Båtmotoren "Björnen"
Mandal 1915. Området i forgrunnen er hvor min bestefar Aanon Aanonsen 8 år senere skulle starte opp
Mandal Slip & Mek. Verksted.
Antakeligvis et bilde fra Bessesens samlinger. Se forøvrig gamle bilder på http://www.nb.no/gallerinor/ .
Mesteparten av det som er gjengitt på denne siden er basert på dokumenter utlånt fra Leif Thorkildsen,
Mandal, han har selv reddet unna et par slike motorer..

NB. Noe innhold vil muligens være ukorrekt gjengitt, jeg må også sjekke mot andre skrifter
som min fetter Ulf Aanonsen har laget


Se forøvrig bilder fra Mandal i perioden 1940-46 som min far har tatt på side K42Båtmotoren Bjørnen.

Bjørnen bensinmotor arbeider etter 4 takt prinsippet.
Varianter: Som båtmotor lages den i 3 størrelser:
1-syl. 5hk, 2-syl. 6-8hk og 9-12hk.

Bjørnen motoren er konstruert så praktisk som mulig, magnet,
forgasser, sveiv og hendler er plassert så de skal være lette å komme
til, og samtidig være mest mulig ute av veien. På grunn av denne
plasseringen tar motoren liten plass i båten og magneten kommer så
høyt at vannen i båten ikke kan skade den.
Bjørnen motoren er laget av førsteklasses materiale.
Støpegodset er meget slitesterkt spesialgods fra Sandnes Støperi
som er et av landets største støperier og spesialist på motorgods.
Ramme og registerlager er av kokilstøpt fosforbronse, veivlagrene
er støpt hvittmetall. Alle akslene og utsatte deler er av
kromnikkelstål og er herdet, slipt og bearbeidet med største nøyaktighet.
Alle delene er standardisert og derfor lette å skifte om med nye deler.

Kjølevannspumpen er vanlig stempelpumpe og alle delene er av
sjøvannsbestandig bronse så slitasjen er minimal, og en kan alltid være
trygg for at kjølevannet kommer regelmessig. På bestilling kan motoren
også leveres med vingepumpe.
Alle lagre blir trykksmørt fra en oljetrykkspumpe som pumper opp
fra bunnen og gjennom oljefilteret og ut i lagrene. Ved hjelp av
manometeret kan oljetrykket alltid kontrolleres (Det bør ligge rundt
om 2kg/cm2). Oljefilteret er meget lettt å ta opp og gjøre rent.
Alle lagre er forsynt med oljetegningsringer slik at det ikke blir oljesøl
eller skvett noen plass på motoren og bunnen av båten kan holdes helt
ren for olje.
Overføringen fra veivaksel til register, pumpe og magnetaksel skjer ved
dupleks rullekjede. Derved unngår en larmen fra registertannhjul og oppnår
nesten lydløs gang. Kjeden kan lett etterstrammes ved å vri på strammebolten.
Motoren leveres vanligvis med Zem magnet, men Bosch eller andre merker kan
også leveres dersom det er ønskelig. Forgasseren er vanligvis "Zenith"
forgasser med automatisk regulering, men også her kan det om nønskelig
leveres forgassere av andre typer.
Frikoplingen er innelukket og går i olje. Den er lett å etterstramme ved å ta
av koplingsluken og stramme på de to stilskruene på koplingsarmene.
Revereseringen monteres på fundamentlangliggerne og kan stilles opp og ned
uavhengig av fundamentet.
Bjørn motoren er økonomisk i drift. Den er godt avbalansert så vibrasjonen
er forholdsvis liten.
Når motorene leveres, er de alltid prøvekjørt, justert og innstillt klar til bruk.
Motorene leveres med 2 års garanti.


