Jan-Martin Nöding.

Bilder fra Mandal 1940-46
*** 110 bilder fra Mandal under krigen og etter, som min far Martin Monrad Nøding har tatt.
*** bilder må ikke videreformidles eller kopieres uten godkjennelse ***
Til ideelle formål er viktigste betingelse at kilden blir respektert og formidlet, ikke at vi skal ha betaling.
Bildene slik de er presentert kan benyttes av andre efter avtale, men jeg vil også gjerne motta andres
bilder som kan passe på denne siden eller lignende sider - med respekt for den som har bidratt med de.
Min farmor Marie Klev stammer fra Skofteland i Audnedalen


Nedre Malmø i 1902 - sammenlignet med 1940


Mandals Reperbane brenner, 1940
copyright MM Nøding1) Tyskerne ankommer Mandal.
2) Mandal sentrum 1941

Copyright Martin M. Nøding.
Forskjellige avdelinger av Vernemakten på vei gjennom Store Elvegate (i sentrum)
Copyright Martin M. Nøding.1) Mandal sentrum i '41 sett fra Stangheia
2) Øvrebyen (Pølsesundet) i '41 sett fra Stangheia
3) Ved hestekummen, Mandal sentrum 1941

copyright MM Nøding
1) Lohnes lager på Nedre Malmø bombet
2) Skip med hvete havarert på Sjøsanden våren 1941
Utsikt over Kyrkjebygda (Åseral) i 1941
copyright MM Nøding
Speiderhytta i Rona, et yndet utfartssted til vanns og til lands
copyright MM Nøding
Borgervakt v/bybroen

copyright MM Nøding


 


Bilder over Mandal by. (1 fra ""Skårane"", 2 flyfotografi - tatt frra mellom Hobdeodden/Aspholmen?)
copyright MM Nøding

Sven Sundet leverer inn radioapparatet på arresten
Copyright Martin M. Nøding.

Tyskland seirer på alle fronter (Deutschland siegt an allen Fronten).
Copyright Martin M. Nøding.


I 1942-43 hadde vi en 16 år gammel lærlig fra nazi-familie som lærling i bakeriet, han var gjerne ikke
særlig gløgg, men kom fra en ellers grei familie. Min far hadde ytret at det var kjekt å kunne lytte til fin
musikk, og han ordnet radio som ble plassert i et skap i bakeriet. Så ble det ordnet slik at vedkommende
fikk gå hjem til pause klokken 10, når det var sending på norsk fra London. En kan undre at han ikke
stillte spørsmål til alle de folkene vi fikk besøk av under sendingene som formidlet informasjonen videre.
Siden reiste han til østfronten, og da måtte han levere tilbake radioen sin.

I fengsel i Kristiansand september 1944
(M. M. Nøding)

Min far var på Grini to ganger, først i 1941 etter å ha smuglet inn kjøtt til studenter som lå i dekning i Oslo, men
ble angitt av en bonde fra Søgne. Siste gang i 1944 som gissel. Men ellers led han ikke noen særlig overlast
fordi han svarte greit på spørsmål på tysk, og på Grini passet han på å komme på sykestuen, spesielt greit
var det på dysenteriavdelingen. I et tilfelle kom Eric Bentsen til behandling for skuddskader, og måtte pleies
av en som ikke kjente han. Min far meldte var personlig venn av E. B og hadde jobben med å brekke opp
sårene for å forhindre at han skulle bli frisk nok til å kunne skytes. Se bilde fra 1945 lenger nede på siden.

I et tilfelle brukte min far 14 dager til å telle ulltepper på loftet på Grini, men sov vekk tiden, og etter et par uker
kom Kunze på inspeksjon. Min far spratt opp og gjorde "Gib acht" til ullteppene, Kunze begynte å le og min far fikk
en uke på seg til å bli ferdig


 


Hestekummen v/Bondeheimen, et greit sted for tyskerne å slukke tørsten....
Copyright Martin M. Nøding.

Mai 45. Siste tyske patrulje til Kleven på vei over broen
(Copyright Martin M. Nøding)


 

Sivilt luftvern (Mandal)
Frithjof klarte ikke å vente til kapitulasjonen var definitiv!


