d27) Betraktninger for Mitsubishi NMT450 utstyr til amatørradioformål
Evaluating NMT-base station equipment in Norway for amateur radio CW/SSB applications


Se forøvrig følgende sider:
a73 70cm NMT antenner
d24. NEC 2m personsøkerutstyr (Main page)
d25. Magnetic 2m personsøkersendere som surplus (Magnetic PBS817)
d26. Compact 9000 personsøkerutstyr
d28. Nokia NMT450 utstyr
d29. Anvendelser av kort fra NOKIA NMT900 basisstasjoner
d33. Coaxkontakter, dummyload, overganger, sirkulatorer, retningskoplere etc
1: Det blir noen kjekke hauger med radioutstyr for den som ikke er avhengig av NRRL....
Kanskje ikke så greit for ektemenn som må gå på akkord med seg selv. Her er det litt i stue, gang foruten i shacken, men mesteparten av dette skal fordeles på en god del andre radioamatører
2: Nytt lass Mitsubishi utstyr hentet....NRRL HQ - en tragedie....?

Det har vært noe uvisshet om hvordan radioamatører skal få tilgang til utstyret som blir skiftet ut, flere av oss har gått og trodd at man måtte organisere turer til fjelltoppene, endel slike turer har også foregått etter spesiell tillatelse eller via kontakter. Dessverre klarer ikke NRRL å formidle opplysninger slik at dette blir klart opp. LA3JT sier han ikke har greie på VHF og har bedt LA1BR å sjekke opp, men der var det ingen interesse, og ingen i HQ har tenkt å gjøre noe mer for medlemmene i denne anledning. Det er en rett og slett en skandale! En komite ble riktignok satt ned for å vurdere hvordan NRRL kunne bli bedre i fremtiden, men det var jo i fjor, og de har jo allerede levert sin innstilling, da er det snart glemt? At det er stor interesse for 19" rack er nok et vanskelig tema for HQ medlemmer, jeg har vanskelig for å forstå at det har så mye med "VHF" å gjøre at HQ medlemmer må resignere i å formidle info om tilgjengeligheten til slike "kompliserte VHF greier".
Oppi dette blir det skyldt på problemer med kommunikasjon mellom HQ medlemmer, det forundrer meg at HQ-medlemmet (med tillitsverv) "LA1BR" har vært oppført i lengere tid med feil emailadresse i Amatør Radio, og han er ikke oppført i NRRL's liste over emailadresser for medlemmer. Det ble også brukt argumentasjon om at LA3JT hadde sendt informasjonen til feil adresse, men senere viste det seg at han hadde brukt riktig email adresse allikevel.
Det er veldig synd, av glere grunner, spesielt når en ansatt i Telenor Mobil bruker masse tid på å avtale retningslinjer for formidling av utstyr til gruppene, avtaler med forskjellige personer rundt om i landet hvordan de skal forholde seg til radioamatører som henvender seg, og så blir det hele boikottet av NRRL's hovedstyre. Etter at LA1RO og jeg fortalte om vår og mange andres interesse i februar har man ikke fra HQ's side løftet en finger for å videresende informasjon som skulle ut til gruppene. Men til tross for NRRL kommer det inn en og annen rapport om grupper som har fått til noe.

For å få frem hvor galt hovedstyret bedømmer nytten av dette utstyret, har jeg laget endel sider om de tingene jeg har plukket ut som interessante.Fra LA7PK Jervell Jacob (Telenor Nordic Mobile)  på Fåberg har jeg mottatt den gledelige melding til NRRL's grupper og medlemmer:

Det er riktig at det er en avtale med NRRL, men det ser ikke ut som det skjer noe.
På landsbasis er det fjernet ca 4% av utstyret pr. 31.01.05
Arbeidet med demontering er satt bort til eksterne entreprenører, så det er helt naturlig at man ikke lokalt har kjennskap til dette.
Det må pressiseres at utstyr kun er tilgjengelig gjennom Elektronikkretur AS, NRRL har fått beskjed hvordan man skal forholde seg,
dersom mange opererer på egenhånd risikerer vi at denne eneste muligheten også stenges.

 Med vennlig hilsen
 Jacob Jervell20/2 mottok jeg følgende:
Hei Jan Martin.

