Tyske radarer i Königkerze
*
Stabbestad
, rett syd for Kragerö sentrum

Denne siden er hovedsakelig bygget på informasjon fra Vidar Hole, Drammen


Intention for the coast fortress and radar pages:
The intention is not to copy the more professional style you find on many other sites, which in my opinion takes a lot of work to present little info. It is no good reason for shown a lot of small picture with inadequate text, with the possibility to click on the picture to have a little larger micro-picture without text, but show some observations and references I have collected with actual information on the actual page or referred to when too much to display on the first page. I am aware that it may not look professional, and I am critized for it, but professionalism doesn't make anything alone.

Nedenfor er vist bilder fra i høst (2003) av Freya LZ antennen, og en antatt Würzburg Riese antenne,
på Stabbestad (sør for selve Kragerø). Freya LZ-antennen er god og rusten, men relativt komplett.
Selve antennemasten fant jeg imidlertid ikke. Derimot var det to tak-segmenter på stedet.
De er laget av tre og kryssfiner belagt med sinkbelagte stålplater og kledd med tjærepapp.

Er det noen som kjenner til bilder tatt like etter krigen av radarantennene på Stabbestad ?
Freya (LZ) antenne

Freya (LZ) antenne
Freya (LZ) antenneDe fire antennefundamentene for Freya-LZAntennefeste - sett ovenfra.Rekonstruksjon av antennekonstruksjonRekonstruksjon av Freya-LZ antennefot (copyright Vidar Hole)
Wurzburg Riese, rester av stål-parabolskjerm som er veltet utover
Et av Wurzburg Riese fundamentene
Når det gjelder den andre antennen, så ser det ut for meg at det er rester
av en Würzburg Riese, men jeg er ikke helt sikker. Antennefundamentet har
imidlertid mål som er identisk med målene på
side K51.Flere detaljer for Wurzburg Riese


Har sett en rekke bilder av Freya LZ-antenner. De viser antenner med tre rader
med segmenter, hver bestående av 11 antennesegmenter.

NOTE: Det var den versjonen som fungerte som radar (2 antennefelter) og et antennefelt for IFF
har 3 felter, senere under krigen ble noen Freya radarer redusert til kun å sende ut radarsignal
og motta IFF signal tilbake, da hadde de bare 2 antennefelter. En Wurzburg Riese har altfor skarp
utstråling til at den kan brukes til å søke mot et ukjent objekt, Freya ble brukt til å fange inn objekter og
Wurzburg Riese til å følge det man noenlunde visste hvor var.


Antennen på Stabbestad er bredere (848 cm) og består av tre rader hver med
15 antennesegmenter. De trekantede bærebjelkene er skrudd sammen av fire
segmenter med følgende mål: 112,5 + 311,5 + 311,5 + 112,5. Flere er vist nedenfor

Freya LZ - Stabbestad mål (cm)
Lengde, horisontale bærebjelker 848
Lengde, horisontale bærebjelker, ytre segmenter 112.5
Lengde, horisontale bærebjelker, hovedsegmenter 311.5
Avstand mellom bærebjelker (i hver rad
med antennesegmenter)
86.5
cm
Bredde (trekantform) bærebjelker 32
Bredde antennesegmenter 56
Høyde antennesegmenter 249.5
Høyde 3 antennesegmenter 748.5
Avstand fra ytterpunkt til ytterpunktav hvert benpar
(målt fra senter til senter av de ytre festene)
620
cm

Stabbestad er i Kragerø. Posisjonene fra www.nuav.net/radar.html som stemmer ganske bra er som følger:

Kragerø "Königkerze"
Radar site class 2 with aircraft reporting centre (for night fighters):*

Freya (LZ?) Pos. 58° 50' 18'' N 09° 24' 38'' E
Würzburg Riese 1 Pos. 58° 50' 06'' N 09° 24' 23'' E
Würzburg Riese 2 Pos. 58° 50' 08'' N 09° 25' 01'' E


Husker ikke i farten hvilken av de to antatte Würzburg-antennene jeg besøkte, men
har et kart med posisjonene merket inn. Den ene posisjonen stemmer eksakt, mens
Freya LZ-antennen lå nesten 200 meter unna.
De to antennene ligger henholdsvis ca 30 og 300 meter fra veien og er lett å finne når
du kjenner posisjonene.

Freya LZ-antennen har fire betongfundamenter. Mellom hvert av de to
ben-parene er det 620 cm fra ytterpunkt til ytterpunkt i hvert fundament.
En slik firearmet fot/lavett mener jeg er grei å identifisere på
forskjellige fotografier af Freya LZ. Vanlig Freya antenne hadde en annen
og midre type fot.

Har også undret meg over hvorfor store deler, som f.eks antennemasten,
er borte. Jeg tror svaret på dette er at deler som kunne brukes av bøndene
i området forsvant raskt. Antennemasten kunns sikkert gjøre nytte som
dreneringsrør, mens den firearmede foten kunne gjøre nytte som underdel til
f.eks en heisekran.

