A. Antenna topics
C. Technical reflections (Reflecties door LA8AK)
E. WW2 German electronic surplus equipment
F.) Radio Surplus equipment
M. Measuring instruments and tools
g31. Miscellaneous equipment, BC and audio
L. VLF, MF and 136kHz equipment ideas
F.97. Controlled carrier modulation (AB7YD)

Gittermodulasjon av RL12P35 og LS50 (RL2P50)
oversatt av LA5S (AR nr 11/49)
Utdrag av en artikkel i Radio REF juli 1949De franske amatørene har en forkjærlighet for å modulere disse rørene på skjermgitteret og som regel med dårlig resultat, sier forfatteren F8MX.
Den beste modulasjonsmetoden som er å anbefale er anodemodulasjon for RL12P35 og skjermgittermodulasjon for LS50.
For de som ikke bryr seg om å bygge en modulator med en lavfrekvenseffekt like den halve input, anbefales styregitter- eller fanggittermodulering.
Sistnevnte er å foretrekke, da innstillingen av senderen er enklere, likesom litt mindre lavfrekvenseffekt kreves.

Oppmerksomheten henledes på følgende:
1) Ved modulering på gitter 1 eller 3 er det av interesse å nytte høyeste tillatte anodespenning.
2) Overgang til telegrafi skjer uten å forandre antennavstemning eller HF-excitering. Det skal klare seg med å ta bort den negative
fanggitterspenning eller forandre styregitterspenningen, slik at man får de arbeidsforhold som tilsvarer modulasjonstopp
og med en input og virkningsgrad som er den dobbelte av den modulerte bærebølges. I henhold til teorien blir da output
ved telegrafi firedoblet mens anodetapet blir uforandret.

I ovenstående tabell for 12P35 og LS50 (eller RL12P50) angis arbeids-


(så var det slutt på dokumentet, må lete etter neste side)BACK