LA1BR fikk beskjed fra meg om å ta seg av saken siden han var den som hadde mest greie på VHF utstyr. Han nektet å ha mottatt min e-post siden han hadde
skiftet e-post adresse. Jeg sjekket sendingen min og fant at jeg brukte den nye e-post adressen hans. Så der står den saken. Jeg oppfordret ham på HQ
møtet om å ta seg av saken siden det da bare var 3 dager før januar løp ut.
Da fikk jeg beskjed om at det ikke var hensiktsmessig å gjøre noe mer av forskjellige grunner -  fra samme person. Jeg foreslår derfor du tar kontakt
med LA1BR og får hans begrunnelse direkte. Som president synes jeg dette er svært beklagelig - slikt utstyr mente jeg mange hadde interesse av.

73 de -3JT, Thorleif


Mine senere 3 forsøk på å sende mail til LA3JT er ikke besvart, bl.a. har jeg gjort oppmerksom på at til syvende og sist har presidenten overordnet ansvar for at ting skjer. Han burde ikke trenge hjelp til å formidle informasjon til gruppene eller til redaktøren for NRRL's web sider?

Noen som vet LA1BR's nye emailadresse?


NB. Siden ble for stor. Endel ting er flyttet til ny side, se ovenfor


Har demontert 3 forskjellig NMT450 utstyr,
Mobira/NOKIA 1 (vet ikke hva den heter, men høye moduler, ser ut som Mobira NMT900 - kun funnet på reservedelslager
Nokia BD34 : 2stk
Mitsubishi Gen.1 : 3 stk
Mitsubishi Generasjon 2 : 2 stk

Type Utg. transistorer antatt max effekt
Mobira 2x MRF327 200W
Nokia BD34 = 2x MRF327 200W
Mitsu. 1 2x 2SC2796 100W
Mitsu. 2 = MRF327 100W

Antatt maximal utgangseffekt basert på transistorbestykning


Verktøy til demonteringDet er viktig å ha med seg tilstrekkelig utvalg av verktøy, men samtidig kan man som nødløsning klare seg med noe annet. Her er vist noenlunde hva jeg har brukt til å demontere slikt utstyr som er vist nedenfor. På de første stedene (Magnetic combinere og Nokia utstyr) manglet vi unbrako-nøkkel (3mm?), unbrakoskruer ble løsnet med sideavbiter og skrudd opp med REMA1000-skrutrekker (litt skrånende kant), har glemt å ta den med på bildet over. På mange steder var det gjenstridige skruer, disse ble løsnet på tilsvarende måte - først med avbiter - og skrudd ut med stjerne- eller vanlig skrutrekker. Det er litt forskjellige typer stjerneskruer, mye av det billigverktøyet som er å få kjøpt er dårlig enkelte steder. Den største urmakertrekkeren i et sett kan med fordel medbringes hvis man løsner skruer med en annen stjernetrekker. Skruetrekkerne bør ha hull i skaftet slik at en kan få makt, gjelder også urmakerverktøy - det siste settet jeg kjøpte til 10kr er ubrukelig i så måte. Vannpumpetang er viktig til å løsne coaxplugger. Gammeldagse skruetrekkere er nødvendig til svensk/finsk utstyr. 6 og 8mm fastnøkler er nødvendig for å løsne SMA kontakter
Fant meg et 19" skap utenfor Sandnes. Det var skrudd sammen med 8 stk skikkelig kraftige unbraskruer - 8mm(?), brukte en svær skrutrekker og skiftenøkkel til å vri den rundt. Såvidt vangene (ca 2m lange) gikk inn i Pajero'en med gitter. Har tenkt meg et rack på hjul i shacken, men burde byttet ut et gammelt rack også.


Foreløpig vurdering av utstyr (preliminary evalution):

Når det gjelder NMT-450, så har allerede begynt plukkingen, men
selv om utstyret som sådan er flott, er gjenbruken av dette i amatørsammenheng begrenset til enkelte enheter.
To fabrikat er plukket så langt - Mitshubishi og Nokia.


Mitsubishi G2. 

