German coast fortresses in Vest Agder:
Sögne-Lyngdal

Most text-info is collected by Dag Sundkuist.

Under omarbeidelse, følgende gjelder:
k31 kystfort rundt Kristiansand
k33 kystfort på strekningen Farsund-Flekkefjord
k34 Batt. Vara
k39 diverse innsamlete bilder og filer til senere bruk
HKB 21/979 Ny Hellesund (Sögne) (closed down 1945)

position: 58° 02' 54" N, 07° 50' 40"
4x K331(f), 1x gun in open emplacement and 3x in casemates (R671).
Madsen FLAK guns were stored and had one position.

FuMo214 Wurzburg Riese radar.

It is totally 40 sites around the Sögne area (incl. HKB 20/979 and 21/979) -
(4 strandbatterier).

HKB 21/979: Command bunker (Befehlstelle) Regelbau R636 with seamark above
HKB 21/979: Ny kanon utplassert på kystfortet i Ny-Hellesund.
Fædrelandsvennen 28. juli 2003, s.24

more structurated info for
HKB21/979 see also the page k11


 

Lasta kystfort v/Ålo (Harkmark)

På toppen var det kommandoplass av tømmer, men det er bare steiner og grus igjen. Det var også 150cm lyskaster (Lichtscheinwerfer).
Fortet er opprettet i 1941, men mannskapene ble erstattet i 1942 av eldre tyskere.
120 mann festningsartillerister,
120 mann festningsinfanterister
Disse ble forflyttet i 1944 til Finnmark og tok med seg alt utstyret, fortet ble da bestykket med trekanoner, og det var 30 volksdeutsche
mannskaper igjen. Funksjonene ble overtatt av HKB Moen
Kanonene var 10.5cm Schneider model 1936 (K332(f) - en lengere type enn brukt i Ny Hellesund, men egentlig var
kanonstillingene laget for 15cm kanoner


Fritegning av området rundt kanonstilling nr 1 (copyright J.- M. Nøding).
Forsøk på å tegne et kart, stiplet rød strek for tyskervei inn fra bilvei. 


Lasta HKB Kanonstilling 1. UTM 32V 0423.530E, 6435.038N - korrigert for senter av stilling.
Senter til jernring 417cm, senter til mur 520cm
Lasta HKB Kanonstilling 1 detalj a (kanonfeste).
Lasta HKB Kanonstilling 1 detalj b (hull inn til bunkers på siden av stillingen, litt forskjellige, det er vel litt
rart at det er ca 30x64cm hull på gulvrnivå).

Lasta HKB Kanonstilling 2 (det var en tilsvarende "halvsirkel-stilling" også lengere oppe i heia). Senter til jernring (bak) 411cm,
47cm fra senter til midt i liten 6cm bred ring. Festebolt 12cm diameter, gjenget 10cm dia, høyde 34cm
1hv.jpg Lasta HKB Kanonstilling 2 detalj, monteringsdetalj funnet langs veien 100m fra kanonen, dette er samme som for stilling 1.
ID=12.1cm, rørlengde 15,5cm. Kanon festebolt detalj, samme som for HKB 25/978 Husvik (Hausvikodden)
Lasta HKB Kanonstilling 4, FLAK stilling nesten på toppen av heia. Det var en 40mm mm FLAK-stilling, antakelig er det
denne.Lasta stilling 3
Lasta kommandoplass(?) front. Dette er angivelig ikke kommandoplass, men hva er det da? 3m dypt bak kant.
Lasta kommandoplass(?) inngang bak

Kristorn er det mye av både på Lasta og Møvik, vokser bare noen steder her på kysten, helst i Vest-Agder.


