Diverse ressurser til amatørradioformål
Dette er ingen salgsside, alle forespørsler om kjøp/salg vil bli avslått!
Om å ha en hobby - uten innblanding av kommersielle aspekter, se side 971)
Trafo fra -3VW/Odd til diverse PC interface o.l., se forøvrig om LF impedansmåling på side
M31

ser ut til at impedansforhold er 1:1,1, dvs. kopler du 680 ohm på ene siden så måler du 800ohm
på andre siden og avslutter du med 1000ohm så måler du 1150ohm, uannsett hvilken vei du kopler
og det er noenlunde riktig mellom 400Hz-5kHz. Altså dekker de talefrekvensområdet med noenlunde
bra (nok) kvalitet, men er ikke noe til Hi-Fi, dertil er de vel også for små fysisk.Bildet viser (side
M31) måling av trafo med digitalt instrument, tror ikke det egner seg så godt til å stille inn til balanse,
men det går hvis en tar tiden til hjelp. Det er i alle fall et moderne instrument. Ubrukelig - ja, men ganske moderne,
digitalt og kan også programmeres et eller annet! Alle de gamle gode analoge instrumentene er nå kastet, de var gode
og nøyaktige, men kunne ikke programmeres om man skulle trenge det, vet ikke hva en skal gjøre det for.
Om modem med TCM3105 (til plukking) og personsøkersendere, se forøvrig side D24
LF bøyler verdt å ta vare på og demontere til å bruke kontaktene for tilkopling av kort til instrument slik som vist for måling av trafo


I bunnen av 1 liters melkekartong går det ca.10 stk trafoer og i bunnen av 1,5liters 15stk


Flere medlemstilbud for komponenter finner du hos Norsk radiohistorisk forening på www.nrhf.no/
En nyttig oppslagsbok for VHF/UHF skjemaer og komponenter (SSB Electronics 1984)


Linker:
C.99 Diverseside for bearbeiding av innkommende ideer som mangler fullstendig behandlinge/m


BACK

updated: 2003-14-11