d32) Power modules for signal generators


Se forøvrig følgende sider:
d24. NEC 2m personsøkerutstyr (Main page)
d25. Magnetic 2m personsøkersendere som surplus (Magnetic PBS817)
d26. Compact 9000 personsøkerutstyr
d27. Mitsubishi NMT450 utstyr (Main page)
d29. Anvendelser av kort fra NOKIA NMT900 basisstasjoner
Power module amplifiers for use with signal generators on 144 and 432MHz on test purposes, switches have later been added for RF on/off facility and PA remote control.


144MHz 10W variable power signal-generator uses power module


10W amplifier with variable output for 2m test purposes. Used BGY43 since it was found in some surplus PMR rig, but it is many other devices, Philips BGY35 and BGY36 will work just as good, and it is not necessary to look for a device specified for 144MHz when you already have one for 146-174MHz. It is always best to use the one you don't have to pay for. The data sheet shows minor differences between BGY35 and BGY36 for 145MHz band.

To use the facility that this amplifier drive the power amplifier via the coax cable, connect +12V to the suggested point..

The connections to the amplifier device are drawn as seen from above.
TX RF control modification is shown below.


Principal circuit for the device

To test unknown circuits it is recomended to use a 3dB attenuator between the power amplifier and circuit under test, such that the output is not directly shortcircuited.
A 3dB attenuator must dissipate 5W power and it is not difficult to make.A 3dB attenuator. If you have no 15ohm 3W resistor, it may consist of two paralelled 33 ohm low inductance carbon resistors
Another way is to use circulators, surplus items have been available here in large amounts for those who want them (particularly for 70cm, but also 2m), see notes for possible tuning to amateur bands page n22

Improved power control for power modules (including PA remote control).

The power module may either be switched on from the signal source (2m transceiver), or manually by the switch mounted inside the box (since the signal generator hasn't the TX switch facility), for the somewhat different requirements this circuit is somewhat different from that used on 70cm with MHW707. It uses wo transistors, 2N7006 (VN2222, VN2408) )and BC547 (2N3906).
(II. 2005.03.23)
Principle for the remote control used between transceiver/exciters/transverters and power amplifiers on 6m, 2m, 70cm and 23cm, this unit is of course included in the first unit, see more details on page d2.


70cm circuits.70cm forsterker til signalgenerator.
432MHz power amplifier for signal generator using Motorola MHW707-2.

Forsterkeren er oppgitt til å virke med 1mW drive, det er usedvanlig lite og virker ikke for meg. Vanlige effektmoduler må man ha minst 20mW når det er oppgitt 100-200mW. Hadde problemer med å få ut den lovte effekten, det hjalp å lodde modulen fast da fikk jeg hele 2W mot forventet 9W. Den første oppkoplingen tok kvelden under eksperimenter, oppdaget senere at inngangsstiften var brukket, da var det for sent for jeg hadde bestemt meg for å montere en ny modul. Siste oppkopling ga ca 4,5W ut med en effektivitet på rundt 30-40%, minimum drive for å få dette til å virke i det hele tatt er +6dBm (4mW). I siste utgave har jeg montert modulen utenfor boksen med en tinnfolie under den og en aluminiumsplate som skal være mellom tinnfolien og boksen. De ble brukt 150pF chip kondensatorer til avkoplinger, de var noe herk å lodde inn. Som HF drossler er brukt ferritperler. Radiometer MM1f målte ca 0,2uH for de.
Til slutt ble det koplet en enkel effektindikator, 1N4148 er billig og prinsippielt dårlig på 70cm, men ikke verre enn at den brukbare gir resultater. For 1W måler en i testpunktet +2,7V, for 2W måler en +4V, for 4W er det ca +6V, og 6,4V for 4,5W. Optimal setting for effektregulering til max effekt varierer med hvor mye drive man har fra signalgenerator.
Denne effektmodulen er litt kritisk på drive nivå, liker best -4...+6dBm drive med tilsvarende setting av spenning til stift 3 til mellom +4,2...4,5V.


