25a) Restaurering av
Torn.Fu.b1/Torn.Fu.c/Torn.Fu.f


e12. Data for German communication receivers
25b. Modifications of the rig (Net RX to TX frequency in the field) (Norwegian text)
25c. more info (Stückliste) - components and coil winding informations and measurements
25e. Further circuit and component wiring details
25d. Torn.Fu.d2 VHF transceiver
25f. Vb.K (Fbg.bf) remote control unit for Tornisterfunkgeräte b1, c und f
e97 Modern 12V solidstate power converter
Lo.1.UK.35

15W.S.E.a/b

Functional comparation between different German transceiversTornisterfunkgerät b1 betriebsfertig.
Das Tornisterfunkgerät b1 ist ein tragbares Sende- und Empfangsgerät für Telegrafie und Telefonie, mit Fernbesprechungseinrichtung.

INTRO.
Torn.Fu.b1 and Torn.Fu.f are much the same, the receivers covers the same range, and the circuit diagrams are equivalent, it is only a difference between the receiver local oscillator for Torn.Fu.c which has some padding capacitors. While the receivers for Torn.Fu.b1 and f covers the same frequency range; 3,0-6,6 MHz, only Torn.Fu.b1 covers the 80m band for transmit. Since Torn.Fu.c and f were useless for transmission on any amateur radio bands they were probably slaughtered or tried to modify (we were only permitted to use the 160m amateur band on few week-ends from 1977, and got it more permanently some years later), so there rigs are quite scarce, but Torn.Fu.b1 has been easy to find. The Torn.Fu.f might have been attempted to be converted to 40m, but the 1W power output isn't much on this band.

Gerät Frequenz-Bereich
Torn.Fu.b1 Empfänger 3,0-6,6MHz (RX)................ZF: 2.0MHz
Torn.Fu.b1 Sender 3,0-5,0MHz (TX)
Torn.Fu.c Empfänger 1,5-2,6MHz (RX).................ZF: 2.0MHz
Torn.Fu.c Sender 1,5-2,3MHz (TX)
Torn.Fu.f Empfänger 3,0-6,6MHz (RX).................ZF: 2.0MHz
Torn.Fu.f Sender 4,5-6,6MHz (TX)


Beskrivelse:
I tillegg til den vanlige tyske beskrivelsen finnes det en liten norsk kort beskrivelse av Torn.Fu.b1 - med skjemaer og monteringstegninger - utgitt av HV-bladet. Bortsett fra koplingsskjemaet er ikke dette til så mye hjelp. Dessuten er det en temmelig omfattende dokumentasjon for Waffen-SS av fjernbetjeningsutstyr og forklaring på de enkelte deler av transceiveren, men uten å gå så langt ned i dybden som man gjerne ønsker seg. Noen verkstedsmanual er et problem for alt det tyske utstyret, men det finnes "Merkblatt" for forskjellig utstyr, bl.a. for Main T9K39 og Köln T8K44.
Et eksempel på hvordan man lager en riktig mixer med pentode.
Det må bemerkes at 3de mixer i Drake R-4C var en problemkonstruksjon, men ble rettet opp omtrent
slik denne tegningen viser
Demonterte komponenter rundt dreiekondensatorer i Torn Fu.b1 RX

Mekanisk arbeide med Torn.Fu.b1/c/f

Hadde to vrak,
Torn.Fu.b1 (80m) og Torn.Fu.c (160m), den siste var svært ødelagt, det må være brukt slegge på for å fjerne drivverket, men jeg har allerede en Torn.Fu.b1 som spiller fra før og har mer bruk for Torn.Fu.c -som også er mye sjeldnere.
Det er også endel andre mangler bl.a. (releer, spoler, skalaer, defekte bøssinger etc) slik at jeg ville ha problemer å få to sett på luften. Komponentene i Torn.Fu.c synes å være i bedre forfatning enn Torn.Fu.b1, så løsningen ble å flytte komponenter over fra den ene til den andre. Eneste problem er at frontene til Torn.Fu.c er overmalt med hvit
husmaling - originalt grønne, mens Torn.Fu.b1-vraket er mørkt, og ellers pent.

Demontering av dreiekondensatorer i Torn.Fu.b1/c/f mottakerdel:

Demonteringen av dreiekondensatorene var et mysterium å finne ut av, og det tok sin tid å skjønne noe av. Men akselen må først og fremst ut til venstre - gjennom skiven - så mye at en kan få manøvrert ut drivverket på en eller annen måte, eller helst få akselen så langt ut at 84b kan trekkes løs, så er det lett å få ut drivverket. Her er det bare å sprute på med 5-56 eller lignende løsemiddel.
Det virker noe forunderlig at en ikke får fjernet skiven (2), det mangler 1mm klaring.

