Jan Martin Nöding

23e. Info for EZ6 (FuG6)
(Radio Compas EZ6)


Links to some other pages on this site:

e11 Receiver's Intermediate Frequency List 24b Mw.E.c
e12 Data for German communication receivers 24z EBL3, UKW Blind-Einflugzeichen-Anlage
23a E10L, E10K (FuG X) 30e FuG10 transmitters
24a Receiver circuits and notes for E52b 30g 10W.S.c and 20W.S.d

E10K and EZ6


E10K (E10L) circuit vs. EZ6
Functional circuit diagram for EZ6 (Ln 26582)
Seen from below (without motor)

Seen from the left

Seen from above

Rear view, note the temperature compensation capacitors!

 


seen from the right side
motor and type-plate

EZ6, the Luftwaffe receivers are easily divided into sub-units (Baugruppen)
EZ6 divided into three sub-units for maintenance and inspection

Use a OA2 to repair or substitute the German STV150/20 regulator valve.
The receiver uses an STV150/20, it has an extra electrode to ignite the gas. Here is a suggestion using OA2 with the so-called "R.L.Drake technique" to ignite the gas without the output voltage varying too much above the desired value. It was somewhat difficult to find the proper valve amongst different OA2, OA2WA and other, believe I had to examine 4 different OA2's to find one which was small enough to fit into theavailable space. Cut the pins as short as possible and use 18SWG wire to connect into the contacts of the socket connector.

A probably better solution to clean up the output from OA2 or OB2 neon type regulator valve is shown on page 25b.
Notice technique du banc d'essais de l'ensemble Radio Compas EZ6
Approuvée par le Service des Télecommunications de l'Air
le 24 Février 1954 - Réf. No 1.708 S.T.T. S 35


Zielflugpeilung (Homing device)
Zielflug (homing) ist der Anflug oder der Abflug von einem Sender auf kürzestem Wege. Zur Zielfunkpeilung
befindet sich der Drehrahmen R in Minimumstellung, also Richtnormale N in Flugzeuglängsachse. Am Empfänger-
eingang werden periodisch die Spannungen des Rahmens und einer Hilfsantenne so kombiniert, daß die beiden
Kardioiden 1 und 2 enstehen. Zeight N jetzt auf P (Abb. 18a), so sind die Empfängerausgangsspannungen U
1=U2;
das Flugzeug fliegt auf Zielkurs. Weicht es davon ab (Abb.18b), so ist U1 >< U2; die Seite der Ablage ist erkennbar.

Zur akustischen Peilanzeige wird die Kardioide 1 im Rhytmus des Morsezeichens A (.-) und Kardioide 2 im
Rhytmus von N (-.) eingeschaltet. Auf Zielkurs ergänzen sich die beide zu einem Dauerstrich, bei Abweichungen
tritt je nach A- oder N-Tastung hervor.

Zur Sichtanzeige wird die gleichgerichtete Ausgangsspannung auf ein Nullinstrument gegeben, dessen Anschlüsse
synchron mit die Umtastung der Kardioiden umgepolt werden (Sychnrondetektor). Bei Zielkurs heben sich die
gleichgroßen seiner Nullage (Mittelstellung). Bei Abweichungen sind die Stromstöße verschieden groß, so daß das
Instrument auf die Differenz anspricht und jeg nach Ablage nach links oder rechts ausschlägt.
[2, 14, 16, 17].

[Handbuch für Hochfrequenz- und Elektro-Techniker, II. Band (1953), S.492
[2] Stanner, W., Leitfaden der Funkortung [1952]

[14] Pender and McLlwain, Electrical Engineers Handbook, Electronics and Communication, 4. Aufl. [1950]
[16] Henney, K., Radio Engineering Handbook. 4.Aufl.[1950].
[17] Terman Radio Engineering HandbookAbb.18. Zielflugpeilung, a) auf Zielkurs, b) Kursabweichung.

F. E. Terman, Radio Engineering (1937) pp728-729: A Homing device is a form of direction
finder which gives a visual or meter indication of the orientation of the directionfinding equipment
with respect to the travel of the radio waves. The loop and vertical antennas are combined to give
a cardioid directional pattern, and the output of the receiver is rectified and passed through a direct
current zero-center galvanometer. The polarity of the loop output is continually reversed by means
of a commutator so that the directional pattern is shifted back and forth between the solid and
dotted cardioids. A second communtator synchronous with the first reverses the terminals of the
galvanometer in synchronism with the reversals of the loop polarity, so that galvanometer
deflection represents the difference between the receiver output for the two loop polarities
(Chap. XVI Radio aids to navigation).