Har liggende endel die-cast bokser med huller fra tidligere bruk og forskjellige kilder, slike er ypperlige til denne anvendelsen, det er ikke så farlig om det ser litt rotete ut for dette er tross alt ikke noe man skal bruke så ofte, mangler antakeligvis også lokk til boksene, men det er vel ikke så farlig.
Mekanisk konstruksjon er påbegynt, under power module skal det være tinnfolie for å lodde inn avkoplingskondensatorer, i tillegg må det være en printstripe til å kople de 4 tilkoplingene fra modulen til +7,5V, og på motsatt side av boks er det en passende kjølefinne - kanskje det største problemet er å finne noe som passer, kanskje må man lage noe selv eller skjære av litt fra noe annet. Må bore ferdig alle huller og forsenke endel skruehull (under power mondul) før en starter montasje. Hadde demontert modulen for å finne ut av den, senere klarte jeg å få fatt i datablad og den er temmelig sær.
Klips til å lodde skjerm av coaxkabel til jord ved N-kotnakten, bruker samme for 2m koplinger. Bruker tynn teflonkabel her, den var det jo mange kg av i NMT-utstyret.Den ferdige koplingen (nr.2). En bit printlaminat brukes som loddepunkt for +7,5V til pin 2-4-5-6, mens spenning fra regulatortransistor henger i luften med 22uF kondensator.
Chipkondensatorene (0805 type) på tilledninger til modulen er veldig sprøe og ødelegges lett, det er derfor viktig at modulen er loddet til tinnfolien før den settes inn, dessuten er det tydeligvis nødvendig av høyfrekvensgrunner at det er skikkelig jording av modulen på inn og utganger. LA8OJ mente han hadde fått 9W ut av modulen, jeg klarer ca 5W, så det var artig om andre hadde prøvd denne kretsen, kanskje de kunne fortelle meg om jeg har gjort noe feil her.

Det er brukt 7805 regulator med noen ekstra komponenter for å øke spenningen til 7,5V for å slippe å kjøpe en ny regulator, man har et par dusin 7805 som godt kan bli brukt. Som polaritetsbeskyttelse er koplet en 1N4002 er koplet i serie med 12V inn. Ved nærmere finsjekk viste det seg at jeg målte med spenningsfall i ledninger, spenningen til modulen var +7,2V. 1N4148 ble byttet ut med en 56 ohm motstand og spenningen økte til 7,45V. Det var nå mulig å presse effekten opp til 5W. Ved max effekt trekker koplingen 1,6A, spenningen faller etter hvert nedover, og effekten faller til 4,5W. Det er noe vel hard belastning av en 7805, men jeg trenger bare 2W og da er det ikke noe problem. Om en ønsker høyere effekt bør en bruke en kraftigere regulator

Sluttord.
Og til slutt fant jeg ut at jeg hadde glemt å ta med styring av PA-trinn, det ble satt inn en vender. Det var heldigvis plass ved siden av TIP29, og denne er kombinert med nøkling av forsterkeren slik at det ligger ut nøkling (+12) av PA-trinn samtidig som +7V legges inn på potmeteret slik at forsterkeren virker. Styringen av PA-trinn er kortslutningssikker og effektkontrollen henger på denne, kortslutter det her, vil forsterkningen i effektmodulen reduseres. 2N7006 ble først prøvd til switching av potmeter, men spenningsfallet over den var ca 0,8V, en BC547 var mye bedre, under 0,1V spenningsfall. Noen timer senere bygget jeg en ny styring for 2m modulen. Den har to transistorer og virker mye bedre, se ovenfor.
(IV. 2005.03.23)

Her er vist et utgangsmodul fra Simonsen Elektro, den må antakeligvis ha noe høyere drive for å virke. Spenningen til første del kan varieres for å sette opp den ønskete utgangseffekt. SHWE1063 er en 10V utgave av MHW720A. Tilkopling via SMB kontakter. Et annet alternativ er Mitsubishi predriverkort, se side d27. Det trenger rundt 1mW drive og kan antakelig levere bortimot 20W om en ønsker det, men trenger altså +20...24V, foretrekker å drive mest mulig utstyr i shacken med 12V og kun spesielle spenninger til PA-trinn o.l.


BACK

2005.03.23