Drivverket bør åpner og inspiseres, bytte ut noe gammelt smørefett i lager og snekkedrev. De små skruene satt veldig fast i maling, men lot seg låsne med telefontang, og lagt i lynol 1/2 time. Ved å skru rundt litt ser en at det er to endestopper - kjekt å vite.Montering av dreiekondensatorer i Torn.Fu.b1/c/f mottakerdel:
------------------------------------------------------------
1) Sjekk at festerørene i dreiekondensatorene
84, 84a, 84b virkelig roterer.
2) Sjekk at akselen(1) lar seg tre gjennom skiven (2) og kondensatorene
84, 84a, 84b
3) Sett inn kondensatorene
84 og 84a - uten å feste de. Tre akselen gjennom disse.
4) Tre inn skiven (2) på enden av akselen, og trekk den litt ut til venstre gjennom skiven.
5) Sett inn drivverk, uten å feste det. Sentreringsskruene for drivverk bør være litt
utskrudd så en ikke får mindre plass enn nødvendig.
6) Sett inn kondensatoren 84b og tre akselen gjennom denne og inn på drivverket.
7) fest setskrue i drivverket, husk å legge inn messingplater

NB. Drivakslene (1) er kritiske, den ene av 2 var vanskelig å gjenbruke, mens den andre lot seg lett tre gjennom alle dreiekondensatorene. På den ene er det noe tykkelsesforskjell ved stålbitene, det må ikke være rust her, men en kan muligens sjekke med mikrometerskrue og pusse ned noen brøkdeler av en millimeter.
Den viste kondensator
'84a' sitter boms fast, enda så fin den ser ut, brukte en tilsvarende
kondensator fra Torn.Fu.b1 til Torn.Fu.c

Når det gjelder dreiekondensatorer i senderen, har LA6NCA gitt sin beskrivelse
Variometeret i Torn.Fu.c. Tråden var dessverre løsnet og det syntes uråd å tre den inn på rotoren igjen. Det er lett nok å montere et slikt variometer på en fabrikk, men jernpulverkjernen er antakeligvis umulig å få ut og tråden skal trekkes mellom kjerne og form. Eneste løsningen var å skjøte på en en ny - tynn - tråd, og loddingen måtte files ned. Faktisk er skruehodene for loddeørene filt fra før, så her er det kritisk. Bedre å se etter sine saker i tide! Spolen på rotoren ser ut til å skulle være 2x 12 tørn, mens spolen på stator ser ut til å være 2x 22tørn. Det er brukt litzetråd for å få gunstig Q-verdi.
Dette var verre enn først antatt, skjøten måtte legges på siden av spolen og limes på langs av kanten et "godt" stykke, det er knapt 1mm klaring mellom indre og ytre spoleform på kritiske steder. 0,5mm loddbar lakkisolert tråd ble brukt til skjøten, og det var bare såvidt det gikk bra. Induktans variasjon 53,4-255µH.
Torn.Fu.c type skilt
Vrakdeler fra diverse -.Fu.b1 og Torn.Fu.cRV2P800

RL2P3


Data for RL2P3 is found on
page E81
RL2P3 is somewhat larger than RV2P800, same size as for RV12P4000.Zusammengesetztes Schaltbild (Torn.Fu.b1, Torn.Fu.c, Torn.Fu.f), Seite 901
Testing the antenna current with artificial dummy load (30cm = 33pF).


80m antenna impedance test unit (for Torn Fu b 1 - to test which impedance the transmitters works best with)
Have been told that the transmitter works best with short capacitive antennas. A simple circuit was made (of cheap components) just to check which impedance the transmitter worked with, supposed it should have capacitive impedance. But it turned out that the series capacitance could be short circuited, and for my transmitter it worked best with 60 ohm pure resistance antennas, so it favours a dipole.


Leuchtquarz = Light emitting crystal = Lys-emitterende krystall
Disse finnes på endel forskjellige frekvenser uten at en kan si eksakt hvilken frekvens det enkelte sett har,
antakeligvis skyldes det relativt stor spredning i produksjonen, noen frekvenser kan nevnes:
1800,7kHz (Torn.Fu.c), 4691,9 og 4687,5kHz (Torn.Fu.b1 og Torn.Fu.f) (markert de som er funnet i mitt utstyr)
Torn.Fu.f


Spesielle bestanddeler:
Mikrofonkapsler: Hmk & Kmk
2V blyakkumulator 2B38


Innstilling av flikkmekanismen:
Drei hjul merket "Frequenzeinstellung" så langt at flikk I kommer i ruten til venstre.
Snu skruen som står over ruten slik at "Lose" står oppover. Still inn til beordret frekvens.
Snu skruen igjen slik at "Fest" står oppover. Innstilling av flikk II foregår på samme måte.
(Kystartilleribrigade Vestlandet, Kvarven 21.6.48 åv)
Heimevernsbladets beskrivelse av Tornisterfunkgeräte.b1
En tilsvarende beskrivelse (4 A4 sider, kun tekst) for -.Fu.b og -.Fu.f er også laget ved Kystartilleribrigade Vestlandet, Kvarven 25.6.48.
-.Fu.b1 Empfänger Schaltbild/Koplingsskjema/RX Circuit diagram
Stückliste des Sender/Empfängers (special component list)
S. 25c
Torn.Fu.b1 Sender Schaltbild/Koplingsskjema/TX Circuit diagram
see page 28c for power supply considerations using different rigs with the same power supply cablesLitteraturhinweis:
Handbuch für Hochfrequenz - und Elektro-Tekniker, I. Band 1952:
Gitter- und Audiongleichrichtung (S. 374)

Handbuch für Hochfrequenz - und Elektro-Tekniker, II. Band 1953,
Verlag für Radio-Foto-Kinotechnik GMBH, Berlin-Borsigwalde:
Nomogramm für einlagige Zylinderspulen (S. 99)
Berechnung von Gegeninduktivitäten (S. 102)
Berechnung von Zylinderspulen-Variometern (S. 105)
Bandfilter (468kH) (S. 107)

Die Propagandadaten der Elektronenröhre und ihre Definitionen (S. 252)


Funkgerätebeschreibung des Torn.Fu.c stehts leider nicht zum Verfügung


E-MAIL
Correspondence: You may write in English or German, Danish or Swedish, but I will reply in English (or Norwegian)


Next page

Return

Oppdatert: 2005.02.11