Mer om EZ6 i Amatör Radio (NRRL) (se nedenunder).
EZ-6 - mottakeren som Q5'er ......... LA8M ..AR 49-11-
EZ-6 - mottakeren og forskjellig info LA8AK AR 95-02-044
EK10, EL10, SK10, SL10 kontaktlistene...... AR 50-06-146


Mottakeren EZ-6. (written in 1995 and published in AR nr 2/95)

LA4OE og jeg har jobbet litt med hver vår nyanskaffete EZ6 siste halvåret. Mottakeren er på størrelse med E10L/E10K.
Den har innebygget forsats for minimumspeiling og målflyvning, tilsvarende forsatser er laget som tillegg til endel andre
tyske mottakere (ZVG10, ZVG16, ZVG17 og ZVG24 for tilsvarende FuG numre), med en motordrevet 50Hz synkron-
omkopler/detektor som driver et mA-meter (eller flere med null-utslag på midten) så en kunne se om flyet dreide til høyre
eller venstre for rett kurs mot en sender. Kanskje en interessant kopling å prøve for peiling på HF/VHF idag? Mottakeren
har et unikt båndvalg med tråder som presses mot hverandre, jeg har aldri sett maken. Den er konstruert for variabelt xtal
filter, men utgave A-2 og A-3 mangler dette.
I National HRO Senior (se Körting KST) koples xtal ut ved å kortslutte det. Jeg koplet en mikrobryter som legger inn
1500pF i parallell med xtal - operert ved å dreie båndbreddekontroll (AM mottaking). Ingen skjemmende inngrep er
nødvendig. En får noenlunde brukbar talekvalitet. Det er et problem å lytte på LB/MB med utendørsantenne med
antennetilkopling 'inngang 4' for FuG10-antenne (spesielt uten jordledning på mottakeren), HF-rør blir overstyrt av harmoniske
fra 50/100Hz nett. Inngangskretsen (L5) ikke har direkteforbindelse til chassis, og lave frekvenser passerer inntil HF røret.
En kan kople en 5nF kondensator i serie med antenne for å sperre for lave frekvenser.
Følsomheten er også i overkant av hva man trenger med normale antenner på landjorden.
Pass på at du ikke brekker keramisk aksel til BFO/kalibratorvender om du demonterer øverste del av BFO-boksen!
LF signal fra AM-detektor overstyrer gitterkretsen på LF røret. Det merkes godt for AM (R3e), mens MCW (R2A) og
CW (A1A) virker greit. Kople en 300k motstand over gitterlekk på LF rør, det er mer enn nok følsomhet.
Det var litt plundrete, men artig å demontere mottakeren.
Det gikk greit å ta ut passende farve for å male kassen. Det sies at Luftwaffe brukte RAL farver.
Tror jeg traff ganske bra med Fenomix C-Base kode 85.02B, kanskje en tanke for blank....

Har også laget +210V (80mA) transistorisert kraftforsyning. Se under E10K/E10L
EZ6 har 5 halvlederdioder, som idag er temmelig suspekte. Sirutor 5a eller 5b dioder i AGC-krets kan lett skrus opp og en
kan bore hull i endene for 1N4148 diode (montert inne i den originale kapselen). Detektorer sitter montert i bunnen av BFO
boksen.
Til AM detektor bør en bruke germaniumdiode (1N34B, OA95, AA118, AA119 e.l)., men en må bore opp litt for å få tredd
de inn. Det er noen kraftigere selendioder for instrumenter på utgang fra LF trafo, de kan erstattes av 1N4148,
germanium eller selenlikerettere.
Beskrivelse finnes under FuG-6 (Fl.-Bordpeilgerät Peil G 6 mit automatischen Peilzusats APZ6 - D (Luft) T.4068).
Mottakeren erstatter E10L, men har forskjellige tilkoplinger bak.

LA4OE nevner at skjemaer fra Luftnachrichtenschule - Halle/Saale har forvekslet E10K1 og E10L, en ser det
på BFO koplingene.
E10K har fast BFO innstilling, mens E10L kan skifte tonehøyde +/-1kHz. Se også anmerkning i nr 192 om xtalfiltre.
Passende kraftforsyning for EZ6, E10K og E10L kommer senere.
Jeg har testet litt på E10K, også den har tydeligvis mye HF forsterkning (trenges for korte antenner på et fly),
men er litt håpløs uten AGC. Det er lett å stille inn SSB stasjoner på 80m, men selektiviteten er for dårlig (1460kHz MF)


