f14) Surplus TX accessories


1a) F.Prüf-80m.


Frequency control unit for use with 80m Torn Fu b1 transceiver or similar [Produktdetektor mit RV12P2000].

Det er et problem at forskjellige surplustransceivere ikke har mulighet til å kontrollere at sender og mottaker går på samme frekvens, og med dagens krav til å treffe motstasjonens frekvens nytter det ikke med troen. Vi har derfor diskutert forskjellige løsninger. Min første ide var å modifisere TornFub1 slik som vist ovenfor. Andre liker ikke at man modifiserer slikt gammelt utstyr, her er derfor en alternativ kopling med en ekstra utvendig boks.

Har brukt litt tid til å tenke ut hvordan man kunne lage en enklest mulig kopling og av nostalgi hensyn ble det valgt å bruke rør. Det synes naturlig at valget falt på røret RV12P2000, driftsspenninger/strøm er +12VDC 75mA, +100VDC 5mA. Andre rør kan anvendes - under forutsetning av at fanggitteret er tilgjengelig, det er mest hensiktsmessig med 12V glødespenning siden vi bruker 12V akkumulator til drift sammen med LA6NCA's DC/DC invertere til å drive utstyret vårt,
se e97. NB. RV12P4000 og RV2P800 må modifiseres for å kunne brukes (demontere røret og kople om fanggittertilkoplingen til ledig stift). Andre aktuelle rør er UF21, UF5, UF6, UF9 (octal) og UF89. Da er vel UF21 det mest hensiktsmessige fordi det ikke er for verdifullt og heller ikke for nytt.

For å kunne sende ut passe sterkt signal til mottaker og samtidig motta et sterkt signal fra sender uten å trenge noen omkopling er det valgt noen motstandsverdier som skal passe sammen for W4, W5 og W6, dessuten er W2 valgt for at røret kan tåle relativt stort spenningssving fra senderen uten å ta skade. Uten spenningsdeleren W4/W5 på inngangen er følsomheten under 1V RMS (=20mW fra Wavetek 3001), og signalet ut til å teste mottaker er 0,5mV. Med spenningsdeleren W4/W5 innkoplet kan en såvidt høre og stille til zero beat med et signal på 1V (Dfh.b hodetelefon), men vi er interessert i å stille inn sendere på 1W eller mere, og dvs. minst 7V inn. Hvis en skulle mene at følsomheten er for dårlig er det jo bare å øke W4 til 22 eller 47kW. Komponentverdier forøvrig er bare valgt etter hva som synes å være praksis uten å beregne noe særlig og håpe at det blir rett fordi mange andre bruker de samme verdiene.ECO type oscillator with suppressor grid as input for product detector

Det anvendes ECO-kopling (katode-styregitter-skjermgitter) og fanggitteret brukes som produkt-detektor inngang. Hensikten med å bruke VFO på 160m er å unngå at 80m-senderen trekker oscillatorfrekvensen, harmonisk signal på 80m er kraftig nok.
Spolen er viklet på 2cm diameter plexiglassrør, viklelengde er 2,5cm og viklingen starter 5mm fra nedre kant. Vikletråd (for 37tørn) er 0,5mm lakkisolert loddbar tråd. Det er noe tust å lage uttak for katode, derfor er det tettviklet 9tørn 0,3mm lakkisolert tråd helt nederst på spolen som en link, har brukt araldit lim til å holde linken på plass. Pass på at katoden får samme fase som gitteret. Spolen er limt på en glassfiberplate, plassert 1cm over bunnen av boksen. Kondensator C2 kan godt være sølvglimmer eller styroflex. C3 er keramisk. De andre er ukritiske, men C5 og C6 må tåle spenningen, gjerne 250V typer.

Trafoen kan være ca 3:1, dvs 600:5400W, brukte en som var "veldig" høyimpedanset på den ene siden og merket med 600 ohm på den andre, antakeligvis ikke så kritisk, tyske Dfha hodetelefoner er 2000 ohm, det er nok altfor for svakt signal til å tenke høyttaler/trafo.

Det er meningen at frekvenskontrollboksen skal tilkoples i paralell mellom transceiver og antenne - uten å påvirke antenneavstemningen - med forbindelse til kontakten Bu1 (SO239), og det er ingen omkopling mellom sending og mottaker. Det er BNC-uttak til frekvensteller på fronten (Bu2). Begge uttakene fra oscillatoren er høyimpedanset og skal ikke påvirke oscillatorfrekvensen. Selv om det er lagt litt vekt på hensiktsmessig konstruksjon og valg av riktige komponenter er ikke frekvensdrift noe særlig problem, sålenge som frekvensen holder seg stabil nok til at man får sjekket sender og mottaker på under 10 sekunder. Det er ikke noen vits å gjøre noe ut av skala, men kan godt avmerke hver 100kHz, man skal jo bare sjekke at senderen går på samme frekvens som mottakeren.

