LA8AK

German fortresses: Farsund-Flekkefjord.
Under omarbeidelse, følgende gjelder:
k31 kystfort rundt Kristiansand
k32 kystfort på strekningen Søgne-Lyngdal
k34 Batt. Vara
k36 tyske kystfort og bunkere i Aust-Agder.

Actual places to visit at Lista.
Aktuelle steder på Lista man kan undersøke videre for å finne rester av tyske kystfort på Lista-området:

Einarsneset (HKB)
Kviljo
Lodshavn (HKB)
Lista fyr
Marka (HKB)
Nordberg (MKB)
Stave (MKB) moved to Nordberg later
Steinodden
Tjörveneset
Torp (HKB?) wasn’t taken into use
Varnes (HKB)
Östhasselstrand (Marka)


HKB 23/978 Marka (HKA og Linde)

Ingen grunn til ikke å ta en tur innom. Piggtrådgjerde og låst port, men passe hull til side for porten. Ingen skilter om at man ikke har lov å ta bilder her!


Leitstelle, Kommandotårn (mesteparten ikke tilgjengelig, låst)

Vestre Vf56a Peilstand. Vest for kommandotårn

Östre Vf56a Peilstand. To innganger på baksiden med trapper ned og trappe opp fra et rom nede (tilgjengelig, husk lykt og støvler)
Utsiktspost i sør 0360.750 Øst, 6438.785 Nord
Wurzburg Riese (FuMO214) var der også en gang (2stk) (UTM posisjon 32V 036 472, 64 39 492)
[
museklikk på bildet]HKA. Skraphauger er spredt rundt på området (øst for kommandotårn)


Utskytningsrampen på Marka i bruk, står i en vervebrosjyre for Våpenskolen fra 1958.

UTM 03 60.855 øst, 6439 313 nord - ca 100m sør for Freya stillingen, øst for gammelt steingjerde.
Stativet ble brukt til å skyte raketter med i 50/60 årene. Våpenskolen til Luftforsvaret var på Lista til sommeren 1963 og hver klasse fikk skyte en rakett. Utskytningsstativet til høyre i skyteretningen ser ut til å være til 5" HVAR rakett som ble brukt på F84-G Thunderjet, F86-F Sabre og HU16-B Albatross, kanskje oså andre. <Tor Ødemotland>


Har notert følgende posisjoner og skal forsøke å vise noen flere bilder efter hvert:
ammobunker v/vestlig kanonstilling 0360 620 øst, 6438.835 nord
Vestligste kanonstilling 0360 585 Øst, 6438 800 Nord
2de kanonstilling 0360.700, 6438.800
Utsiktspost i sør 0360.750 Øst, 6438.785 Nord
Østligste kanonstilling 32V0360.794 øst, 6438.696 nord

WR2 32V 0361.080 øst, 6439.380 nord, se side
k51
Freya 0360.881 øst, 6439.412 Nord (beregnet 0360.847 Ø, 6439.422N)
WR1 UTM posisjon 32V 036 472, 64 39 492

HKB. Ved østre kanonstilling
The area was supposed to have 6x 15cm K16. Closed down in 1958

HKB. Østre kanonstilling. 32V0360.794 øst, 6438.696 nord

Midtre kanonstilling.
0360.700, 6438.800

Vestre kanonstilling.
0360 585 Øst, 6438 800 Nord


Luftwaffe Stellung Linde: Mente å ha funnet Freya stillingen i posisjon 0360.881 øst, 6439.412 Nord (beregnet posisjon basert på tysk kart: UTM 60.847 Ø, 39.422N),
men Erik Ettrup mener det må være en Flak-stilling (sett sørfra, neste bilde viser detaljer til nede høyre i dette bildet)


Nærmere detaljer for flakstillingen. Erik Ettrup sier: ... "ser mistenkelig ut som et kjølevannskar for luftvernløp!
Dette er meget vanlig i 2cm Flak stillinger. Er det mulig at dette er en luftvernstilling? Kartet sier 3 x 3,7cm luftvern, men av erfaring vet vi at dette forandret seg ofte!"
Bilde tatt nordfra.


HKB 21/ 978 Hitteröy (1/ 979 - 975) Högaasen, Hidra island (closed down 1958)
Equipped with 4 x 10,5 cm K 332 (f) in 4x open emplacements.
HKB 22/978 Varnes Fort, Lista (closed down 1958), west of Elle, southern casemate
58°10' 42,8"N 6°38' 07,6"E - 4 x 10,5cm K 332 (f), one long tunnel from the road is
still the easiest access to the site, 2x guns in open emplacements and 2x in casemates
Remaining gun

Follow the road to Elle, and look for a sign to Varnes, follow the relatively narrow road to a hill-top
where you can park the car and walk down the old German road to the tunnel. Remember a lantern and
walk through the tunnel to the other side of the mountain. It used to be a lot of families walking there with
children and it is really not much difficult to go there


HKB 24/978 Lodshavn - south of Farsund - nice position, but entrances for tunnels are closed
4x 10,5cm K 332 (f). 4x guns in open emplacements (closed down 1958). Not ready until the war ended,

 

Not ready pictures, have problems with power-pointPerhaps not so easy to park in the summer season because of lot of tourists at the summer cottages, the new alternative car road is marked "Stöle",
but I haven't checked if it is possible for everybody to drive there


MKB 5/503 (?) StaveThe navy fortress was first put up at Stave (west side of the airport and ca 500m north of Steinodden along the beach) with 3 gun positions, and later moved to Nordberg with 4 gun positions, but only the 3 guns from Stave. Two of the three positions are covered by pinewood. See also the German memorial along the beach between Stave/Steinodden, 120m further south from Stave. Gate and footpath to the the gun position is marked "fornminne".