Samtlige av Mitsubishiene hadde 48V powersupply innebygd i transceiveren, mens det i manualen
er indikert at også 220V AC powersupply kan benyttes. Så langt har vi ikke kommet over noen slike, men håpet finnes. Synthesizeren er felles for RX / TX og er ganske sær, i og med at frekvensen (kanal) settes opp serielt fra en felles controller.
RX har gode data, og de vi har plukket til nå, har innebygd et PA-trinn på 50W.

Kavitetsfiltrene er også noe sære, da der er en helt spesiell tilkoblingsmåte til antennesystemet på utgangen,
mens inngangen går til en han N-connector gjennom en dobbelt isolator, som hadde enorm demping på 432 MHz.  
Så langt ser det ut til at (med modifisering / ny controller) transceiveren kan benyttes enten som en basis
for 70cm repeatere, eller som et rent PA-trinn for 70cm.
<LA4MH februar 2005>


Utstyr til fjernstyring (amateur radio repeater remote control).
Det finnes simulatorer til å utføre endel fjernstyrte funksjoner, f.eks. sette RF-testloop og utføre feltstyrkemålinger. Vi har ikke husket å få fatt i noe av dette utstyret, først og fremst fordi LA1RO jobber sammen med de som har tilgang til slikt utstyr på Forus, men han er sykmeldt. Jeg har også glemt å spørre, det er så mange andre ting jeg må huske på når jeg er på tur at jeg glemmer det. Vi ser en god del interessante ting en kunne gjort med fjernstyring av repeatere når en har alt utstyret som trengs i begge ender til å fjernstyre funksjoner på repeatere med utstyr som ellers blir dumpet uten tanke på at noen dumme radioamatører ikke oppfatter at de kunne brukt det de neste 10 år.Måleutstyr til opptrimming.De fleste er vel mest interessert i å teste ut filtre og PA-trinn, her er vist et utgangsmodul fra Simonsen Elektro som kan brukes til forsterker til signalgenerator, spenningen til første del kan varieres for å sette opp den ønskete utgangseffekt. Se nærmere detaljer om lignende koplinger på side d32 (for 2m). SHWE1063 er en 10V utgave av MHW720A. Tilkoplinger på den viste kretsen er med SMB kontakter. De fleste sirkulatorene vi har kommet over virker på 70cm amatørbånd og er bra å kople mellom forsterker og PA-trinn eller filter som skal testes.


 


Det er noen svært bra 70cm båndpassfiltre i sender og mottaker, senderfiltret (det minste på bildet, finnes både i 1. og 2. generasjon Mitsubishi utstyr) lar seg lett trimme ned til amatørbåndet.
SMB og N-kontakter på RX filter, SMA og N kontakter på TX-filter. SMB kontakter er brukt i stor utstrekning i utstyret der det ikke er snakk om noen effekt, mens SMA er brukt ved høyere effekt, og semi-rigid kabel er brukt på utgangen av senderen. Begge filtrene lar seg trimme om til 70cm amatørbånd, men sprengskiver under mutterne må fjernes på mottakerfiltret for at de lar seg feste når en skal såvidt langt ned i frekvens. Det er nok avstand mellom kondensatorplatene til å bruke de til sendere. .

RX-filter: Har montert passende N-kontakt istedet for kabel til SMB-kontakt. Må file inn gjennom fortinningen slik at den blir loddbar. Skruene i første og siste krets i filteret som er testet var vel korte, og festemutre kunne ikke brukes, det manglet også spor til skruetrekker. Har derfor lagt på kopperplater på kondensatorene 1-1,5mm slik at skruene stikker lenger ut og låsemuttre kan brukes. Målt tap er 6dB. Burde gjerne fjernet forlengelse av N-kontakt, men har utsatt det til en annen gang, det ble litt mye jobb, festehullene i boksen stemmer ikke med kontakten.

TX-filter: Fjernet forlengelse av N-kontakten (festet med 3 skruer i boksen). Kontakten må også her files til og loddes på boksen da det ikke er plass til å bruke festeskruer. Fant N-kontakter med liten flens som kunne loddes eller skrus fast (der det var SMA-kontakt). Låsemutre og sprengskiver er brukbare som de er. Vanskelig å måle dempning eksakt, anslagsvis under 0,5dB.