En av de mest forgjengelige bunkersene, her med sementforsterkning av den ene veggenLasta HKB stort hus nr 1
Lasta HKB stort hus nr 2 = Messe


Atkomst:
Kjør fra Søgne via Skarpeid bro mot Ålo, ta av til venstre mot Lastad. Ca 200m fra veikryss ned
mot Lastad, er det en asfaltert tursti inn til høyre. God plass til parkering 100m lenger nede ved
stor bygning (skole?).
Statens kartverk, M711 serie, blad 1411 II, Mandal 1:50 000.

 


Strandbatterier i Søgne:

Solta
Høllebakken
Langenes
Braneset


HKB 25/ 978 Husvik (Hausvikodden) - planned as museum 4x10,5cm K331(f) in open emplacements,
and 2x 8,8cm Russian AA-guns, 2x 20mm FLAK 38 AA guns, 2 x 4,7 cm French anti-tank guns.
(closed down 1945)

Ingen tunneller synes å være sperret slik at man ikke kan komme inn.
Adkomst: Kjør fra Lyngdal mot Korshamn, følg skilt til Hausvik, og det dukker snart opp et underskilt med
"kystfort". Veien er noe ymse, men den blir vedlikeholdt og en noenlunde oppegående sjåfør bør ikke være redd for
å kjøre til endes ved parkeringsplass.
Se flere bilder under: http://www.atlantikwall.net/today_no_hkb_hausvik.htm

a) b)
c) d)


Hausvik kystfort.
Bilde a, b, d viser nordvestre stilling - en 88mm FLAK restaurasjonsobjekt som ruster istykker,
bilde c viser sydvestligste stilling - fin tunnell adkomst nede fra vei.
Har visst oversett noen 10.5cm stillinger..., husk lommelykt og du må gjennom tunnell i enden av veien for å finne de.

Ca 10m fra veien før du kommer ned til båthavnen - inne i skauen er det vokset opp furutrær gjennom gjenstander som
var ment å høre til museumet. Dette er angivelig ille ifølge min kilde, og rapportert til Forsvarsmuseet, et tydelig eksempel
på lokale politikere som kanskje ville, men får det ikke til.

Oppslått kart ved inngangen til kystfortet virker ikke helt riktig.
Hausvik: Nordøstligste MG stilling med trapp opp til skyttergrav
Hausvik: Sydøstligste MG-stilling var tidligere murt igjen, men er nå delvis åpnet, også mulig å åle seg inn nedenfra....


HKB 25/ 978 Husvik (Hausvikodden) - et museum i Lyngdal til å spy av

 Hausvik stilling 1, denne er modifisert i forhold til opprinnelig affutasje, og da er det samme som stilling 2
Hausvik stilling 1
Hausvik stilling 2
Hausvik stilling 3, samme som stilling 1 var opprinnelig - umodifisert
Hausvik stilling 4, samme som stilling 1 var opprinnelig - umodifisert
Hausvik stilling 4 - jeg blir kvalm, dette kan da ikke kalles museum, med kanoner pekende inn i tunnell eller ned i jorden?
Hausvik Flak - over stilling 1 og 2, over denne er enda en kanonstilling, også FLAK lenger nord langs vei
Hausvik Sledeaffutasjer i jungelen, Lyngdal museum?
Tunnellene var litt av en labyrinth - nesten bare råsprengt, noe av det eneste ferdige man finner i tunnellene er
en trappeoppgang, tror det var 3 trappeavsatser opp til 2dre etage - heldigvis av betong (i motsetning til Varnes fort)..

Map over the Mandal-area (between Lindesnes-Ime)


"HKB 18/979" Btt. Signalen, Aavik (diverse bilder - midlertidig/ikke redigert, 2007-07-16)
Signalen er det norske navnet på fjellet eller området lengere nord for festningen, mens området festningen er heter "Havglimt",
Det går enn¨kjørbar vei opp til området og den brukes til en hytte som ligger i innerste del av områdetAntatt kart over stillinger, se Statens Kartverk M711 - Blad 1411 III "Lyngdal".
Standplasser for kanoner er merket med rød ring.
Kommando plass er merket med rød firkant, også merket kanon/MG standplass vest for
kommandoplass og MG stilling i nordenden av område, samt MG og BK stillinger ved kanon 2.Fig.1 - Aavik) liten kanonstilling v/kommandoplass

