25b) Modifcations for Torn Fu.b1 [Norwegian text article (1995)]


Similar pages:
25a) Notes about restoring Torn.Fu.b1/Torn.Fu.c/Torn.Fu.f (in Norwegian)
25c) more component specifications (Stückliste)
25d. Torn.Fu.d2 VHF transceiver
25f. Vb.K (Fbg.bf) remote control unit for Tornisterfunkgeräte b1, c und f

Torn.Fu.b1 seen from the rear


Netting av TX til RX frekvens for Torn Fu.b1 m.v.

Spot-function for Torn.Fu.b1

Et problem ved flere tyske transceivere (15W.SE.a, 15W.SE.b, Lo1UK35, Torn.Fu.b1, Torn.Fu.c o.l.) er at senderen ikke kan nettes inn
på mottakeren. Man skal helst ikke gjøre synlige inngrep i så gammelt utstyr, man bytter jo innmat i kondenatorer for at det skal se
tidsriktig ut. Min rig er fra 1936 og har keiseremblem på fronten. Disse transceiverne er ganske kompliserte tross alt, og manglende
komplett dokumentasjon gjør ikke saken lettere. Torn.Fu.b1 skal være noenlunde funksjonell lik med Torn.Fu.c (160M) og Torn.Fu.f.
Utstyret er brukbart til forskjellige QSOer, men idag kreves at man kan stille sender og mottaker temmelig nøyaktig på samme frekvens.
Mottakeren var tålig lett å stille inn på 80m ssb stasjoner.

Spørsmålet er om man kan ha noe særlig nytte av utstyret slik det er, i motsatt fall måtte en bruke ekstra utvendig kontrollutstyr for å
kunne kalle opp en tilfeldig stasjon for en QSO. Gammelt utstyr blir for ukurant til å kunne brukes til noen verdens ting og blir bare
stående i en krok, det kan stå på små bagateller av modifikasjoner. Det er også nyttig med et enkelt utvendig instrument til innstilling
av maksimal uteffekt.

'Net' funksjonsombygging.

En kan lett montere inn en tidsriktig knappomkopler, den plasseres nede i nederste del rett til venstre for 'Fernhörer' bøssinger -
for innkopling av 2 rør i mottakeren under sending. Med enkel modifikasjon blir utstyret fleksibelt nok til å brukes i vanlige QSO'er,
og man er ikke avhengig av noe antikk nett for å finne noen motstasjoner. Det finnes forskjellige trykknapper og dreieomkoplere.

Det må være en forutsetning at man får fatt på en omkopler som er minst mulig synlig på fronten, ikke bruk moderne miniature
vender! Bortsett fra et 8mm hull i fronten kan endringen kan fort fjernes. Hullet kan tettes med sikafleks og males over.

1) Skjermgitterspenning til HF trinn, mixer og audiodetektor, samt LF-rør i mottakeren ('potensial 51') blir brutt under sending.
For å lytte på eget signal, må en aktivisere detektor og LF rør. Seriemotstand (113) for detektorkontroll (90) må koples fra 'pot. 51'
til fast +130V 'pot 6' på mellomkontakt i mottakerens HF del.

2) +130V ('pot.51') til LF rør brytes og legges via omkopler.

3) Ved netting (spot) får en nå en altfor kraftig 'hyletone', det er nødvendig å dempe ned forsterkningen i MF trinn. En motstand
koples inn mellom annen kontakt på omkopler (vender) og skjermgitter, G2-spenning reduseres til 20V. Den kan tilpasses til ønsket LF nivå.

4) En kan legge en strapp på antennerele 'pot 28-29', men da vil en ved CW få kraftig klikk i høyttaler(telefon), en kople det inn over omkopleren.

Rørdata for RL2P3 finner du på side e81
Spotfunksjon for Torn.Fu.b1. Potmeter for audiondetektor (komponenter (113), (90) og (119), motstander står i HF del)
koples om til fast +130V.
1) Over vender kan en legge inn anodespenning på LF-røret.
2) Skjermgitterspenning til ZF(MOD) Röhr (37) lastes ned til ca 20V.
3) En strapp legges på antennereleet slik at LF går til telefonbøssinger under sending (antennereleet har en funksjon for fjernstyring
med telefonlinje).

A closer look at the installed switch
Fig 219-2. Solidstate KEY driver circuit for Torn.Fu.b1
for å kunne bruke ELBUG sammen med denne senderen,
to transistorer er koplet i paralell for å gi lavest mulig metningspenning med høy nok strømforsterkning

Strøm for CWKEY er 320mA (2V krets). PTT strøm er 110mA. Ved CW skal viklinger på nøklinsgrele og antennerele operere i serie,
antennereleet har en ekstra vikling som gjør at det faller tregt. PTT har en annen vikling på nøklingsreleet. Kretsene er kritisk for
spenningsfall, og om en skal bruke memorykeyer trengs en overgangskopling. Mikrofontrafo inngangsvikling har 1,3 ohm indre
motstand (til +2V), pass på! (950411)

Nøklingstrinn for rig som har stor strøm og positiv spenning. KEYDOWN er 0,2V, det er litt kritisk. Hvis spenningen
ikke er lav nok, vil ikke antennereleet bli hengende. Antennereleet operer på en prikk (25WPM). Ved å bruke +2V driftsspenning
kan noen transistorer plasseres på et kort bak front i Torn.Fu.b1. 2 stk BC547 i parallell på utgangen ble brukt ved mangel på
transistor med høy forsterkning (BD435?). En 9...24V zenerdiode er transientbeskyttelse. Se info om releer på
neste side.
b1 and c type plates
Torn.Fu.b1 modifications

Beskrivelse og stykkliste for spesielle komponenter, se side 25c25d. Fjernstyringsenhet (i fjern ende) til Torn.Fu.b1 mv. har betegnelsen Vb.k (Fbg.bf),
(info om Torn.Fu.d2
)


TX/RX Frequency control unit to check that transmitter and receiver are tune to the same frequency, see page f14 (this prototype was built for Torn.Fu.b1 or Torn.Fu.c, but may work for many other transceivers where it is no particular zero beat control)

RF derived CW monitor (side-tone oscillator) with multivibrator and telephone output for smaller transmitter, see page f14
The unit was planned for Torn.Fu.b1 (80m 1W) transmitter and a smaller antenna wire picks up RF from nearby antenna.

Sidetone oscillator connected to key-line (cathode keying) with only 2V swing, see page f14

Previously the text is in Norwegian, but I hope to translate it later.

RV2P800
measures


RL2P3
(RV12P4000)


Holders for RV2P800, and RL2P3 (RV12P4000) at the lower right side
Det eneste jeg har igjen av en TFuG.k som jeg fikk som vrak i 1964, er skiltet, jeg finner ikke noe som ligner denne nevnt i noen bøker. Den var ganske lik i oppbyggning med Torn.Fu.b1, men jeg hadde bare MF-delen.


e97. Moderne solidstate 12V DC/DC inverter til surplus sendere og mottakere


E-MAIL
Correspondence: You may write in English or German, Danish or Swedish, but I will reply in English (or Norwegian)


Back to first part

To next page

oppdatert 2004.12.07