Bjørnen Type R1. 5hk.Boring 105m/m, slaglengde 116 m/m.
5hk ved 900 omdr/min
Vekt av motor med utstyr ca. 200kg.
Vanlig utstyr:
Bakstart, impulsmagnet, frikopling, reversering med vridbar propell og gjennomgangshylser
med ytre og indre pakboks.
På bestilling kan motoren leveres uten kopling og bakstart.
Denne motoren passer best for 19-23' motorbåter.
Denne motoren kan også leveres på 4hk., boringen er da 100m/m, forøvrig er målene de samme


Bjørnen Type R2. 6-8hk.Boringen er 90 m/m, slaglengde 100m/m
6-8hk. 1000 til 1200 omdr. pr. min....
Vekt av motor med utstyr ca 230kg.
Bakstart, impulsmagnet, frikopling, reversering med vridbar propell og
gjennomgangshylser med ytre og indre pakboks.
På bestilling kan motoren leveres uten kopling og bakstart.
Denne motoren passer bra for 21-25' båter. Den går svært lunt og på grunn av forholdsvis liten boring
og slaglengde blir vibrasjonen svært liten.
Motoren egner seg meget godt til lystbåter.


Bjørnen Type R2. 9-12 hk.Boring er 100 m/m, slaglengde 116m/m. 2 syldindre.
9-12hk. 900 til 1100 omdr. pr. min....
Vekt av motor med utstyr ca 275kg.
Bakstart, impulsmagnet, frikopling, reversering med vridbar propell og
gjennomgangshylser med ytre og indre pakboks.
På bestilling kan motoren leveres uten kopling og bakstart.
Denne motoren passer bra for lystbåter og fiskebåter i størrelser fra
23-28. 9-12 hk. har samme bunnkasse etc som 6-8hk, men syldinderen er større.


Standard utstyr for motorene:
1 motor, komplet, prøvekjørt og påfylt Mobiloil A.
1 propel og aksel med flens ferdig montert i fylt fett
1 reservering med fettkopp.
1 hylse inn- og utvendig med rør og fettkopp.
2 utv. hylseskruer.
3 innv. hylseskruer
1 lyddemper m/flens.
Nanninntak: Kran, gjennomgang og sil.
Bensinkran til tank.
Avtappingskran til tank.
1,5m. 1/2" kjølevanns-kobberrør.
3m 5/16" bensin-kobberrør.
4 bolter til propell-aksel.flens 3/8"x1 1/4"
0,5m. 1/4" talgpakning til hylse.
3 stk. 1/2 kuplinger til kjølevannsrør.
3 stk. pakninger til 1/2" kuplinger.


Annet utstyr, såsom fundamentbolter, festeskruer for motor og reversering,
reguleringshendler, deksflenser etc. kan også leveres, men kommer som tillegg
i prisen. Likeledes lensepume og reimskive på svinghjul og lignende.
På bestilling kan motorene leveres med selvstarter og dynamo
Lengste lengde av propell-aksel som leveres uten tillegg i prisen er 2,5m
og for hylserør 1,0m. Dersom målene A og B på monteringstegningen
ikke er oppgitt, blir aksel og hylse levert på denne lengde.

Vinsjer fra Mandal Slip & Mek. Verksted.
Onkelen min er ikke den som er glad i skrivearbeid, derfor er det ikke mye å finne
i gamle bøker, knapt nok til å gjette seg noenlunde frem til datoer. Det ser ut til at verkstedet
innstallerte vinsjer på båter og trang en passende motor til det. 5hk En slik vinsj er utstillt på
museum for gamle fiskeredskaper og båtmotorerÅ i Lofoten som min onkel
har besøkt for en tid tilbake.
Tjomsland diesel motor (Søgne) var mye brukt, men disse
motorene var ikke tilfredsstillende til bruken og i noen tilfeller ble de byttet ut med annet fabrikat,
f.eks. FM, og i en liten utstrekning ble det laget egne motorer,
men min morfar var antakeligvis ikke helt sikker på om det var godt nok, så det tok endel år før
han ved hjelp av Tov Aanonsen fikk laget en forbedret utgave. Husker selv min bestefar drev
og laget modeller av tre til støpeformer tidlig på 50'tallet. Det var sikkert mest til plage når
vi brulkte området som lekeplass, selv var jeg 8-10 år gammel og har vel ikke så mye faglig å bidra
med. Fra journalene (hos
Leif Thorkildsen) har jeg notert ned dette.