EZ-6 - mottakeren som Q5'er ......... (LA8M ..AR 49-11 side 149-150)
.....
Selv har jeg en tysk peilemottaker EZ6 som med utmerket resultat er nyttet som Q5'er i forbindelse med min Hallicrafter
model SX43. Om selve EZ6 kan jeg dessverre ikke gi mange oppplysninger, da jeg ikke har vært i stand til å oppdrive
noe skjema over den. Selv DNL (SAS), som brukte EZ6 i endel av sine fly ganske nylig har visstnok heller hatt noe skjema.
Så langt har jeg imidlertid konstatert at det finnes to krystaller i mottakeren, et som mellomfrekvensfilter(*) og et til styring
av beatoscillatoren. Tilkoplingen er enkel og består av 12 eller 24V glødning, +210V høyspenning, samt antennetilkopling.
Det eneste som nærmere kan sies om disse tilkoplinger, er at høyspenningen er litt kritisk vis à vis rørsusen, og at det lett
kan oppstå overstyring hvis koplingen mellom EZ6 og dioden i SX43 blir for fast. Jeg er blitt stående med en kondensator
på bare 2,5pF. Da jeg av og til har tennstøy på 10m, tar jeg signalene direkte fra SX43. Jeg har da ikke koplet ut dennes
2. detektor, noiselimiteren og lavfrekvensforsterkeren. Ellers bruker jeg bare hodetelefoner og tar signalene ut fra EZ6.
Om mine erfaringer med EZ6 vil jeg først og fremst si at den som ikke har prøvd en RX med Q-5'er, vanskelig kan forestille
seg den fullstendige forvandling som skjer med mottakeren. Nå er SX43 en eller temmelig selektiv mottaker, som med
nøyaktig innstilling av krystallfilteret gir temmelig bra single-signal selektivitet, dvs. at et mottatt CW-signal bare høres på
den ene siden av zero beat og altså bare har en peak. Jeg hadde et tydelig eksempel på at det ikke var nok en søndag
ettermiddag for noen måneder siden, da jeg satt og kallte på den ene stn etter den andre på cw uten resultat. Plutselig
hørte jeg en VK-stn med en svak styrke 3 blant virvar av +9 sigs fra G-stasjoner. I et beleilig øyeblikk fikk jeg tak i callsign
og ga meg til å kalle, med det uventede resultat at jeg fikk svar.
Da han kom til "ur sigs rst.." satte S9+ sigs inn og overdøvet min rprt. Hver eneste gang han sendte rprt var det det samme,
og først efter 25 minutter fikk jeg min rprt. Det var ikke nok med single-signal selektivit for svake stns og full HF-volum med
S9+ sigs umiddelbart i nærheten. Min EZ6 er blitt redningen i slike situasjoner; og det har til og med hendt på 20m at jeg
har lyttet på svake dx sigs uten å vite at -8J har kjørt cw med 100W input som nærmeste nabo mindre enn 5kHz ved siden
av dx-sigs'ene jeg har lyttet på.
Det er faktisk som en W-ham sa dan hadde bygget suprselektiv mottaker; "jeg har ikke plass til mer enn 50kc/s på
skalaen, men det er mer enn nok med det, for der er rommelig plass."
Med både SX43 og EZ6 koplet for minste selektivitet er single-signalet bedre enn for SX-43 alene for skarpeste
xtal selektivitet ved dempning av sterke sidesignaler vis a vis et svakt mottatt signal. På oscilloscopet har jeg funnet
den effektive selektiviteten for SX43 til litt over 1kc. Med både EZ6 med xtalfilteret innkoplet, har funnet selektiviteten
til ca 1/2kc. QRM'en forsvinner fullstendig, og det er forbausende hvor sjelden to stns ligger så nær hverandre at mer
enn en høres ad gangen. Ved å lytte på det mest overbefolkede bånd med SX43 kan det ofte knipe når QRM'en er
som verst; men gjennom Q-5'eren høres bare ett signal kraftig, resten merkes så godt som ikke, langt nede i bakgrunnen.
Signalene høres som perler på en snor når skalaen dreies ytterst forsiktig. Sant å si kan jeg nesten forstå amerikaneren
som i sin tid beskrev en innebygget Q-5'er (BC453) i Collins 75A-1.
Til slutt vil jeg bare nevne den fordelen det kan være for dem som har en eller annenmottaker de ikke er fornøyd med,
at de bygger en converter foran med avstemt mellomfrekvens til eks.vis 1600kc og da bruker rx'en til Q-5'er. Den som
prøver vil bli gledelig overrasket. Hvorvidt en av disse tyske 2-v-1 mottakerne kan brukes som Q-5'ere, har jeg ikke
forsøkt; men det skulle vel hjelpe litt på selektiviteten.
Hvis noen av dere i Oslo tviler på at en Q-5'er gjør så mye, bør dere spørre LA3Q som fikk en liten prøve på mitt sett.
Ett er sikkert iallefall, den som har Q-5'er til sin mottaker driver sin beryktede local rag-chew trafikk med full input.
Sri OB's at pennen er løpt løpsk for meg; men håper dere har fått litt utbytte av Q-5'er pratet likevel. Speilfrekvens
kureres ikke med Q-5'er, så det kan vel passe for en pre-selector entusiast å fortelle om. Vi i Sandnes er mest Q-5'er
minded i øyeblikket.

Best 73's es gd Q-5'er luck de LA8M.

Note *) EZ 6 har bare et, mens Mw.E.c har 2x xtalfiltre (forøvrig tilsvarende E52).


.

Anzeigegerät für Funknavigation AFN2 [D. (Luft) T.4068 Fl.-Bordpeilgerät Peil G 6]

Das Anzeigerät für Funknavigation AFN2 enthält zwei Drehspuhlmeßwerke, von denen das einen auf eninen waagerecht,
das andere auf einen senkrecht angeordneten Zeiger wirkt. Der senkrechte zeiger wird für Kursanzeige, der waagerechte
für die Anzeige der Empfänger-Ausgangsspannung benutzt. Die in der Mitte der Skala sichtbare, in den Anschlußstecker
des AFN2 eingebaute Anzeigeglimmlampe, bleibt unbenutzt für EZ6.35b Further info for source of informationE-MAIL

2004.06.28