Her er vist noen av de N-kontaktene som er brukt til modifisering av båndpassfiltrene, to av de er nokså sære. Den første typen fant jeg på noen sirkulatorer for NMT900, de går i samme festehull som SMA-kontakter (dvs. mindre enn BNC). Den tredje typen kommer også fra noe surplusutstyr, den har samme størrelse flens som den som sitter på filtret fra før, vist bare som et eksempel. Den midterste er vanlig type, men planfrest under.NOKIA.
Nokia-utstyret er snekret omtrent over samme lesten, med den forskjell at frekvensreferansen er ekstern
og felles for alle RX / TX i racket.
Frekvensoppsett er også her serielt fra felles controller.

Her er til gjengjeld noen MEGET fine PA-trinn som er montert eksternt fra transceiveren sammen med stepper-motor-justerte combinere.
PA-trinnene sitter sammen to og to på en kraftig aluminiumsbase, og her er det bare å skrelle av combinerne,
så har en 2x50W (eller 2x12,5W) PA-trinn i rustfritt stålboks med to vifter.
For begge fabrikat kreves +12 og +24V for drift av PA-trinnet
Ellers inneholdt Nokia-rackene mye fint i kabling - en orgie i SMA og tynn Tefloncoax, samt BNC og N-connectorer.
(+ Spinner !)
I Nokia-racket så det også ut til å være 2 stk. powersupplies for 48V og to for 230V. (Har ikke fått sjekket dette sikkert enda, men to og to er litt forskjellige, visuelt).


Mitsubishi (gen.1) FS208 rackPA-trinn.
Mitsubishi 1. generasjon sender med 2x 2SC2796 på utgangen av PA-trinn (klasse C), 2stk 50 ohm termineringer og isolator fjernet.
NB. Det sitter også en skrue under SMB kontakt for test-utgang!!! I verste fall må man bruke hoggjern på utsiden for å fjerne SMB-kontakten. Kanskje ikke helt lett å flytte utgangstrinnet og montere det i en annen boks for transistorene skal freses ut ca.1mm dypt hull for. Pass på å lodde løs de to 50 ohm termineringene for effektdelere på inn- og utgang før du prøver å løsne PA-kortet. Vi vet ikke om noen mulighet til å gjenbruke isolator på utgangen, denne må da løsnes og forbikoples.


Skjema for utgangstrinn med 2x 2SC2796.

Håndboken sier: En rak parallellförstärkare av vanlig emittertyp är inbygd i en PCB-modul. Den erfordrar ingen instälning eftersom den är av bredbåndstyp. Ingångseffekten delas via en 3dB kopplarledning så att vardera har hälften av inngångseffekten och en fasskillnad sinsemellan av så mycket som 90 grader. Båda dessa uteffekter matas separat til effektf¨rstärkarna varpå de kombineras i den andra 3dB kopplarledning. Denna går derefter via en isolator....

Teknisk data for utgangstrinn. 461.5-467MHz
Ineffekt : ca 20W
Uteffekt: ca 75W
Tillförd spenning +24V
Verkningsgrad: 60%
TX driverkort (som selvstendig 70cm 20W power modul).
TX DRIVER (463MHz)
Senderne er noen tunge beist og jeg kan ikke se noen praktisk anvendelse uten å demontere og bruke moduler fra de. Noe av det letteste å gjenbruke i senderen er drivertrinnet. Den kan tenkes brukt som 20-25W effektmodul, f.eks. tilkoplet signalgenerator til testformål, antenneeksperimenter og lignende, en Wavetek model 3001 gir godt over +10dBm ut og er derfor godt egnet her. Modulen må festes på metallunderlag slik at den får passe kjøling i forhold til den effekten man ønsker å ha ut.
Data: Inngangsnivå minst 0dBm, uteffekt minst 20W, driftsspenning +24V.
TR11 =13dB gain, TR12 =13dB, TR13 =10dB, TR14 =7dB. Forsterkningen i TR12 kan reguleres med et pot.meter eller en transistor (gir brudd om dette ikke er tilkoplet noe). Merk at automatisk effektregulering er kjent kilde til spuriøse signaler og senderstøy. Kortet har ingen filtrering på utgangen og bruken må begrenses noe om man ikke tilkopler ekstra filter her.

Se "
144MHz 10W variable power signal-generator uses power module" på side d32.