Antakeligvis er det snakk om

The Norwegian Fishing Village Museum, Å i Lofoten, N-8392 Sørvågen, Lofoten, Norway - forøvrig har jeg
laget en annen side med Sørvågen, i en helt annen sammenheng, Sørvågen radiotelegrafstasjon (1906). .


Dato ......vinsj nr ......type......til
1941 ......1.................A........M/K Lindebø ....Bjørnen motor
1941.......2........................... M/K Flekkerøy ....5hk
Tjomsland diesel, pga dårlig virkn.grad senere byttet til FM
1941 ......3............................M/K Engvoll .......5hk Tjomsland diesel
7.4.42 ..................................M/K Audna 4-5hk Bjørnen (Gerhard Urheim, Snik)
1959 båtmotor nr 89....6-8hk Sverre Hille (tror det er denne som er i båten ennå)
1974 båtmotor nr 115 10-12hk Finn Ousland (laget den til seg selv) - dette er den siste som ble laget
Det ble laget 182 vinsjer


Vil vurdere å endre oppstillingen da jeg ikke er sikker på beste måte å lage oversikt over dette, jeg har greie på
radio/elektronikk - ikke båtmotorer, ikke en gang min Marna R2!
Jeg purrer stadig, og håper noen andre kan overta
skrivingen av denne siden slik at det kan gis et bedre bilde av det som har skjedd.

Monteringstegning (A-651) for Bjørnen motor


Bruksanvisning.

Når motoren er kald og skal startes, åpne litt på luftspjelled og dra struperen på forgasseres igjen
og sveiv motoren rundt et par tre ganger så bensine suges opp. Hvis tenningen står på skulle
motoren nå startes uten vanskelighet bare ved å dra den over kompressen.
Når motorene kommer fra fabrikken er olje påfyllt, men før start bør en se etter at dette er nok.
Oljen skal helst ikke være under det nederste merke og helst ikke over det øverste merke på
peilepinnen. Det lønner seg alltid å bruke god olje. Vi anbefaler Mobiloil A, (om vinteren Mobiloil
Arctic) og denne oljeer det som ser på motoren når den blir sendt ut. Skal en bruke en annen olje
bør en ikke blande, men tappe av den oljen som er på. Når motoren er ny må oljen skiftes helst
etter at 80 liter bensin er oppbrukt og senere for hver 250 liter. Oljen skiftes greiest ved å skru
ut pluggen nede på oljefilteret og la motoren svive sakte fart til oljen slutter å renne. Skal det
være riktig godt kan en så kjøre gjennom litt renseolje før en heller på ny smøreolje. Oljen helles
på i pluggen over magnetakselen som er merket med "OLJE". Samtidig som oljen skiftes ut bør
filteret tas ut og skylles rent i bensin eller lignende. Oljefilteret er lett å ta ut ved å skrue av
lokket på toppen av oljefilteret og da kan selve filteret løftes rett opp. Er en påpasselig med
skifting av olje, vil motoren kunne gå i mange år uten at det vil bli noen slitasje. Når motoren
er ny kan det være heldig å ha litt toppolje i bensinen.
Når motoren er ny bør den kjres forsiktig og ikke presses for hardt før den er ordentlig innkjørt.
Har motoren vanskelig for å starte skyldes dettee som regel dårlige tennplugger eller dårlig
gnist i magneten. Pass på at magneten ikke blir fuktig. Feilen kan også være vann i bensinen.
Pass på av og til å tappe vann av tanken og likeledes forgasseren. Starter motoren normalt,
men vil stoppe når en begynner å kjøre, kan det skyldes for lite åpning på forgassernålen
eller røret til tanken er tett så bensinen ikke renner fort nok til. Sil derfor bensinen når en fyller
tanken.

Slipptariffer for Sør- og Vestlandske Slip- og Verkstedsforening
Mandal Slip & Mek. Verksted (MASOV)
Sjøkart over område fra Danmark/Sverige til Kristiania og Bergen anno 1912

Priser for Salg og Revisition av Sjøkarter m.v.


Skrevet med "påholden hånd" av Jan-Martin Nøding, 4623 Kristiansand (Vågsbygd)... eier av Marna R2


Sist oppdatert/bearbeidet: 2004.06.24