FuMO214 Radar
Aust-Agder (Tromöy/Justöy)


 

Fig. 1 (FuMO214). Det är ganska besvärligt att forsla de tunga balkarna (max. vikt 4,5 ton)
nedför berget (
radar posisjon nr 1).
Fig. 2 (FuMO214). Den ena av Würzburganläggningarna före nedmonteringen (
posisjon nr 1).


 

Fig. 3. Spegelkonstruktionen är av dura-aluminium från Zeppelinwerken. Bilden visar två institutions-
mekaniker i färd med demonteringen.
Fig. 4. Själva axelfästet är ganska bastant. (
radar posisjon nr 2).


 

Fig.5. Centralaxel med kullager till stor Würzburganläggning.
Fig 6. (FuMO214). Demontering (
radar posisjon nr 1).
Fig. 7. Nedmontering av Würzburg-Riese-antennerna (FuMO214) och transport till Göteborg
20/4.50-15/6.50. Se avskrift nedenfor.
Fig. 8. Nedmontering av Würzburg Riese (FuMO214) på Tromöy (
radar posisjon nr 1).Fig. 9 og 10. Würzburg Riese, Hove leir, Tromöy (
radar posisjon nr 2).Fig. 11. Antenner fra 2stk Würzburg Riese på Tromöy samlet i Arendal (färjan)
Fig. 12. Antenner fra Würzburg Riese samlet i Arendal för utskipning.Fig. 13. Würzburg Riese på vei fra Hove leir (Tromöy) til Arendal
Fig. 14. Fergekaia på Tromöy
(Skilsøy pynten).
Fig 15, 16, 17: I Sverige. Antenne nr 1 og 5,
antenne nr 1 er fortsatt i bruk til laborering. 3.de bildet tok jeg selv av antenne 1 ved besøk i 2002.
Fig 18, 19, 20: I Sverige. Antenne nr 5, før den ble hentet til Kanonmuseet (Mövik, Kristiansand)


Fig.21, 22, 23. FuMO214 Würzburg Riese på Vedeheia, Justöy (Lillesand). Bilder tatt i forbindelse
med demontering av antennene våren 1950
Svensk kommentar:
Lillesand väster om Arendal. Från Lillesand går en smalspårig privat järnväg upp i
landet for transport av trävaror etc.


 

Fig. 24, 25, 26: Würzburg Riese fundament v/kystvakthytte på Vedeheia, Justö
GPS posisjon: UTM 32V 0462.904E. 6452.289N
Fundamentet er endel større enn de tilsvarende på Flekkerøy, men det er brukt klitsand.
Betong bredde øverst er 80cm, 11cm mer enn anleggene i Okslehavn og Brattåsen på Flekkerøy.
Der hvor de 6 festeboltene hadde vært er det nå dype rektangulære hull, sammenligne bilde fra Tromøy.
Det siste bildet viser at egentlig sto kystvakthytta 90° vridd og noe høyere enn idag.
(Datum 2003.08.20).
Fig. 27. Kartdel for Justö (v/Lillesand)Aktuelle steder å se nærmere på i "Arnika" (Tromöy).(Fig.10)
En ser tydelig jordelektroden på utsiden av fundamentet.


Fig 28a,b,c.
FuMO214, Solheim, (gamle Brekke skole), posisjon 32V 0492 164E, 6479 550N se fig 10.
Mål: Øvre OD 348cm, ID 180cm, indre høyde 150cm. Spesielle ting: Jordingelektrode utenpå på 2 motstående sider av fundamentet.
(Fig 2) FuMO214 v/Alvekilen (Brekka). Tydeligvis en sær og temmelig høy fot. Her er det bygget et hus og fundamentet er fjernet, det var dårlig betong og lett jobb å fjerne.
Posisjon 32V 0492 240E, 6478 350N
Fig 29. FuMO214-15 på Såta (marine radar?) posisjon UTM: 32V 04 90 207E, 64 77 108N,
bildet er tatt omtrent rett mot syd, de andre radarstillingene har ikke sikt til sjøen.30

31

Fig. 30 og 31:
flere bilder fra Såta av Werner Wernersen, Arendal (2003.08.30)
32. Marine-radar. På Tromøy skal det ha vært FuMO5 'Boulogne' Seewarngerät (Coastwatcher). Seetakt. [Dette bildet er fra Hekkingen].
Siden dette er marine-radar hører det ikke inn under Luftwaffe's stedsbetegnelse "Arnika", men kan vel ikke ha vært så langt unna.
Range: 50km against ships (depending upon evaluation of the set). Frequency range: 350-390MHz.
Pulse repetition frequency 500Hz. Pulse length 2-3µs. Power output: 15kW (2x LS50).
Se s.137, Die dt. Funkmeßverfahren bis 1945 (Fritz Trenkle), Directory of German radar equipment TM E11-219 side 45,
og Seacoast artillery evaluation board, United States Forces, European Theater, German Seacoast defenses, Appendix 6, Radar and Communications
.
Denne stillingen har vi ikke funnet, derimot har vi funnet 3 stk FuMO214/15 stillinger, så det er mulig noe galt i rapporten.


Telecommunication with other disctrics, see page k62
Regelbau R618SK, posisjon 0490 760E, 6478 350N


Avskrift av ovennevnte brev (vedr. demontering av 5 stk FuMO214 på Sörlandet):
Nedmontering av Würzburg-antennerna och transport till Gbg.

I:a etappen
Från Gbg d.20.4.50
20.4-10.5.50
6 man 21 dag.


2 st antenner nedmonterades på Tromöy.
Nedmontering och transport till kaj på Tromöy.

Stjernberg, Hvatum, Aspving, Benzon,
Baunge och Emanuelsson deltogo

11.5.-17.5.50
5 man 7 dag.
1 man 4 dag.
Till Gbg d. 17.5.50
Veddeheia Justöy. 1 st antenn nedmonterades.
Stjernberg, Hvatum, Aspving, Benzon, Baunge
och Emanuelsson deltogo. Hvatum reste hem
den 14.5.

Transporten till kaj i Lillesand utfördes
av herr Karl Rossholt & Co
Lillesand (4353:-)

II:a etappen
Från Gbg 31.5.50
31.5.-15.6.50
5 man 16 dag.
1 man 9 dag.

Flekkeröy. Kristiansand 2 st antenner nedmonte-
rades.


Stjernberg, Rönnborg, Benzon, Olsson, Samuelsson
Baunge deltogo.
Rönnborg avreste från Gbg. den 7.6.
från Okslehavn/Flekkeröy


Transporten till tyskebryggen på Flekkeröy
utfördes av herr Karl Rossholt
& Co (5804:- in-
klusive lastningskostnader och kajhyra.)

från TromöyFrån Arendal fraktades med M/S Spjærøy 2 st.
antenner den 5.6. til Gbg:s frihamn.
Dessa antenner voro från Tromöy.


från Vedeheia/Justöy
Från Lillesand fraktades med bogserbåten Alpha
och tillhörande läktare, 3 st. antenner den
5.7.50
, til Göteborgs frihamn.
Antennerna
voro
2 stk från Flekkerö och 1 st från Veddeheia
Justöy.

Litteraturhenvisninger:

Johan Cristian Frøstrup: Krigsår i Arendal 1940-45

Available books from Werner Gierlach (DL6VW):


se forøvrig:


"Audionen" Nr:2 maj 2004 - Årgang 11 (Organ för Radiohistoriska Föreningen i Västsverige)


Bo Stjernbergs artikkel over side 7-13nkmessortung radar på Vedeheia, radar i Okslehavn/Flekkerøy, radar på Tromöy 

Last update: 2004.09.26