J. M. Nöding, N4623-Kristiansand

g51
Strangelous mountains. Forunderlige fjell i Norge
Alle fjell er spesielle - alle har noe underlig over seg, hvis de sees fra riktig sted....


 


Sydvestside av vann mellom Sira og Moi
Strekning Varhaug-Bue

Just syd for Bue i RogalandSkammevarden, Setesdal 1408m.o.h., Rjuven, mellom Bossbu og Kringlevann

Hilleknuten stasjon, 1210m.o.h - øverst i Sirdalen v/Fidjeland
Torsteinsneset, Krsand. Friområde?


 

Pekestolrock 1996
Signe på Prekestolen i 1999.


 

Gaukhei hytte (KOT), mai 98
STFs hytte, Eidavatn i Ryfylke, juli 97
Heiberghytte v/Botsvann (et "mindre" vann på vestsiden av Rosskreppfjorden). August 1995.
Svarvarnuten (1378m.o.h.) ved Stavskar er synlig over det meste av Rjuven, her er et bilde tatt fra SkammevardenBACK