Kjenner ikke til at noen i Kragerø-området er interessert i å ta vare
på antennerestene. Selv bor jeg i Drammen, som er et stykke unna.
Kjenner heller ikke folkene i nærheten av Freya LZ-antennen, men tipper at
de gjerne kunne tenke seg at "jernskrapet" forsvant. Hytten som ligger i
nærheten tipper jeg var innkvartering for mannskapene. Det ligger et lite
småbruk i nærheten. Jeg tipper de har overtatt den. Det hadde jo vært hyggelig
om antennen ble berget før den ruster helt opp. Antennen er såpass komplett
at den kan brukes som underlag for å rekonstruere/lage en identisk kopi av
selve antennen. Dersom man i tillegg kunne bruke deler fra andre steder,
kunne man kanskje på sikt bygget opp en komplett Freya LZ.

NB! Det finnes en lokalhistoriker på Stabbestad som kjenner historien rundt
radaranleggene. Det er også et museum på Stabbestad som visstnok skal
ha laget noen enkle modeller for hvordan antennen en gang så ut.


*) Königkerze, tysk kodenavn for Kragerø, se K58 for navneliste m/oversettelser for slike tyske kodenavn
Kartutsnitt av aktuelt område syd for Kragerö
(Statens Kartverk M711-serie kart merket Kragerø)
De tre posisjonene fra nuav.net er plottet inn.

 Posisjonen til Würzburg-antennen lengst øst stemmer omtrent perfekt. Denne
ligger oppe en liten kollle helt inntil veien. Du kan ikke se antennen fra
veien, men må lete deg frem på følgende måte. Finn den lille veien som går
ut fra Rv 90 grader på sørsiden av avmerket punkt. Du skal rett over på den
andre siden av veien og opp i terrenget ca 30 meter fra veien. Korrekt
sekssifret rutetilvisning er: 239218

Freya Antennen er enda lettere å finne: På RV 351 omtrent rett sør for det
avmerkede punklet krysser en telefon- eller kraftledning veien. På dette
punktet ligger det et lite småbruk (som er i ferd med å bli malt rødt.).
Rett inn bak småbruket går en overgrodd traktorvei/sti. Følg denne  stien
som bøyer av mot nord, og munner ut ved foten av en liten kolle etter ca
300 meter. Ved foten av kollen henger et grønt nylontau. Dra deg opp dette
tauet, og klatre opp på toppen av kollen. Der ligger antennen.
NB! Det avmerkede punktet fra nuav.net. ligger ca 150 meter for langt mot øst.
(Se kartet). Den lille sorte firkanten på toppen av kollen er den hytten som du
så på ett av mine bilder, og som ligger på stedet hvor antennen er. korrekt
rutetilvisning er 235221.

Würzburg antennen som er merket av lengst mot vest har jeg ennå ikke
forsøkt å finne. Jeg tipper også denne posisjonen er litt gal, og at
antennen ligger rett oppå den lille kollen ca 150 meter lenger Sør Vest,
dvs i rute 233217.

Skåtøy ved Kragerø ligger det også et gammelt tysk kystfort. Det er
relativt kort vei med båt. Jeg har en del informasjon om kystfortet, men
har ingen bilder. Jeg har tenkt meg en dag der ute til sommeren. Hvis du er
interesert skal jeg sende deg informasjon, kartutsnitt og bilder da.


Written by J.E.Fjörtoft at 11 Nov 2003 18:22:58:

As an answer to: Re: Trenger selv hjelp vedr. tysk radar written by Jan-Martin Nøding at 11 Nov 2003 02:56:05:

Viser til oppgitte data.
Med den angitte bjelkelengde (antennebredde) dreier det seg antakeligvis om en FuMG 401C (Freya LZ/C),
som opererte på 91-100 MHz. Det høye serienummeret på dette settet skulle også antyde en slik forklaring.
Denne var tilgjengelig i produksjon fra høsten 1943. På enkelte bilder er kun de to nederste antennefeltene av
8,4 meter bredde, mens det øverste har standardbredde 6,2 meter.

Når det gjelder det mystiske fundamentet, så har jeg ingen uniddelbar forklaring, annet enn at det sannsynligvis
dreier seg om et antennefundament (ikke radar).

JEF


Grunn til at det kan ha vært bare 2 antennefelter må være at FuG25a i flyene ikke virker med så lav frekvens fra radaren.

Typen-Bezeichnung Geräte/Bauart Hersteller/Entwickler Frequenz-Bereich Röhren Bestückung
FuG. 25 a
(Empfänger: E25a)
(Sender: S25a)
300W-Ukw-Abfrage-
Impuls-Wiederholer
Telefunken S : 168MHz
E: 117-133MHz
2x LD1 + 1x LS50
7x RV12P2000
1x RG12D60

91-100MHz er ganske langt utenfor mottakerens område.


e/m


Tilbake til hovedside for tyske forsvarsanlegg

2004.09.09