Batt. Vara [Møvik fort]
Kristiansand kanonmuseum
[Dette er en side laget for foreningen kanonmuseets venner for å presentere utfyllende informasjon om ex-tyske kystfort på Sørlandet]

MAA 6/502 Batterie Vara, Regelbau S169, Kanon 2)
See ALARM KÜSTE (Michael Schmeelke) pp 56-58, and pg.96 ("Ein 40,6cm Geschütz der Batt. Lindemann bei Sangatte"),
this picture shows exactly what Kanon I would have looked like if it was ever mounted.

MAA 6/502 Batterie Vara , One of the 50mm gun sites around the 38cm area , 100m further south of kanon 2MAA 6/502 Batterie Vara, Reserve Leitstand , this is 50m south of Kanon 2 [the main command post were at Höyfjell, Flekkeröy ]

Liste over stillinger for MAA6/502 Batt. Vara basert på kart fra rundt 1950, kartet har enkelte feil

Mövik (Vaagsbygd/Kristiansand)
[MK=Møvikknatten] [BK=bombekaster]
Datert 2001.07.30

MAA 6/502 Batterie Vara. The map may have some faults, but it shows the main area for Batt. Vara,
with several AA-guns near Tönna/Sandviksheia in north and several new positions being built, but not finished in this
northern part.Everything has been knocked down leng before anybody could access the area, so it is difficult to
see what has really been there. It is lots of MG positions inside the area. It had a post-war radar here as well, but the site is
now mobile telephone station.
The old German road at Donsenheia is also marked, it was a bridge over the vally in the south near kanon 1 (cassemate).
At Donsenheia was 4x 88mm Bofors guns. Hope to finish the map some day.

Norwegian text for positions at MAA6/502, it is a lot of inaccuracies to be corrected later
Would be pleased if somebody could help us to have the document translated into German or English

An exhibiton hall is almost finished and we hope to open it for visitors later.
U1-U3 og U10-U18 MG Tobruk MG

U6-U8 MG UnterständeUnterstand U6
En noe underlig stilling Arild gjorde meg oppmerksom på er avmerket på kartet med U8, her er inngangen oppe
på fjellknatten med gang ned i hellingen nedenfor, se bildet.

U9 81mm BK
001 Garasje
002 Telefonbunker
003 Aggregatbrakke
004 Lagerskur (nå parkplass)
005 Tunnel
006 Tunnel
007 Aggregatskur (MK)
008 Tunnel vest for kasematt


009 Kommnunikasjonsbunker/230V koplingspkt.
010 Brakke
011 Brakke
012 Brakke
013 Brakke
014 Brakke m/kjeller
015 Mannskapsbrakke (MK)
016 Bunker [MK]
018 Mannskapsbrakke (MK)
019 Mannskapsbrakke (MK)
020 Mannskapsbunker
021 20 seters latrine m/kjeller
022 Tunnel
023 Tunnel
024 Mannskapsbrakke
025 Mannskapsbunker
026 Pumpehus
027 Bad
028 Mannskapsbrakke
029 Latrine
030 Bunker/brakke - Geværmagasin
031 Brannskur
032 Mannskapsbrakke (revet)
033 Bod for Statens Kantiner
034 Mannskapsbrakke (revet)
035 Mannskapsbrakke, skal rives snart
036 Offisersmesse
037 Brakke
038 Kontorbrakke
039 Latrine (revet)
040 Vedskur
041 Mannskapsmesse
042 Vedbod
043 Bunker
044 Bunker
045 Befalsmesse/sykestue
046 Tunnel
047 Kommandantbolig
048 Transformatorhus
049 Smie
050 Maskinverksted
051 Bunker
052 Bunker, Regelbau 501
053 GrisehusTo slike ammunisjonsbunkre (til venstre) var ikke nok for å lagre ammunisjonen fra Hanstholm,
så et nytt lager (bildet til høyre) ble satt opp året før festningen skulle legges ned. Omtrent
samtidig viste det seg at de tyske 230V jordkablene var for dårlige og ble byttet ut.

Dette var ikke krisemateriell og varte 50 år.... til 2002.

054 Ammobunker (Hanstholm)
055 Bunker
056 Bunker, Regelbau 501
057 Vaktstue
058 Garasje og lager
059 Bunker
060 Lagerskur
061 Latrine
062 Mannskapsbunker
063 Latrine (MK)
064 Lagerskur (MK)
065 Aggregatskur (MK)
066 Aggregatskur (MK)
067 Aggregatskur (MK)
068 Redskapskur
070 Bunker for høydemåler
071 Mannskapsbrakke
072 Bestrykningsskyts/bunker R631
073 Tobruk-bunker (MK)
074 Hytte v/transp.bane for sand
075 Tømmerbunker
076 Reserve vannmagasin
077 20 seters latrine
078 Bunker m/skyts mot NW (MK) [nytt nr er 1026]
079 Aggretgatskur eller stilling?
081 3-gun light AA battery [Sandviksheia]
082 3-gun light AA battery [Sandviksheia]
083 3-gun light AA battery [Sandviksheia]
084 Observation post [Sandviksheia]
085 Trenches with an MG position facing Mövik [BK?]
086 Trenches with an MG position facing Mövik [BK?]
091 Tobruk MG-stilling med tilhørende bunkers (U17)
093 Pillbox of reinforced concrete 4m asl, MG [Kroodden]
096 Pillbox of reinforced concrete 4m asl, 50mm? [Kroodden]
099 Heavy MG [Kroodden]
100 MG
101 MG [at Hellevikodden]
103 MG [at Hellevikodden]
104 bunker/SB.koplingspunkt (v/048)
105 brakke (v/048)