 

1) Mai 45, Øvrebyen badet i vårsol
2) Karan diskuterer

7. mai: Telegrammet er ankommet
(M. M. Nøding)
Betingelsesløs tysk kapitulasjon
(J.-M.Nøding)

Nyheten går videre


 


Ingen sitter - de svever

Som ut av en sekk kom folk på byen
Det blir folksomt i gatene på få minutter
(M. M. Nøding)

Fred over jorden!

7. mai klokken 15; "ja vi elsker.."


Elleville barn kvart på fire om eftermiddagen


 


8. mai. Bjarne Reiersons radioforretning: "Dette er London, med nyheter på norsk"

Mai 45: For siste gang skal man vike til side for tyske biler!
Martin. M. Nøding


 


1) Ortskommandantur. Tyskeren ved trappen føler seg noe uvel!!
2) Hjemmestyrkene rykker frem fra det skjulte, her er et bilde fra Bondeheimsgården - tidligere rutebilstasjon.
(Martin. M. Nøding)
Mens man venter på de engelske troppene
(Martin. M. Nøding)


Utenfor det gamle politikammeret på Malme. Massearrestasjoner er i full gang.
(Martin. M. Nøding)
Gateliv


17. mai 1945, MandalStor aktivitet på taket av Standard stasjonen (senere Esso-stasjon) på Støkkan.Det første barnetoget på 6 år.


Karsten Pedersen rider foran i barnetoget

Gamle hester i festskrud

 Vi er så glade!

Det er i Norge atter vår!
toget på vei over bybroen fra MalmeBarnetoget...

... kommer
...og årets russ...
Eric Bentsen bekranser engelske graver


...og her har vi det første borgertoget siden 1939
De første politiske fanger kommer hjem fra Berg (Posthustrappen)
Tusener ønsker dem velkommen
Smil - SmilTidligere frigitte fanger marsjerer for nyankomne fanger:


1) Kjente ansikter

2)

3) Kemner Fjellskår

(M. M. Nøding)
Æresespalier


 


Grinifanger på taket av Standard bensinstasjon (senere Esso-stasjonen)
(M. M. Nøding)Menneskemasser ønsker velkommen


Velkommen

Eric Bentsen

 Fra tyske fengsler til frihet og hjem.


Tusener av mennesker

med vårens blomster

Oppkledd i Sverige

Mor og sønn møtes efter mange tunge år 


Tyskerne på vei til oppsamlingsleir.
Martin M. Nøding)

Den første tyske bil med hvitt flagg.
(Copyright Martin M. Nøding)

Tyske soldater skal sendes hjem og iakttaes av "skarpe øyne"
(Copyright M. M. Nøding)


Tyskere kommer fra "pølsemaskinen" i hangaren og marsjerer gjennom byen
til Kleven for å bli sendt hjem.
(Copyright M. M. Nøding).

Tyskerne skipes ut fra Kleven.
(Copyright M. M. Nöding)


 

Landehovde i Mai 45. 1) Sverre Svensen ved en av bilene som inviterer russerne på tur.
2) Karen og Alexander
.(Copyright Martin M. Nöding)
Mai 45. Ing. Spinnangr har vært på tur med russerne!
(M. M. Nøding)

Spisebrakken i Furulunden. Det var egentlig to brakker, en midt i Furulunden, og en ved bankebroen.
En tid var det på tale å bruke den i Furulunden til hotell, mens andre så det som et tegn på tyskerne nonsjalante
holdning til vår fine Furulund. Den første ble allikevel revet relativt tidlig efter krigen og jeg har bare vage minner
om det, mens den andre (v/Bankebroen) huset to familier og ble revet så sent som 1960. Grunnmurene ble stående
og man fyllte på søppel av forskjellig slag, jeg synes ærlig talt det var fælt, men man fikk liksom hånet tyskerne
på den måten, en tåpelig måte efter min mening,
pent var det nå ikke - i Furulunden!!!
(M. M. Nøding)Med Kristian Bentsen til flyplassen på Vestnes (Mandal flyplass)
(M. M. Nøding)


Min første tur til flyplassen på Vestnes i 1946. Som en ser av bildet, flyplassen er allerede blitt ubrukelig,
det var i stor grad brukt tresviller - som allerede under krigen løsnet og medførte endel uhell ved landinger.
Copyright Martin M. NødingHer er vist et bilde av en Bf109e fra samme sted, som kom i posten - tatt under krigen - sammenstillt med
det over. Budokka er felles likhetspunkt, og det første må være tatt før hangaren ble bygget. Husker ikke noen
slik brakke som en ser til høyre i bildet, men det var en slik i krysset mellom Kalhammerveien og Middelfartsgate
da jeg var ute og lekte med seilfly i 1955. Det var forresten gjenglemt noe tungt skyts der.

