d4 VHF/UHF/SHF technik


70cm PA-trinn med RCA 8122.


Anodetilkopling for 8122


Montering av 8122


Boks for PA-trinn med 8122Høyspenningskraftforsyning for PA trinn med 8122.


Omvikling av trafo for mikrobølgeovn
Surplustrafoer fra mikrobølgeovner har originalt 2300VAC ut, med temmelig høy primærside tomgangsstrøm på 0,9-1,1A. Det er normalt altfor høyt og upraktisk for oss. Men det er relativt enkelt å rette på det.
Mange kjerner er også E120, og nye kjerner er såpass billige (70-80kr) at det ikke er noe poeng å gjenbruke gamle kjerner, man bruker bare viklingene. Sekundærviklingen ligger helt inntil kjernen og det er for lite isolasjon. Demonter derfor trafoen. Vikle av 3 innerste lagene av sekundærkjernen slik at det blir plass til mere isolasjon her. De originale trafoene har et viklingsforhold på ca 1:10, og det er en enkel sak å beregne hva en ønsker å komme frem til, det er relativt lett å telle tørnene på primæren. Primæren er på 250 tørn, og dette skal økes til 310-320 tørn med 1mm lakkisolert tråd. Mellom sekundær og primær er det laminat og klosser som kan fjernes og gi 4-4,5mm plass til ekstra 70 tørn primærvikling. Med denne modifikasjonen kommer reduseres tomgangsstrømmen til ca 200mA og sekundærspenningen til 1600-1700VAC.


Ferdig omviklet trafo fra mikrobølgeovn for brukt til 8122 PA.


Eksperimentsokler for RCA 8122 VHF/UHF forsterkerrør

250W (950 amateur watt) 6m linear amplifier using sweep tubes (EL509/PL509, PL519 ?).
Note the neutralizing method with plates moved along the lower side of the tubes (EL509).Experimental 50MHz linear power amplifier using 2x EL509/PL509 (250W RF)

Norwegian text:
Det har vært noen forespørsler om å bruke EL509 på 6m, og det eneste som er
funnet er en notis i technical topics om at det skal være mulig (se Radcom,
med forfatter G3VA), men det er ikke rare detaljene. Nå kan jeg gi litt mere
detaljer og vise bilder av et slikt trinn.

Han mener å få 250W ut av med 6-700V anodespenning.
bare for å vise at det er noen som bygger ting, her et 6m PA trinn som LA8OJ
mener han skal få 250W ut av med 6-700V anodespenning. Inngangskretsen har
loaded Q på 1,5, mens utgangskretsen har Q=3, det burde klare 6m båndet uten
å stille om. Det er brukt 200 ohms anodelinje. Mange bruker for høy impedans
her og får dårlig virkningsgrad og andre uhumskheter.

Mange andre og bedre rør kan sikkert brukes, men PL509/EL509 har sine sider
som det kunne være morsomt å prøve seg på å takle. Spesielt interessant er
det lave anodespenningen det kan kjøres på, dessuten er det vel det
kraftigste sweeprøret man kan finne. Det kan trekke 1A med +40V på anoden
(saturation voltage er noe lavere enn ellers), mens et rør som 807 neppe klarer 300mA.
Ved å tilføre 50V positiv spenning på
fanggitter kan røret lineariseres for forvrengning ved lav anodespenning.

De viste motstandene mellom anodene er bare til test for å sjekke
neutraliseringen - med 10W drive tilkoplet HF-utgangen fra FT726 kan man
trimme neutraliseringen med de utvendige platene rundt rørene, og det er
bare mikrowatt på rørkretsen fra 2m transceiveren.

English text translation will be written later.

PL519

Ug2=190V

EL509/PL509 vs PL519.
PL519 has higher saturation current at 75V anode voltage (1.6A) while EL509 has 1.3A.60W wattmeter

thruline wattmeter

NERA innmarsat kort på 23cm.
1600MHz Inmarsat kort fra Odd (LA3VW) har jeg vel fått godt og vel et halvt hundre av til fordeling. Altfor sent oppdaget vi hva som kunne brukes, faktisk kan det meste brukes som det er. Man plukker ikke ut deler og risikerer at de blir ødelagt når man kan bruke konstruksjonen som den er, og attpåtil risikere at det man plukker ut blir ødelagt, eller siden ikke får brukt den fordi man mangler andre komponenter som var på det første kortet. 24V tilføres gjennom den snåle høye coaxkontakten, ikke bytt den til SMA eller SMB, men til noe en ikke bruker til RF. En logikk-krets må fjernes, og strappes for å starte kraftforsyningen, da starter omformer og lager alle nødvendige spenninger fra +24V inn på coaxkontakt. Keramikk filtre må forbikoples eller modifiseres for å få signal gjennom. De to første forsterkerkretsene virker noe smalbåndet, LA8OJ koplet forbi disse og inn på 3. trinn med 10-20mW signal, det var passende til å styre ut MRF16006 til 5W på 1296MHz. Husk å bruke kjøling av utgangskretsen.
2005.03.22