Devoted entirely to Amateur radio

d25. Bruk av utstyr fra 2m personsøkersendere
- Magnetic utstyr -


Disse sidene er ment å gi førstehånds informasjon til de som måtte være interessert, det som står her er hovedsakelig basert på LA4MH's og mine erfaringer.

Av forskjellige grunner er fabrikatene litt omskrevet.

D.21 Magnetik TU8131 2m combiner for VHF OLT utstyr for man. mobiletelefon og Maritim VHF
D.24 Tilbake til siden for NEC utstyr (NEC PA-trinn har +24V driftspenning 150W utgangseffekt og passer bra til å bygge sammen med flere)
D.26 Magnetik Compact 9000 versjoner


Ideer og dokumentasjon for å lage seg
144MHz 100W forsterkere med PBS817
(Se SSB Electronics PA144-200, som har samme transistorer, men har forholdsmessig underdimensjonert kjølefinne)

Magnetik 2m PA-trinn 8172 (+12....15V driftsspenning)


Advarsel:
VHF transistorer såvel som 50ohms effekt-avslutningsmotstander inneholder
berrylium-oxyd og bør ikke koples om eller loddes ut av hjernedøde personer.
Utstyret må betraktes som ferdige moduler som brukes som de er eller
modifiseres litt, ikke til plukking og senere kasting
.
Noen har undret seg over at det var koplet et 2dB dempeledd på utgangen, andre steder var det
brukt en kveil med RG58/U for å få lignende dempning. Grunnen kan være at dette utstyret har
en alvorlig feil, det er kjent for amatører som har hatt utstyr på topper i nærheten og opplevde
en forferdelig forstyrrelse som de som regel ikke klarte å skjønne hva kom av rundt 1990 og utover.
Med de ekstra 2dB dempning og et skikkelig stort båndpassfilter (1,5dB dempning) inne i skapet,
gikk senderen noenlunde sivilisert. Men ikke alltid godt nok, for i noen tilfeller var det nødvendig med
2 stk slike filtre - ifølge beskrivelsen!
Det er noen fine båndpassfiltre (Kathrein K64 21 251), men mange steder har disse blitt samlet inn
for bruk i Post og Teletilsynet, "Buffalo Bill" har bl.a. vært rundt omkring og hentet alle filtrene i Agder
og Telemark, mens i andre fylker var det mindre problem å få seg filtre.
Man skal altså være forberedt på at man kan få problemer, det er tydeligvis en konstruksjonsfeil med
utstyret, men om man får problemer om en bare bruker dette som en forsterker skal være usagt, og
det er nok av triks - foruten måter å forbedre en konstruksjon. I mange tilfeller løses spuriousproblemer
med et 1dB dempeledd (noen meter RG58/U virker også) på inngangen av en forsterker - ikke
på utgangen, dessuten kan en ferritkjerne på coaxkabel til inngang- og utgang av forsterkeren hjelpe
for å minimalisere uønskete koplinger eller innstråling (jfr. EMC problematikk).
Er personlig mest interessert i NEC-utstyr, siden 24-28V driftsspenning av PA-trinn er langt mer å
foretrekke enn 12-15V, særlig ved sammenkopling av flere trinn for høyere effekt, og har dessuten
massevis av annet tilsvarende/likt Magnetic utstyr fra tidligere (manuell mobiltelefon) og kommer
knapt nok til å prøve Magnetic utstyret (utenom Compact 9000).Det er derfor sendt til Sverige.
Retningskopler og lavpassfilter. PC214 og PC203, skjema er hentet fra TU8131 beskrivelse, jeg tror dette stemmer også for dette utstyret.


8171 Exciter (Tecnomen)
Direkte FSK
RF output: Justerbart 3-20W
Driftsspenning +15V +/-1V DC


Det er tvilsomt om en kan bruke utstyret slik det er, det er en type FSK man kan lese om i Amatør Radio allerede i 1975
og som den gang ikke fikk noen særlig tilslutning innen IARU Region, med unntak av RSGB, den egner seg heller ikke
for dagens datahastigheter, men til 300Baud er det sikkert greit. Det er gjennomgående brukt SMB-coaxkontakter.
1) Mitsubishi M57741 Power modul er ikke noe som vokser på trær, men slike er nokså ettertraktet, og den går på 2m,
20W RF gir den i alle fall, og som sådan er effekten oppgitt å være variabel. Det var lite data å finne på denne kretsen,
se tabell under.
OZ2BB Chris mener å ha bygget om lignende monduler til lineær drift, om det er fare for beryllium oksyd vet jeg ikke.
Siden powermodulen er allerede koplet opp er det ikke så vanskelig å identifisere tilkoplingene. Fant bare data
for en tilsvarende 3-trinns 900MHz Mitsubishi krets, så et riktigere skjema er for Philips BGY35/BGY36.
Man skal bare vite hvordan det er inni, og det er temmelig likt for tilsvarende kretser. Det er vanlig at første trinn er
forspennt lineært for å gi optimal forsterkning ned mot 10mW drive, mens siste trinn ikke trenger noen forspenning -
for her er nivået så høyt at litt forspenning ikke bidrar noe til utstyring for å kjøre FM eller CW. Til CW kan første trinn
moduleres/nøkles sammen med et foregående trinn for å få bedre nøklingsform.