Besøk av Statsraad Lehmkuhl
(M. M. Nøding)
Ballastbrygga og småbåthavn i 1945


St.Hansaften 1945


På Risøy

På Hekkholmen

Mandal sentrum 1946 - sett fra Stangheia
(M. M. Nøding)

Mine foreldre på tur til Ryvingen i 1946 (var jeg med, tro?)
(Copyright Martin M. Nøding)


 

 

Den tyske radarstasjonen på Ryvingen, Mandal.
Antakelig er dette en FuMO15 Scheer 3GHz mikrobølge radar, men iflg Øistein Th. Berge (Stavanger) ble den ble aldri
ferdigmontert og satt i drift. En lekter med deler lå fortøyd i havnen nedenfor (radartypen forveksles av ikke-faglige med
FuMO214 Wurzburg Riese).

Ved nærmere ettersyn viser det seg å være snakk om to forskjellige 'radarer' - en riktig (t.v.) og en dummy (trekonstruksjon til høyre).
Har også et tredje bilde som viser radaren ved varden på avstand, men det er for utydelig til å ha noen nytte her. Tror bildene er fra '46
siden jeg er med på de, og min far solgte seilbåten sin i 1946..
(Copyright Martin M. Nøding)

Det siste bildet er kart over Ryvingen, kopi fra Sjøkart, mener å ha et bedre kart et eller annet sted.

På Ryvingen var en gjeng tyskere, som ikke ble hentet før i juni 45. De hadde angivelig radioforbindelse med
Batt. Vara på radiotelegrafi, og sorterte derfor gjerne under Kriegsmarine. Se også om da de norske såkallte
lokale 'hjemmestyrkene' kom for å hente tyskerne, om gode nordmenn som var blitt bedre etter at tyskerne
tapte krigen og holdt på å drepe en av tyskerne som satt og gråt fordi han måtte dra fra Ryvingen
.....

Les mere om Raidet på Ryvingen på side K43
fra Mandalsdagen i '46

Høstregn i '46
Det var en utbredt frykt for bolsjevismen - vi var redde langt ut i 50 årene.
Endel sto frem lokalt og truet med at de ville ta fra folk det lille de hadde,
så det ble av mange oppfattet som en god sak å kjempe mot utplyndring fra bolsjeviker
Evakueringssted for fly. Denne er fra Lista, men det var en tilsvarende (noe mindre) midt mellom krysset
til Sjøsanden og Bankebroen, den ble revet en gang på 70'tallet, og jeg mangler bilde av den.


Det er i familiens interesse å beholde bildene efter min far, de er ikke til salgs,
men kan kopieres til bruk i seriøse publikasjoner efter avtale -
under forutsetning av at kilde oppgis ordentlig.
De gjengitte bildene er vist i begrenset størrelse i forhold til originalene
(ca. 300x225 pixtels) og egner seg derfor heller ikke til detaljstudier eller utskrift.

Se også: En billedbok fra MANDAL. Sør-Norge i krig og fred 1940-48, dessverre ikke seriøs nok til å kunne oppgi kilder!
Forlag: Prolibro 1988, Utgiver Projectel A/S ISBN 82-90840-00-4


Tilbake til hovedside for tysk radioutstyr

Alt1: Wurzburg Riese, FuMO214, Mandalsbilder, Mandalbilder, fra mitt kjære fotoalbum, bilder fra Mandalsregionen, gamle fotografier av Martin Monrad Nøding, tyskerne kommer til Mandal, Wehrmacht i mandal, brakka i Furulunden/bankebroa, tyskerne i Manda,l arrestasjoner av landsvikere, dårlig arbeid med flyplassen i Mandal/Vestnes, Mandal i krig og fred, historiske fotografier fra Mandal, Mandalsfoto

Siden er oppdatert 2004.01.23