b90. Salora SRP24C/SRP-25C mods


Salora SRP25C and SRP24C have proved to be very reliable rigs for packet radio -
provided that you remove the relay, and add solidstate switching of +9V, and PIN-diode
antenna switching, also modified two
SRP24C's (xtal controlled version of SRP25C)
and used them without mounting cassette.
My Salora SRP25C packet radio transceiver with built-in 230V power supply and RX audio level indicator

Power regulator for SRP25C, two different approaches shown
dependent on which is available

[TR77] Effektregulator for Salora SRP24 or SRP25 transceivere.
Mange bruker altfor stor effekt, og kan ofte redusere ned til en brøkdel og derved skape mindre interferens for andre som bruker samme frekvens
lengere unna. En grei løsning var å regulere ned effekten ved å regulere spenning til pre-driver (doubler-kort). +9V til dette trinnet har egen føring,
som det er lett å kople om. Det var lett å få plassert en regulator i det store åpne rommet i bunnen av transceiveren. Det er vist kopling med LM317
og 7805. For LM317 er det koplet inn en motstand på 470 ohm for å få passe strøm i potmeteret (2.5mA). Slik som vist kan spenningen med
LM317 reguleres +4.8...9.2V.
Følgende uteffekter ble målt som funksjon av driftsspenning på trinnet:
15W (8.8V), 1W (5.9V), 0.2W (5.4V).

Løsningen passer sannsynligvis også for Salora SRP25D


Følgende artikler finnes for SRP25C/D i Amatör Radio, OZ, QTC, QSO:
Salora SRP-25c(1)billig syntesisert 2m transceiver   AR  91-11-004
Salora SRP-25c(2)billig syntesisert 2m transceiver   AR  91-12-010
Salora SRP-25C/D Effektregulator for -        LA8AK  OZ  93-11-659
SALORA SRP-25D-DNO (MOBIRA) Ombyggnad av -(1) SM6DHD QTC 88-02-068
SALORA SRP-24C Endel tips for ombygging av-   LA8AK  QSO 91-02-
Salora SRP-24C, SRP25C xtals info             LA8AK  AR  92-11-006
Salora SRP-25D 70cm xtal info                 LA5QEA AR  92-11-006
SALORA SRP-25C (2m) ombygging                 LA8AK  AR  89-11-308
SALORA SRP-25C/D (2m/70cm) Forbedringer       LA8AK  AR  90-02-039
SALORA SRP-25C/D (2m/70cm) Forbedringer       LA8AK  QTC 89-12-596
SALORA SRP-25D (70cm) ombyggnad av -          SM6MOJ QTC 88-05-243
SALORA SRP-25D-DNO (MOBIRA) Ombyggnad av -(2) SM6DHD QTC 88-05-243 
Salora SRP25C TXdelay forbedring for -               AR  94-06-172
Salora SRP24/SRP25    9600baud                       AR  94-02-036
Salora SRP24 og SRP25 - effektregulator       LA8AK  AR  92-12
BACK