NB. RV12P2000 og lignende tyske rør tegnes med tilkoplinger sett ovenfra, dvs ikke fra gittersiden, men fra den siden det trekkes ut.


Principal circuit diagram for frequency control for Torn Fu b1 or similar 80m transceivers.

Prinsippskjema for oppkopling sammen med Torn.Fu.b1. Antennetilkoplingen bør være kortest mulig, helst med åpen tråd, men man bør også ha god og kort jordforbindelse.

Resultater og forbedringer.
LA6NCA ønsket også å kunne bruke denne til medhør. Det ble undersøkt litt omkring, men uannsett hvor mye jeg skjermet, avkoplet og koplet glødedrossel, så lekker det ut for mye signal til at man ikke hører oscillatoren, faktisk lekker det ut 0,1mV signal uten koplingen med W6, så egentlig er den unødvendig å ha med. Ved å kople inn en ekstra vender og noen dioder og en kondensator var det ikke mulig å få svakere signal enn 10µV inn på mottakeren. Oppstillingen blir for enkel, kanskje finner jeg løsningen senere, men ville helst unngå å bruke ekstra transistor og andre moderne komponenter. Under eksperimentene havnet anodespenningen nede på +40V, og fremdeles virket oppstillingen, og skjermgittermotstanden er økt en god del fra opprinnelig kopling. Med litt triksing ble nederste frekvens 3495kHz, da måtte fast kondensator økes til 400pF og en liten 3pF (ca 3-4cm lang) trådviklet trimmekondensator koplet inn. Maks frekvens er 3782kHz, så avstemningskondensatoren var for liten. Frekvensen i 80m båndet stiger ca 10kHz når en setter på lokket.1b) Using battery type valves in an Electron Coupled Oscillator (bifilar wound link).

Only few valves have suppressor grid connected to available pin, RV2P800 could be modified. Only these valves were found ARP12, 1LC5, DF21, DF22, DF31, DF32, DF97, RV2,4P700, RV2,4P701, KF1, KF2, KF3, KF4 having separate g3 connection. It is already done in WS38, my idea is to use a special link. Since it is easier to wind the tapping as a link, a better idea for battery type of valves is to use a bifilar wound link, the picture shows an example, a 3turn link over a 12turn 15mm dia Torotor coil using 0.5mm enamelled wire. The voltage drop is only 6mV (totally) for 150mA current and as such will not introduce any difficulties for any of the valves mentioned, even 2x10 turns won't (20mV@150mA) cause any trouble.

Reference:
Radio Communication, January 2004, Technical topics (G3VA): The 'obsolete' HRO of 1939 (G3RZP), pp45-46, where a 6SJ7 is used as an electron-coupled BFO and product detector. [Produktdetektor mit EF39]


2a) CW sidetoneoscillator for use with Torn.Fu.b1 and similar transmitters [LF medhørsoscillator].

The circuit shown is easy to build. It operates perfectly with only 1V RF from pick-up line, and needs only 3V battery (no on/off switch needed). Chosed to use the old and wellproven a-stable multivibrator. It is switched on with a mosfet. Used available components off the shelf, some values are chosen because they were found when I was really expecting to use some different, the same applies for the semiconductors.

The RF detector and CW-monitor oscillator was built on a small piece of pcb laminate in ugly bird's nest style. Some sectors are made with a hacksaw. It uses a 300
W dynamic telephone insert. The construction is tested at 3.5 and 28MHz, and it seems to operate equally well on the two bands, sensitivity is just below 1V RMS into high impedance.


2b) Alternative sidetone oscillator (medhørsoscillator)

An alternative side tone oscillator combines RF input and key-operated. In some cases it is better sound when it is connected to the key-line.
The problem with Torn.Fu.b1/Torn.Fu.c is that the voltage across the key-line is only +2V (@ key-up with large transient voltages), so it is difficult to use CMOS logic. This circuit is similar to the above, with addition of an extra transistor. The devices used are off-the-shelp types, and I don't want to list all possible types since none of the devices shown are critical. 2N4401, 2N4403, 2N3904, 2N3906 are supposed to work, with many mosfets.The sidetone oscillator with addition of key-line connection


2c) Monitor oscillator for grid-block-keying (Mithör Oszillator)The first circuit (2a) can easily be modified for use with grid-block-keying. The diode is used to reduce standby current from the battery, it is only a few microamps and switch is still not required. Using the resistance values of 2M and 10M, the critical voltage is -15V, so it is no problem for most transmitters.CW keying, see page f15
Return to the Torn.Fu.b1 pages


e/m


BACK

Last update 2004.04.05