602 Vannreservoir/pumpehus
1001 Luftvernstandplass m/bunker 40mm
1002 Reservekommandoplass
1003 Tømmerbunker
1004 Kanon II
1005 Kanon I

Merk at det er et mye bedre kart å finne, men her mangler inntegning av mange stillinger, en kombinasjon av de to kartene kan være en ide,
se http://www.forsvarsbygg.no/dok/verneplaner/Landsverneplanen/Katalogdeler/100113%20Movik.pdfDet er lett å se til "kanon III" fra taket av kasematten (kanon I), ved nærmere ettersyn ser man hvor elendig det blir å
bygge 1000-årsrike med klitsand fra Danmark.Litt lengere oppe og nord for Kanon III finner man kanon IV,
men det er så overgrodd at det umulig å se den fra de andre kanonene. Forøvrig er øya en ser nedenfor
Fredriksholm festning

1006 Kanon III
1007 Standplass, bestrykningsskyts.
1008 Luftvernstandplass 40mm
1009 Standplass, bestrykningsskyts.
1010 Kanon IV
1011 Tunnel ned/sydover fra 1012 (MK)
1012 Luftvernstandplass 88mm (MK)
1013 Luftvernstandplass 88mm (MK)
1014 Luftvernstandplass 88mm (MK
1015 Standplass for avstandsmåler
1016 Luftvernstandplass 88mm (MK)
1017 bunker vest for 1016 (MK)
1018 bunker 100m nord for 1017 (MK)
1019 Luftvernstandplass 20mm (MK)
1020 Luftvernstandplass 20mm (MK
1021 Luftvernstandplass 20mm (MK)
1022 Luftvernstandplass 40mm
1023 Radiostasjon (MK)
1024 Lyskasterstandplass (MK)
1025 VHF Radiohytte (MK)
1026 se 078
1027 Bunker
1028 Bunker
1029 Bunker
1030 Tunnel

"Speiderbunkeren" for beskytning nordover i myr syd for Voiebyen


 

Nie kehrst Du wieder goldene Zeit


Old foto from WW2.
Russian painting from Odderöy
800kg's granater på jernbanevogner i korridoren800kg's granater klar til bruk
1,5m Lichtscheinwerfer.
Tysk 150cm kullbue lyskaster, Siemens G150K AZG42
Forbruk: 16kW (76-80V=, 200A). Rekkevidde: 10km horisontalt, 22km med 45° elevasjon.
Tilhørende aggregat er 8 syl. Mercedes bensinmotor 24kW 50HK (1937)
Slike lyskastere var ofte utstyrt med IFF sender/mottaker for å kunne skjeldne mellom
egne og fiendtlige fly, se FuG25a som viser den enheten som satt i flyene.
MAA 6/502 Batterie Vara hadde visstnok 2 stk tilsvarende 2m lyskastere og noen flere 1,5m.
Regnebord
Mekanisk 'computer' til beregning av skyteretninger og høyde


 


Vertikal avstandsmåler fra Gråheia (Batteri Flekkerö)

Valley of Sorrow, equipment need to be restaured

Public Address amplifier

Batt. Vara - seen from the south west side (experiment from several pictures)


Radio communication:
a) Batteri Vara radio room under reconstruction (gun/kanon II)
Some of the actual radio equipment used at Batt. Vara may be found at page em

b) Local radio communication equipment (click on the picture)

Radio room in kanon II


Funkverkehr zw. Vara-Hanstholm IIutgitt av foreningen "Kanonmuseets venner"

 


Guidebøker om Norge 2003:
Se under Kristiansand her......http://magasinet.startsiden.no/article/articleview/1453/

sitat:
Kristiansand
'Lonely Planet' sier at byen tidligere var kjent for forurensing og en stygg kystlinje,
men at dette nå har blitt mye bedre. I dag har Kristiansand et fantastisk fisketorg og
mange gode fiskerestauranter. Bomringen rundt byen blir imidlertid ikke like godt tatt i
mot av guidebok-forfatteren. Overpris, skriver han.

Rough Guide: Kristiansand er en koselig og energisk by som preges av Fergeforbindelsen med Danmark.
Kristiansand Kanonmuseum trekkes fram som hovedattraksjon.
sitat slutt.

All restaurasjon på Møvik og i Ny-Hellesund har til nå foregått som dugnad av
frivillig innsats fra Kristiansand forsvarshistoriske forening og senere Kanonmuseets venner.

Flyfoto: Møvik 6.mai 1945 (gjengitt med redusert kvalitet)
Det var mange slike overflyvninger, vi valgte en av de første og siste, bildene kan fåes fra
Keel(?) University, England


Additional data:The lok seen outside the casemate (kanon I) [picture is stolen from http://home.no.net/bttvara/homen.html, but original text was wrong!]

Railway system (Møvik smalsporet jernbane)
Track width: 60cm, a similar track at Hanstholm, Demark.

See references on http://members.shaw.ca/twofooter/ww2ftrrL-P.htm#NorwayTilsv. Lok på Hanstholm fæstning, også her er det 55cm sporvidde jernbane - til transport av ammunisjon

Lundebanen (Lista), se side k32Batteri Vara, (Kristiansand kanonmuseum)
Opening hours:
Sundays until 24/12 1100-1700 CET.
telefon 380-85090, mobile 9134 3938
It is possible to request private visits or arrangements through-out the year.
Bus: Route M1 (Flekkeröy) to Kroodden [M2 on sundays]


A gun site (one of two) along the road near RV456.


2x 24pair telephone cables using paper-insulated coppercadmium wires at the parking place.


Se Kompassrosa på Møvik v/Tønnane - rett sør for kanon 2 (?)BACK

Terms for copying material from the pages are outlined on page 97
g91 Sandvikheia Kald krig museum (prøveside)

Last update: 2005.02.26