Norwegian Radio Stations
Norske kystradiostasjoner (tidl. "radiotelegrafstasjoner")
Poldhu radio (desember 1901). De to 50m høye mastene og antennearrangementet som ble brukt ved overføringen fra Poldhu i
desember 1901. Luftledningssystemenet besto av 50 enkle antenner ordnet i form av en solfjær. De han ned fra en 60m lang line, spent ut
mellom mastene, og endte i en eneste leder som gjennom taket i stasjonshuset sto knyttet til apparatene. Mottakerstasjonen lå ved "Signal Hill",
St. John's på New Foundland. Her sendtes en drage med antenne opp i luften, 125m over marken. Gjennom hodetelefonen kombinert
med mottakerapparatet hørte Marconi den 12. desember 1901 de tre impulsene i bokstaven 'S' fra Poldhu-stasjonen.
(kopiert fra Telegrafverkets historie 1855-1955, s.356)
Sørvågen radiotelegrafstasjon (1906). Opprinnelig hadde Sørvågen i likhet med Røst, en ca.
50m høy skjøtet granmast avstivet med 28 barduner fordelt i 7 sett. Mastene sto ca. 40m fra
stasjonsbygningene. Da toppen på Sørvågen-masten blåste ned flere ganger under orkan, lot
Telegrafstyret mastehøyden reduseres til ca 40m. De trådløse apparatene ble montert i samme
rom som stasjonens øvrige apparater.
Telegrafbestyrer Øwre hadde det tekniske tilsyn med det trådløse anlegget.
(kopiert fra Telegrafverkets historie 1855-1955, s.360)
Interiør fra Sørvågen radiotelegrafstasjon i pionertiden med telegrafvestyrer O. Chr. Øwre og hans sønn.
Hermod Petersen fikk under radio-forsøkene mellom Sørvågen og Røst verdifull hjelp av bestyreren i
Sørvågen. Øwre avla eksamen ved telegrafkurs i Vadsø i 1873. Fra den tid hadde han over halvthundre
års virke i de nordligste landsdeler. Hans sending og mottaking på morse var rivende hurtig og nøyaktig;
han ble en øreekspert som få. Dertil var han litt av et mekanisk geni, noe som kom vel med både under
prøvene med den lite utviklede radiostasjonstypen i 1903 og etter etableringen av fast radiotjeneste i
1906. Til venstre på bordet sees mottakerapparatet. Mottakerspolene og Leydnerflaskebatteriet med
tilbehør måtte snart ombyttes med nye. Det viste seg nemlig ved prøvene at forgrenings- og jordspolen
ikke passet, og at flaskebatteriets kapasitet var for liten i forhold til de ganske store lufttrådssystemer som
ble brukt. (kopiert fra Telegrafverkets historie 1855-1955, s.359)
Tjøme radiotelegrafstasjon med 50m høy tremast med 'harpe'-antenne. Denne besto av
4 bronsetråder som øverst var festet til en 3m lang trerå festet til et tau. Med dette tau kunne
antennen heises opp. Antennen dannet en vinkel over stasjonen og ble holdt i stilling av
en taubardun som sto festet til en 13m høy stolpe. De enkelte antennetråder ser vi holdt fra
hverandre av to tre-rær.
(kopiert fra Telegrafverkets historie 1855-1955, side 362) [Tjöme radio]
Rundemanen (Bergen radio), 560m o.h. kneiser den 85m høye jerngittermasten som ble
oppført i 1912. Masten ble konstruert for et vindtrykk på 350kg pr kvadratmeter truffen flate.
Stasjonen fikk vinkel-antenne som hadde 4 utløpere. Ved hjelp av en wire ble disse festet til
4 støttemasker av tre, hver ca 42m høye og plassert ca 90m fra det store jerntårnet.
(kopiert fra Telegrafverkets historie 1855-1955, s.375)

(Senere kallesignal (og stasjonssignatur) - etter Rogaland radio kom i drift er LGN,
et annet kallesignal som også ble brukt til slutten av 70'årene var LMB, 12MHz, med en gammel
tysk sender fra krigen - for meteorologiske sendinger). Mottakerstasjon var på Helleneset.

w/f
Stavanger Radio (Amerikatelegrafen), senderstasjonen på Ullandhaug hadde antenne
som besto av 24 bronsetråder, hver ca 1070m lange, hengt opp isolert på 10 stålmaster (byggeår 1914).
Antennen var av Marconis direktive antennetype; bølgene strålte fortrinnsvis ut i senterlinjens retning.
Og senterlinjen pekte i dette tilfellet direkte mot Boston, Massachusetts.
(kopiert fra Telegrafverkets historie 1855-1955, s.384)

