f15. CW transmitter keying
3a) Solidstate KEY driver circuit for Torn.Fu.b1 (so-called cathode keying type)

This is an extra circuit to be used so that you can use an ELBUG to key this type of transmitter - two transistors are connected in paralell to achieve lowest possible saturation voltage with sufficient high current gain with only 2V drive voltage available.

Strøm for CWKEY er 320mA (2V krets). PTT strøm er 110mA. Ved CW skal viklinger på nøklinsgrele og antennerele operere i serie,
antennereleet har en ekstra vikling som gjør at det faller tregt. PTT har en annen vikling på nøklingsreleet. Kretsene er kritisk for
spenningsfall, og om en skal bruke memorykeyer trengs en overgangskopling. Mikrofontrafo inngangsvikling har 1,3 ohm indre
motstand (til +2V), pass på! (950411)

Nøklingstrinn for rig som har stor strøm og positiv spenning. KEYDOWN er 0,2V, det er litt kritisk. Hvis spenningen
ikke er lav nok, vil ikke antennereleet bli hengende. Antennereleet operer på en prikk (25WPM). Ved å bruke +2V driftsspenning
kan noen transistorer plasseres på et kort bak front i Torn.Fu.b1. 2 stk BC547 i parallell på utgangen ble brukt ved mangel på
transistor med høy forsterkning (BD435?). En 9...24V zenerdiode er transientbeskyttelse. See info about relays on
pg25c.


e/m


BACK

Last update 2004.04.04