Fig.2) Fig.3) Kommandobunkers
Åvik TV omformer er satt opp foran bunkeren

Fig.4v - Aavik) inngang til kommandobunkers

Fig.5 - Aavik) kommandoplatz
Kommandoplassen er altså på oppe heia lengere bak selve kanonstillingene

"HKB 18/979" Btt. Signalen:
Suppose it was 3x "Kanone 17/04"
(fig 6+7 - Aavik) kanonstilling nr 1 - vest
Dette er tydeligvis ikke samme som på Landehovde, det eneste er gradskiven - helt ytterst
(for det meste er akkurat dette fjernet og bare festeskruene stikker opp).
(fig 8+10) Kanonstilling nr 2 - midterste (HKAA 18/979)

9 [] 9b
(Fig9) hjuloppheng-deler fra kanonstillingen slengt i løpegrav
[Fig 9b] detaljer for fundament11, Aavik) Kanonstilling nr 2 sett oppe fra kommandoplassen


12) kanonstilling nr 3 - østligligste. Her var det ikke noen vanlig bunkers, kun løpegrav


13) Trolig MG og BK stillinger bak midterste kanonstilling


14) "Gruble Dobler 1942" - inngang til tunnell under midterste kanonstilling


15) Offisersmesse med all tydelighet


16) Godt bevart, men godt overgrodd. MG stilling nord/vest for kommandoplassHKB 18/979 Landehovde (Mandal) - pictures from July 2003

1 2
3 4
5 5a (R671)

1) Eastern open emplacement, 2) second open position, further W, 3) further west, 4) further W.
5) Kasematt 'in the wood' below pos. 1.
5a) look into the kasematt (R671), was never ready to install the gun.
The tubes at the sides are for the empty ammuition shells !
They are falling down in the so-called "Hülsengrube". To enter the 'Hülsengrube' you must
climb through the squar hole which is covered by a metal plate, but it has been filled with
water for many years!

Landehovde: 4x 10,5cm K331 in open emplacements, was earlier positioned at Aavik.
The fortress was closed down 1948, but electricity was still in operation when I was there in 1949
(3 years old) with my father and uncle. Vague memory!Bunker Seiler

Bunker Fanz

Bunker Kremer

Bunker Landser

Bunker Herrmann

Bunker Ernst

Bunker Feldmeier
Landehovde: Most tunnels are marked with names at the entrances
Discovered when I got home that I had been to some different bunkers than last time, so I pressume it is still another bunker to find.


View from the top of the command post, the sea can only just be seen behind the trees
(not recognizeable on the picture). The second picture shows from below in the wood.


Landehovde. Preliminary attempt to draw a map showing positions 1-4 +
5.
Marked with blue line the area where I believe most buildings and positions are found.
Hope to get at better map than 1:50000 (1411 II Mandal) later.HKB 17/979 Ime (Mandal), 4x 10,5cm K332 in open emplacements. Positioned at Ime old school and
Strömsvika (Jåbekk/Kleven) (closed down 1945), was earlier positioned at more exposed site at
Lindesnes lighthouse.


HKB 19/979 Skadberg (Mandal) 4x 15,5cm K416 in open emplacements (north of Mandal)
(closed down 1945), few signs of German activity nowSkadberg. Man finner 3 slike stillinger som består av nesten en halvsirkel i betong, antakelig til støtte av kanon i bakkant.


Skadberg. Forsøk på å tegne inn på utsnitt av 1:50000 kart
(1411 II Mandal), får se om jeg får fatt i et bedre kart senere
De tre kanonstillingene er merket med en ring med en pil som viser hovedskyteretning, mens en bunker er merket med
en sort firkant.
BACK

2004.09.12