Drivstegsförstärkare. Teknisk data.
Ingångsnivå: Mer än +0dBm (50 ohm)
Uteffekt: Mer än 20W
Tillförd spänning: +24V


Mitsubishi RX (1.generasjon)

RF mixer til 21,4MHz

21,4 til 455kHz MF

Inngangsmixer, 21,4MHz- og del av 455kHz MF (Mitsu G1).

Noe vel kjedelig og gammeldags konstruksjon. Umiddelbart ser jeg liten hensikt i å bruke dette utstyret til noe som helst. Merk at det trenges ekstra pre-amplifier, det er 2x 2SC2369 som push-pull som forsterker med 6dB støytall i antennefordeler (RX-multicoupler), men noe lav forsterkning og 8-deler på utgangen som demper en god del. Det var langt å gå og måtte bære alt på ryggen, så vi valgte å plukke ut inngangsfiltrene på mottakeren, det var litt trist å efterlate noen fine 21,4MHz xtalfiltre på stasjonen.
Mitsubishi G1 21,4MHz MF stripe.70cm RX preamplifier med 2x 2SC2369 åpnet, gjerne noe feil å kalle dette push-pull forsterker?

Mitsubishi G1 (RX); TCXO-34F: 49,8 (Ref. out) og 398,4MHz (Synth Local mixer). Ingen data nevnt i håndboken
Forbindelser på underside av kort til +12V, og jord sammen med 398,4MHz, det er også en stift uten forbindelse, og en SMB kontakt 49,8MHz ut til SYNTH I på siden av boksen.
Tilsvarende boks for sender er Toyocom-806A med 12,6 og 429,800MHz ut.


Mitsubishi generasjon 2 utstyr.Her er vist en komplett Mitsubishi transceiver (vekt 9,2kg)..
Til venstre ser en die-cast transceiver modul, med båndpassfilter i front, 100W PA-trinn og 48V switchmode kraftforsyning. Front med coaxkontakter, kanldisplay, vifte, brytere, bøyler og testuttak.
Alt i en skuffe, uhåndterlig og man klarer ikke å bære ned så mange skuffer med en meis. Sandnesgruppen sikret seg noe utstyr før det meste ble kjørt i kverna til miljøkatastrofe for fremtidige generasjoner..... (2005.04.02)
Mottaker er i den diecast boks lignende modulen, andre siden har syntheziser. En ser mottaker øverst i bildet, med helixfiltre, RF- og oscillator helixfiltre, 1. MF er 45MHz..
Nederst til venstre i bildet ses 10MHz osc og mixer for RF-testloop, hver mottakerenhet har sin egen, og det er gjerne "like enkelt" å gjøre - sammenlignet med andre typer utstyr hvor det er en felles enhet for alle kanalene i racket.


Mitsubishi G2 VCO
Sender og utgangstrinn. Utgangstrinnet har 2SC2892, 2SC2894, 2SC2897 og kan programmeres for henholdsvis 3, 12 og 50W utgangseffekt. Iflg Motorola RF device data book er også 2SC2897 = MRF327, dvs samme transistor som er brukt i NOKIA trinn, men her er det altså bare en av de og den kan gi 80W utgangseffekt, dvs databladet viser kurve for at en kan få 100W ut på 400MHz med 15W drive og 27V driftsspenning. Se
side d28 for biasforspenningskopling.Mitsubishi gen 2 kraftforsyning, mente å ha sett at den er for 230V, men det er ingen komponenter inni som tyder på det. Så jeg er litt i tvil, jeg blir kanskje nødt til å bygge min lenge planlagte kraftforsyning for 2m og 70cm forsterker, som er vist nedenfor.


 


Om å bygge sin egen kraftforsyning.

Har man en likeretter som gir +33V og vil begrense spenningen til 28V uten å stille videre krav til at spenningen kan falle hvis spenningen fra likeretteren faller, det er ukritisk for lineærforsterkere kan denne ideen brukes. For høyere strøm paralellkoples powerFETs med en liten sourcemotstand. Det trengs en ekstra spenning, som kan lages med noen ekstra dioder eller en liten ekstra trafo/likeretter. Ubenevnt motstand er for å justere spenningen oppover, antakeligvis trengs 100k.
Antakelig må man generellt sett ha ca 10V turn-on spenning mellom gate-source of skjema nr 2 viser det. I andre tilfeller kan koplingen forenkles slik som i utgave 3.

