d904. 6cm GaAs fet forsterker, diverse skjemaer
Nærmere beskjed om tilgjengelighet og andre detaljer avtales via email
Beskrivelse/omtale på side
D.11skjema 1
skjema 2a
skjema 2bVHF Meeting at Gavelstad 2003