Diverse om coax overganger mv.
Dette er ingen salgsside, alle forespørsler om kjøp/salg vil bli avslått!
1) Overganger fra BNC til 'banan'.
2) LF bøyler verdt å ta vare på for å demontere til å bruke kontaktene for tilkopling av kort til instrument slik som vist for måling av trafo3a) Kontakter for balansert LF tilkopling (grisetryne) er relativt lett å kople om til BNC overgang, her vist en åpnet med BNC-
kontakt og en med LME-M4 kontakt. Merk at det riktige er å kople sammen ytterpunktene. Slike LF kontakter brukes på
proffesjonellt LF måleutstyr, og på Pegelsendere/Pegelmessere fra bl.a. Siemens og Wandel&Goltermann, også LF måleutstyr
fra HP har slike kontakter, f.eks. HP4934A, HP4936A, HP3552A "grønnkofferter". Bakelitten var ødelagt på den ene
kontakten og den er støpt sammen med stålplast.
Bilde 3b viser en enkel utførelse for overgang til Phono laget av printkort med stiftene som er nevnt ovenfor
Bilde 3c viser hvordan man egentlig skal kople sammen ene siden av linjetilkopling med skjermen.4a) Transitions from BNC to conhex and vice-versa (75W) [Overganger fra BNC til Conhex.]
Conhex is usually found in interconnections for AF, Baseband and 70MHz IF systems for radio links (NERA),
but has also been used for early 10GHz systems, probably 50 ohm systems (at least in Sweden).
4b) Unfortunately, you must make yourself the transition you really need, instead of combining several other.

5a) Some German coax connectors from the 50...60's.
Above is the coax connector usually found on CF instruments from Wandel&Goltermann and Siemens (HF Büschelstecker
13mm), and below is the Fernsehen connector which is practical for video switch panels. I use them for selecting between
HF antennas.

5b) Hjemmelaget overgang fra BNC til 13mm HF Büschelstecker

5c) Skjøtekontakt m/flens for måleledninger,
Fernsehen var såvidt jeg husker et selskap som lagde instrumenter til målinger fjernsynslinjer bla.a via radiolinjer.a) HF-antennevalgpanel med Fernsehen kontakter, b) Hjemmelaget BNC overgang6a) Flere selvlagde coax overganger, og en kontakt for folk som ikke tåler loddetinn på fingrene
(dette er den eneste utgaven jeg har kommet over)
6b) Stor Spinner til Nikolas. Stor Spinner er veldig populært blant EME amatører bl.a. på Østlandet og i Sverige -
en kontrast til de som tror at radioamatører bare bruker RG58 coaxkabel og UHF kontakter..........................!
6c) N male to SMA female (homebrew), N female to SMA male, BNC male to SMC female (homebrew),
N to SMC (homebrew), BNC to Belling-Lee type (homebrew), PCA phono to BNC (homebrew),
BNC to Phono, LME M4 to BNC (homebrew).
Note that BNC type connectors are useless for many UHF-applications - as well as PL259-type, and should be avoided
Selvlaget overgang fra N til UHF, chassiskontakten hadde samme gjenger som inni N-kontakten
7a) The most common Dezifix bisex connector (found on receivers, measuring equipment)
7b) 1000W 470-280MHz Probe for R&S NAD RF wattmeter uses large type dezifix connectors, but
I have some sources to get transitions to the smaller type. Some N-transitions are shown in foreground
9) Har samlet i 30 år, men får liksom aldri de overgangene jeg trenger.....
10) Some commonly found coax connectors.
Conhex type connector is usually found on radiolink equipment and used for BB and up to 70MHz IF.
Have seen diode mixer for 10Gc/s using conhex type, so I suppose it has been a 50 ohm version.
I use phono connectors for control lines; keying, PTT etc, but not for RF. For short interconnections I prefer conhex or BNC
(incl. 136kHz) indoor applications Generally speaking, I use the connectors fitted on the cables because often they are
mounted proffesionally, and save a lot of trouble if kept as they are. Use SO239/PL259 up to 432MHz if they are already
used on surplus equipment..(ref d1.htm)

Some so-called amateur-friendly connectors.
11) En nyttig oppslagsbok for VHF/UHF skjemaer og komponenter (SSB Electronics 1984)
12) Siemens EL509, et rør det er verdt å ta vare på til erstatning av 6KD6 og lignende TV sweeprør til japsetransceivere.
PL509/519 kan også brukes (vet en som brukte det istedet for 6JS6 i FT-250), men det har 40V glødespenning og er noe
høyere enn f.eks. 6JS6. Såvidt jeg har forstått er EL509 vel så kraftig som 6KD6.


e/m


BACK

updated: 2003-12-04
stikkord: connector, overgang, transition, LME M4, coax overgang, balansert/ublansert tilkopling, fernsehen-stecker

E95 undrer om jeg noensinne får bruk for dette?

Om å ha en hobby - uten innblanding av kommersielle aspekter, se side 97