Vanligvis klarer man dette med en ekstra spenning ved å bruke 2 ekstra likeretterdioder til en ekstra spenning som ikke belastes så mye og derfor holder seg på ripple-topp - omkring 33-34V, det er antakelig langt nok over 28V til at power fet kan drives til metning. Har mange IRF630, men oppdaget at de er noe svakere enn jeg hadde trodd, 10A gir 4V spenningsfall, så en får se seg om etter noen kraftigere. BUZ11S2 synes å være mer brukbar, og enda bedre blant rimelige typer FETs er IRFZ44N/IR med 18m
W Rds-on (kr.13,80 i stykkpris hos ELFA) og IRFZ46N/IR med 16mW Rds-on (kr.28,30 hos ELFA).


Alternativt.....(?)

forøvrig er Power supply ideer vist på side g1

70cm RX preamp åpnet. 2x 2SC3605 og 2x 2SC2952, det er vel feil å kalle dette for "push-pull"? Merk at det er TNC-hankontakt på inngangen! Tydeligvis laget for høyere dynamikk enn tilsvarende forsterker til 1. generasjon.

.


 


Kunne godt tenkt meg et nytt og høyere rack med lettere tilgjengelighet fra sidene, f.eks. fra Magnetic, og gjerne et med hjul i shacken til gamle førkrigs mottakere, men ingen i NRRL HQ forstår seg på "VHF ting"....., andre NRRL medlemmer som samler på gamle BC mottakere var også interessert, det er visst for vanskelig å skjønne....
Bilde 2 viser eldste utgave av filterstativ for NMT. Det er litt for stort for min henger, men kan demonteres og da var det også mulig (med nød og neppe) å få inn i Mitsubishi Pajero stasjonsvogn. Viktigste forskjell er hvordan de to utgavene er skrudd sammen, litt forskjellig bunn og topp-plater Ligner på rack til venstre i første bilde. Siste utgave står på noen plastben og passer antakelig best for å fest hjul uten at jeg har vært og sett på hvordan hjul hos Claes Ohlson.

Demontering av 19" NMT450 filter-rack.

Fikk lov av Bravida til å fjerne alt jeg ønsket på noen steder.
Siste utgave Radiosystem (Magnetic) rack. Vanger løsnes med 4 skruer i topp og bunn, 8mm unbrako - ganske kraftig dimensjon som ikke er på et knippe. De var ganske løse og kunne bruke skrujern i sekskanthullet og tvinge det rundt med en skiftenøkkel nede på flaten. Det var såvidt noen skruejern fra Biltema(?) eller Rema 1000 holdt, men det gjorde de.

Tidligere utgave er verre, men etter noen timer fant vi ut av det. Det 4 stk skruer i topp og 4 i bunn som må løsnes med 13mm pipenøkkel eller fastnøkkel, og i tillegg er det plassert 4 skruer på noen forbannete steder i topp og bunn, 10cm fra topp/bunn i hjørnene. LA3BAA og satt og hamret og sparket, og skjønnte ingenting i lang tid før fant disse boltene.


Her er det trangt og man må bruke en liten 13mm pipe MED TYNN FORLENGELSE, som antakeligvis heller ikke finnes, men vi oppdaget at de satt så løst, brukte bare et skrujern som forlengelse slik som bildet viser. Det ble bare morro å få med seg 2 skap på henger sammen med 6-hjuling, vi burde transportert flere ned fra heia

Det er en god ide å demontere hyller fra Mitsubishi rack for å bruke de i 19" rack til å plassere diverse småutstyr - de er litt plundrete å få ut, vanskelig å få av kontakter på bakplaten, kan godt legge en aluminiumsplate i bunnen av hyllen. Det er litt kjekt at det er håndtak helt ytterst på sidene. Synes ikke det er aktuelt å bruke de M5 skruene fra Mitsubishi racket når det er vanlig standard med M6. Men Mitsubishi rack'et er også temmelig flott laget og om man har ork - det er temmelig mye arbeid å demontere, kan man godt satse på gjenbruk av det. 19" utstyr går her, men jeg vet ikke om festehuller passer for alle varianter av utstyr.


LA8AK (at) online dot no

BACK

2005.04.11