a72) Informasjon om LA8WF's vinkeldipol


A. Antenna topics
C. Amateur radio experiments
D. VHF/UHF/SHF technik

D91 VHF meeting 2003
Når det gjelder denne vinkeldipolen så tror jeg at den metoden jeg brukte som boks var å skjære ut 3 firkanter
ca 50x80 mm av ca 20 mm svarte polyethylen plater.
Deretter bore ett hull i hvert hjørne (ca 10mm inn).  Legge alle 3 oppå hverandre og bore tilsv. hull i de andre med den øverste
som mal. Derpå og bore(ev.frese) ut et hull ca 50x25 mm midt i en ev de 3 firkantene. Alle 3 legges oppå hverandre med den med hullet i midten og
skru dem sammen i alle hjørner slik at du får en boks. Deretter bores et 10 mm hull tvers igjennom den midtre firkanten der dipolen skal tres inn. Hullet er da sentrert i lengderettningen selvsagt.
Tilslutt bores ett hull med samme diameter som et rør der koaksloopen, som vel skulle være en halvbølge elektrisk (var det 68cm?) RG 58U.,
og matekoax går inni. Jeg hadde et alumin rør ca 50 cm langt der jeg hadde et N-støpsel som gikk akkurat inni al. røret som da også virket som
mast. Mener det var N-støpsel for tilkopling av RG-58U kabel. Dvs. at innerdiameteren på al. røret var 0,5 tommer (12,7 mm)!!!
Denne løsningen ble meget elegant. 10 mm elementet (Kumnne også være al.bolt ) ble via påskrudd loddeøre loddet til koaks.
En kunne benytte silikon eller annet tettningsstoff for å hindre vanninntrengning. For at ikke elem. skulle vri seg kunne ev. settskruer brukes,
men det var ikke nødv. i mitt tilfelle. Dette er jo lettere å tegne men jeg er ikke vant med bruken av disse tegneprogrammene.
Ellers er det kanskje en ide at det nevnes at skjermen på alle 3 koaxer loddes sammen inni boksen .
En kan antakelig også klare sek med 2 firkanter og bore ut passe rom for tilkoplinger i disse. Tror jeg har gjort det også.
Polyethylen er jo bra til slikt formål, men mulig annet materiale også kan brukes.
Skulle noe være uklart får du si ifra.

73
Jon.
LA8WF


Les om SM6ESG's mobil mount og siste VHF meeting (juni 2003) på /la8ak/a71.htmBACK