g36. Radio communication receivers 

Left side

right side (1.4MHz xtal filter removed)

Skanti R421 30ch.(78 xtal pos) xtal controlled receiver used for fixed channels at Rogaland radio


Standard Telefon & Kabelfabrik (STK) PE-107-2 DF Receiver (250-550kHz, 1550-3850kHz)
Measures: 44cm high, 35cm wide, 32 deep. No more info available. Just wanted a goniometer type DF RX, and they are rather scarce. 

ADF TD-A131 (TAIYO MUSEN CO., LTD)
Operated on 24VDC, 36cm High x 29cm Wide x 33cm Deep. No info available
A similar unit was sold (with documents) a few years ago at an NRHF auction in Oslo.


Peiler LGZ (Farsund radio).
Skulle reparere den gamle peileren på Farsund radio for ca 20 år siden. Ante lite om den og dokumentasjonen
var så som så. Det var et tysk firma som hadde service, og gjorde det helst slik at vi ble mest mulig avhengige av de.
Prøvde oss først med olje, og oppdaget at deretter virket ingenting, vi hadde oljet en clutch, så LA6SN reiste til
Farsund og kjøpte white-spirit som vi vasket med så godt vi kunne. Etterpå virket peileren angivelig så så godt at
bestyrer Carlsen ikke kunne huske den hadde virket bedre tidligere. Akkurat den var en fjernstyrt peiler av fabrikat
Plath (Stuttgart) som sto i en hytte 300m fra stasjonen på Østre Hauge.


e/m


BACK
eord: STK Funkpeilempfänger, Goniometerpeiler

Last updated: 2004.07.10