2) Det andre kortet er FSK generator og mixer til 2m. Det brukes 2 xtal osc på henholdsvis 3,08 og 3,32MHz,
en velger frekvens med NAND-switch og deler dette med 32, mixer (EMT-2) med 21,3MHz (fra 10,65MHz
TCXO x2) og får 21,4MHz som går gjennom et xtalfilter, før det deles med 20 og går til fasedetektor hvor det
sammenlignes med 25,68MHz dividert med 24 fra en VCO.
25,68MHz fra VCO mixes med signal fra syntetisator i en SBY-1 (antakeligvis en variant av SBL-1),
filtreres med 2 helixfiltre. Mye fine komponenter, men tvilsomt om man kan bruke det til noe praktisk som det er.

3) Syntetisatoren. Det beste her er 12,8MHz TCXO (delt med 128 gir 100kHz). Fint helixfilter. Det er en EEPROM,
så det er en viss mulighet for at man kan velge andre frekvensbånd enn rundt 170MHz, men om dette gir noe
praktisk utnyttbart resultat kan en bare finne ut ved eksperiementer, beskrivelsen gir ingen holdepunkter, ei heller
noen koplingsdetaljer. Det er brukt en MC145156 krets og man kan gjerne finne ut noe mer ved å lese en
Motorola håndbok. Med unntak av en annen type 12,8MHz VCXO ligner dette kortet veldig mye og er antakelig
identisk med det en finner i mottakeren 8173 (forskjellig merking på EEPROM).

Mitsubishi
type
FREQUENCY RF OUTPUT INPUT (drive) CLASS CASE EFF. ( % ) +VCC
M57741 135 - 175MHz 28W 0,3W C (FM) H2 40 12.5V

8172 forsterker (Teknomen, 20W drive gir 110W RF O/P)

Beskrivelsen oppgir en slik forsterkning, men det stemmer ikke overens med Motorola's data for MRF247..
1) Temmelig mye likt med TU8131 100W combiner for OLT, men her får man også sirkulator med på kjøpet,
over den ser man socialdemokratiet (overvåkingskrets) - noe man med fordel kan unnvære, forøvrig: Lavpassfilter
til venstre, 2stk forsterkere (MRF247) med combinere og 50W motstandschip'er, helt til høyre er tilkoplingsboks med gjennomføringskondensatorer.
Det var meningen å omtale omtrent det samme på side D21 - "Magnetic 100W combiner/forsterkere"
(og 70cm OLT 80W forsterkere) disse har noe eldre transistorer
. SSB Electronics PA144-200 er faktisk nesten
identisk med denne forsterkeren, og vist info om på samme side. Sirkulatoren har trimmeskruer og synes å la seg trimme ned til 144MHz, men jeg har ikke kunne kontrollert om den virkelig passer til bruk der.

2) Detaljbilde for forsterkere med MRF247. Inngang via 3dB-kopler (PC204) til venstre og utgang via samme type
kopler til høyre. Det er bedrøvelig at utstyret er laget for 12V driftsspenning, og det mest positive er kraftforsyningen for 8172.


Hvis en studerer datablad for MRF247/BM70-12 fremgår det at en enslig transistor leverer 105W for 10W
drive @15V driftsspenning, og dette synker til 85W ved 12V. Magnetic kraftforsyninger gir 15,4V. Selv synes
jeg det er vel drøyt, men de har sikkert funnet ut at det er forsvarlig å gjøre dette. Magnetik forsterker skulle i alle
fall være brukbart både hjemme og i bilen. En kan gå ut fra at 2 transistorer i paralell har omtrent samme forsterkning
eller en tanke mere. Strømforsterkning er typisk 75, noe høyere enn mange andre tilsvarende transistorer, det
vil si at biasregulator må levere ca. 0,35A for 25A kollektorstrøm, og det er ganske overkommelig med to transistorer.
Motorola Application Note AN-791 viser 75W PEP 145MHz lineær forsterker.