Antennene til senderstasjonen på Ullandhaug ble stående utrolig lenge, men ble revet i 60'årene, en
bygning står igjen og er fredet, det samme gjelder en bygning for mottakerstasjonen på Nærland, se
mer om dette på de andre sidene det er henvist til.

w/f

Bruk av senderen i 20'årene medførte meget irritasjon for radiofonilyttere i Stavangerområdet, som derved
ikke kunne lytte til utenlandske kringkastingsstasjoner, og senderen var i gang lenge etter at man andre
steder hadde tatt i bruk mere moderne sendere enn gnistsendere, slike blokkerte fullstendig for all annen
mottaking av radiosignaler i området omkring Stavanger. Man kan bare undre seg, hvorfor ble ikke heller
senderanlegget plassert lengst mulig vekk fra byen?
"Dødssrommet" med gnistsenderen på Ullandhaug. På den felles aksel sees de tre gnistskivene.
De to "elektrodeskivene" til venstre målte 1,3m i diameter, "triggeren" til høyre er 1,5m. Da skivenes
omdreiningshastighet var 2100 rpm, ble periferihastigheten hhv 143 og 165m/s!
Maskinen dundret så fælt at den under visse vindforhold nesten kunne anvendes som tåkelur.
Bønder påsto at deres eiendom var blitt sterkt forringet i verdi pga dette hylende naboskap.
(kopiert fra Telegrafverkets historie 1855-1955, s.386)
Mottakerstasjonen på Nærland.
Radiosignals from the station in America was received at Nærland. The receiving equipment converted the
signals to audible sound in the headphones.
The receiving station is shown, 2 paralell bronze wires, carried by 8x 91,5m tall steel towers. The distance
between the towers was 300m, and the length of each aerial wire ca 2600m.
(copied from the book Telegrafverkets historie 1855-1955, pg387/1)

w/f
Kristiania radio, Tryvann. The 3 100m tall towers at Tryvasshøgda was once the most typical silhouett from Kristiania district.
From the top of the towers you had a vew over the Oslofjord towards the areas near Tjöme og Faerder.
(copied from Telegrafverkets historie 1855-1955, pg 390)


 (Source: Törres Akselsen, Flekkeröy)

(Source: Telegrafverkets historie 1855-1955, pg.363)


Flekkerøy telegrafradiostasjon (radio telegram station) sometime in the 1930's
(Kristiansand radio, Revsdalen, Flekkeröy. Antenna towers on Vardeheia and Høyfjell. The station was moved to
Borhaug Lista and became
Farsund radio, which opened on 23. Aug. 38).

In the 60's it was a coast-radio transmitter station (LGR) in the ex-German stone cottage at Daudmannsholmen,
and moved to Kjæreneset in late 70's where it stayed for 20 years, until 1990 when it was taken out of service.
The receiving station was first at Dolsveten, and from early 80's at the old broadcast station at Lindebø.
"Flekkeröy radio" was remote controlled as a part of Farsund radio. The later station at Flekkerÿ had possibly
the best take-off of all the Norwegian coast stations to the area around Bear Island and Jan Mayen, and were
usually preferred according to the fishermen and Carlsen at Farsund radio. [alternative search: Kristiansand radio]

It is still some VHF transmitters for Farsund radio at different places in this areaThe stony cottage at Okslehavn today.

w/f

Stavanger kringkaster på Randaberg ble i 1939 erstattet med en ny 100kW stasjon som fikk plass på Ullandhaug, her lå den tidligere så forhatte sendestasjonen for Amerika-forbindelsen (se litt ovenfor). En ser tydelig stasjonsbyningen og steinhuset ved siden av på begge bildene. Fremdeles kan man se massevis av betongfundamenter for bardunene til antennene i Sørmarka.


 


Rogaland radio, operation center at Skjaeveland, Ganddal (Sandnes).
Bygget er solgt til en menighet til kurs/kompetansesenter, området er 1000 mål.

Rogaland radio (LGB/LGQ). The last week with operation at Skjeveland (Ganddal) 27 aug. 03.
In september 2003 activity is moved to Flyplassveien 190 på Sola - together with the rescue center.1) All shortwave operation was done with data equipment in September 2003!
2) Screen picture
All traffic at LGB ceased on 2003.01.01, and only LGQ (coast station) is left QRV.
LGB. Antenna towers at the transmitterstation at Vigreskogen - seen from north.

Most antennas will now be removed, see http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article172555.ece
Antennene på Vigreskogen blir demontert, kun en enkelt teppeantenne blir stående igjen som museumsgjenstand
LGB. Transmitterstation at Vigreskogen (near Naerbö) - seen from west.
Consol at Varhaug, see also page
k56Links to some other of my pages


see more info on pg g43 and g44
See
page g64 for Norwegian telegraph stationsBACK

Last update: 2005.02.01