F.90. Annonser og lignende notiser
RSGB Bulletin Vol.3 No.3 (Sept. 45):
Mullard Valves in peace and war, EF39, EF50

AR August 52
Henrys Radio, H. Skullerud, Vikleverktsted for Radio & ElektroAR Juni 60
Henry Dahl, Økernveien 133, Oslo (senere Norsk Radio Surplus, og
Norsk Radio Supply), LA3FI

BLILEY
Now - improved crystal control at high frequencies

LA1A
QSL-kortet Diesen sendte redaktøren for Norsk Radio, Ingeniør Olaf Moe, hvor han
forteller om sin første forbindelse den amerikanske radioamatøren UY1B den
25. november 1925

The Germans hear the furious

JU88


 
AR mai 51
Har du tenkt å bygge en "amatørsuper"? Du finner beskrivelse i mai-nummeret
av RadioteknikkBACK