Forslag til bias regulator for dette PA-trinnet, se mere info på
/la8ak/12345/n14.htm
Retningskopler (Magnetic) er montert ved utgangen av lavpassfilteret. Den tynnere teflonkabelen går til testuttak på
fronten av forsterkeren. Vet ikke om
circulator lar seg forandre i frekvens ned til 2m amatørbånd (LA6LCA har i
alle fall kommet med en oppskrift), prøv i alle fall beskrivelsen over før du kaster den.
Kathrein K64 21 251 2m båndpassfilter
Det var en forholdsvis lett sak å trimme om filteret med signalgenerator og et følsomt RF voltmeter (type LA7MI),
gjennomgangsdempning er ca 1dB (1V faller til 0,88V) på 144,6MHz. Det var noe pirk å fintrimme det, brukte en
skiftenøkkel og banket forsiktig oppover eller nedover på "peilepinnen". Har ikke sjekket om det er mer enn en
enkel avstemning å gjøre.


 


Power supply unit 8174 (se forenklet skjema lenger nede på siden)
Input: -48vDC (43...63V), Output +15,4v (justerbart +/-0,5V), 24A DC strømbegrenset.
Output voltage regulation +/-0,2V, Noise, hum and spikes 50mW pp, Fuse 16AT 5x20mm
Litt sær måte å åpne - trekker ut sidevegger, men noen skruer skal bare løsnes og stå igjen for de
holder printkortet, la i hvertfall de midterste stå igjen.Overgangskopling fra 230VAC8175 Power supply unit (vet ikke om disse har vært brukt her)
Input: 220VAC 10% 50Hz +/-2Hz, Output +15,4v (justerbart +/-0,5V), 24A DC strømbegrenset.
Output voltage regulation +/-0,2V, Noise, hum and spikes 50mW pp, Fuse 4AT 5x20mm.
8173 Synkroniseringsmottaker SRX.
Mottaker har helixfiltre på inngangen, og henholdsvis 70MHz og 455kHz MF. Foruten digital utgang er det en
analog testutgang (BNC). Til venstre sees frekvenssyntetisator, midterste rom er LF og dekoder, og til høyre
er mottaker; inngangskort helt til høyre, bakerst er 70MHz/455kHz og detektor og nærmest front er det en
attenuator som man antakeligvis kan klare seg bedre uten, den har to stillinger -3dB og 60-70dB. Det er vanlige
SMB-kontakter som er kjente fra mobiltelefoner forøvrig. Frekvenssyntetisator ser ut til å være temmelig lik den
som brukes i exciteren 8171
(forskjellig nr-merking på EEPROM), krystalloscillatorer har samme frekvens selv
om de er fysisk forskjellige..
145 til 70MHz converter. En ser 2 helixfiltre til venstre, SBY-1 høynivå mixer og 70MHz krystallfilter.
Det siste kortet har 23,1759 MHz krystall, antakeligvis for å blande ned fra 70MHz til noe i nærheten
av 455kHz. Disse to kortene utgjør hele mottakeren. Vet ikke om vi klarer å finne ut nærmere detaljer,
men det er noe aktivitet i Sandnesgruppen med godt håp om å få til det.
Kortet RC096B inneholder 9,6MHz TCXO med LM340T5 regulator. Driftsspenning er +12V (tror jeg da).
Det er en 74LS14 som buffer - med måleutgang og en utgang via tilkoplingskontakt. Har åpnet selve
krystalloscillatoren for å kunne vurdere bruksområde, dvs fant ut at den ikke kan kjøres med +5V driftsspenning
istedet for +12V. Måtte bore noen hull i siden og feste for ståltråd til å holde i mot mens jeg varmet opp med
propanbrenneren, det gikk forøvrig fort og greit å få løsnet bunnen.
Selve krystalloscillatoren er ganske avansert med krystallovn (BD138), uA723CD, TAF1453G og 5 andre SMD-type
halvledere (transistorer?) jeg ikke kjenner. Frekvensstabiliteten sier LA4MH skal være særdeles bra. Det er brukt
glasstype (ligner HC18/U) lholder, og xtal er 'løst' og kan lett byttes ut om en finner lignende xtal for krystallovn.
Det er koplet et
CX120A coax-antennerele på baksiden av mottakeren, det lar seg lett demontere.

data fra SSB Electronics katalog 1990,
data finnes også på fransk
http://www.ers.fr/Relaiscoax/cx120a.htm
Med litt ekstra beskyttelse av mottakerinngang er dette godt nok til 2m, sammenligne forøvrig med MD951
releet på side B95 - data er også her hentet fra SSB Electronics katalog.


Følger på med mere info etterhvert som jeg finner frem i dokumentasjonen, demonterer utstyr,
eller mottar kommentarer. PC har crashet her og jeg har mistet alle adresser pr 1. februar 04.
Forenklet skjema for 8174 -48V/+15V psu, se tekst og bilde ovenfore/m


BACK to VHF/UHF/SHF Main Page

Sist oppdatert 2005.03.09