 


MKB 5/503 Nordberg (4/502) northwest of airport (closed down 1958)
3x 15cm Uto C16 L/45 in open emplacements. easy access, status as museum, but not much to see apart from
officers' cantine.
Characteristic concrete foot for FuMO15 Scheer, which is somewhat higher than Wurzburg Riese
see
page K.51 for radar notes

The Command post is supposed to have been rebuilt for post-war radar site. You may see some traces on
the roof from what it might have been used for originally.


Utsikt vestover fra kommandoplass mot radarstilling


Den ene av 3 kanonstillinger, kanoner flyttet fra Stave


Einarsneset.
The site was supposed to move to Loshavn (HKB 24/978) ,
but the latter site wasn't ready before the war ended

a) b)
c) d)

a) Det er to slike kanonstillinger som bare består av en ring i 3/4 sirkel på ca 6m i diameter, med 2m dia runding i midten (østligste).
b) Det er 2 stillinger av denne typen, med de samme ringene som over (de to vestligste).
c) En stilling helt i syd, med 7-8m diameter ring, skyttergraver som de to vestligste av de bakenfor
d) MG stilling med bunker i øst


 

Noe uvanlig kommandoplass, med trerammer i vinduene, sikkert ikke Regelbau.


Adkomst: Det går en bomvei/tursti inn rett i vestkanten av Lomsesanden camping og fortsetter sydover, etter en stund finner man den steinsatte tyskerveien.


Tjörveneset (Borhaug):
"Gravde frem tysk bunkers"
fra Faedrelandsvennen, mandag 24. september 2001


   

Article from Faedrealandsvennen 24. september 2001
Bunkers på Tjörveneset


 


Dokumentasjon av den bunkeren som er gravd frem.
1) topp, 2. bunker. Inv. nr 166 (172)
(Copyright Stanley Martinsen)a) Den ene inngangen
b) "Betingelsesløs tysk kapitulasjon"
Tele-rom hvor telefonkablene kom inn.


a) Utsikt østover fra den øverste bunkeren.
b) Nærmeste bunker - nedgravd, fylkesmannen vil ikke ha gravd opp mer enn den ene bunkerenNoen av de forskjellige utgaver av bunkere (Regelbaut) på Tjörveneset
Bunker nr3 har kjøreport

P.g.a tidsnød måtte jeg fotografere disse av, men håper å få flere ordentlige kopier til scanning og redigering senere.a) ex-Czech PzKpfw 35(t) turret post at Midhassel, Lista
b) Flamingo post at Kviljo, Lista, close to
the 5cm Kwk gun site
c, d) ex-Czech PzKpfw 35(t) turret post at Tjörveveien (denne er åpen, men blir fyllt gress i)


a) b)
c) d)


a,b: Kviljo 5cm Kwk gun. [Copyright Erik Ettrup]
c) Kviljo: The site viewed from west - at "Travbanen", it is a good road (marked on the map)
to the houses at the gun post, but it has been obstructed by some large stones.
d) The gun was brought to Forsvarsmuseet for restauration in June/July 2003


Lundebanen, Lista. Det var også en tysk transportbane (55cm sporvidde) med diesel-lok på Lista. Den gikk mellom Lundevågen og flyplassen, med avgrening til steinbrudd i Mabergåsen hvor det også var verksted. Det var transportproblemer pga mangel på bensin, men tilgjengelig diesel som ble brukt til de 14 lokomotivene.Sandvaskeri (ved Travbanen); skitten sand fra tog lempet av ovenpå og renset sand til vogntog på skinner nede. Brukte vann fra bekken til å vaske sand. Grunneier har prøvd å sprenge vekk bygningen, men den er så armert at det er svært tidkrevende. UTM posisjon 32V 0362 470 Øst 64 39 785 N.Note: A copy of German map showing installations at Lista is available at Lista beacon (Lista fyr) for NOK300,-, here is shown a smaller part of it.Lista flyplass (tysk trelemmebane, tysk betongbane, og Nato flystripe)


Granatenwerfer. 20 mm. 6stk. i clipset. Den ligger like oppforbi veien ved.Livi på Borhaug.
Anlegget gravd igjen, men muligheter for å åpne dette. Kuppelen er større enn de vi har sett ellers Brennåsen o.aFind out more about German installations in this area, try or BunkersWeb
Find out more about the new book Die Artillerigruppe Vanse
-
tyske kystfort og stillinger på Lista

2004.12.14