e96. Ideer til kraftforsyninger for
KwEa, LwEa, Fu.H.E.c, Torn.E.b o.l.


Se forøvrig kapittel p for info om kraftforsyninger, surplus og nybygg, og side 28c spesielt for NA6/NA6a, og tabell på side e97 fors sammenligning av tilkoplinger mellom forskjellig utstyr som kan ha samme spenningskabel..Brumfri likereretter for surplusmottakerene Kw.E.a og Lw.E.a
OE3UK, Amatør Radio nr 4-63Brumfri nettdel for batterimottakeren Kw.E.a m.fl..
Ua.........150V
Ia...........30mA
Uh......... 2V
Ih...........2,2A

Trafo:
L1: ........230V
L2....... 2x 250V (50mA)
L3.........2x2V (1A)
L4.........6/8/10V (3A)
C2-C3 = 1500µF 15V
Dr1 = Dr2 100T 0,5W (se tekst)
Likeretter: GL15/3A selenlikeretter

Også blant LA-amatører vil sikkert den tyske surplusmottakeren KwEa være velkjent. Med sine
11 rør stiller den ganske store krav til til strømforsyningen, og så blir den kanskje stuet bort på
loftet fordi man ikke disponerer en egnet akkumulator med ladelikretter og de nødvendige
tørrbatterier. Men mottakeren er slett ikke dårlig, og hvorfor ikke lage en egen likeretterdel
til den og la den få en sjanse?

Ideen til strømforsyningsanlegget vi bringer på fig. er hentet fra det østerikske amatørtidskriftet.
Ved likerettere av denne typen gjelder det først og fremst å sørge for tilstrekkelig utglatting av
glødestrømmen for å unngå brum. Lag derfor solide glødedrossler med en vikling av minst
1,5mm koppertråd (helst med silke eller bomullsisolasjon). En gammel trafokjerne kan godt
brukes som drosselkjerne, men husk å sørge for luftspalte. Drosselkjernene bør ha minst 9cm2
tverrsnitt, ca 2mm luftspalte og belegges med 100tørn. Likestrømsmotstand max 0,5 ohm.
Med den stillbare motstanden Rv innstilles til 40mA stabilisatorstrøm ved tomgang inn på
stab.røret, og med R1 innstilles glødespenningen til 2V under belastning. Bortsett fra drosslene
er ellers de øvrige komponentene noenlunde ukritiske. I stedet for AZ11 (e.l.) kan man gjerne
bruke selelikeretter også for anodespenningen. Ved oppbyggingen bør man sørge for å montere
trafoen og drosslene vinkelrett på hverandre. De store blokkene på 1500µF 15V skrues direkte
fast til aluminiumschassiset, mens kondensatorene på 2x 40µF monteres isolert fra chassis.

NB:
Her må bemerkes at det er omtalt en nettdel for 150V anodespenning, om forfatteren eller LA1TB
var på villspor, eller om kraftforsyningen egentlig er for noe helt annet utstyr er ikke godt for meg
å si idag - uten originalartikkelen. Bruk OB2, VR105 eller lignende 105V stabrør om du ikke har
noe som passer for 90V 40mA. Den oppgitte sekundærspenningen for anodespenningsdelen av
trafoen er også langt over mål. Men et og annet gullkorn kan en gjerne finne i artikkelen.

Kw.E.a. Kraftforsyning ...........................................LA4HK AR 71-07-167Egentlig skrevet som et svar til teknisk brevkass, men et og annet gullkorn er vel også her.
En ser tydelig at valg av komponenter er blitt noe endret på de 10 årene som er gått siden
den østerrikske koplingen ble publisert. Det neves bruk av silisumdioder, og i lavspennings-
delen skal de tåle 2,5A (5A anbefales). Det er valgt OC26 og OC74 transistorer i regulator,
noe foreldet i 1970, og heller ikke lett å oppdrive den gang, men det er bedre og billigere
transistorer. Antakeligvis kunne man klart seg med en trafo som leverer 6,3V 3A og 140V
40mA. Det er ingen spenningsregulatorer her, og det vil virke, men man skal se etter om
driftsspenningene varierer og justere når det er nødvendig.


Alternativ til NA6a eller NTG2 for KwEa og LwEa. See page 28c
(Ref.1) LA8AK AR 82-12-pg.348Skjemaet viser forenklet oppkopling for lavspenningslikeretteren i
NA6/NA6a som jeg
fikk som vrak på en auksjon på LA4O, viktige komponenter manglet. Konstruksjonen
er ganske lik foregående sak, og det skulle vel noe til å klare å gjøre så mye forskjell med
så få komponenter. Et mere korrekt og originalt skjema for
NA6 er vist på side 28c

For å sikre seg mot at glødespenningen kan stige for mye kan en sette inn dioder
slik som antydet, eller for å slippe å bruke kraftige dioder - kombinere med 2N3055,
originalt var det brukt en konstantstrømmotstand, men å få fatt i noe slikt idag er heller
tvilsomt, den motstanden gir også mindre dur.
NA6a - tilsynelatende pent utseeende vrak.
Utgangsspenninger: +100V 20mA, +2V 2,2A (eller 2A)
Nett-tilkopling via vanlig skjøteledningskontakt.

NTG2 som jeg kjøpte sammen med KwEa fra LA1II i 1963.
Denne virker utmerket for en mottaker, men er ubrukelig til Torn.Fu.b1 hvor
glødestrømmen varierer.
Dette er visstnok original kraftforsyning for DMG2T/SEG2T.
Et problem med å bruke stab.rør er at det gir ut en savtakkspenning som kan støymodulere
følsomme trinn, f.eks. en oscillator. Ved høyere frekvenser (UkW.E.e) vil en kunne merke
at lokaloscillatoren er sweepet ved å kople inn beatoscillator i mottakeren.
Problemet kan ikke løses ved å kople inn en avkoplingskondensator direkte over stabrøret.
Stabrøret røret vil blinke kraftig og langsomt, og vil fort brenne opp. En bedre løsning er
vist på skjemaet. Det er brukt 2 dioder og en ekstra motstand. Her vil ikke en kondensator
på utgangen ha noen påvirkning på stabrøret, samtidig vil røret kunne tenne uannsett hvilken
spenning som kommer ut. Det stabiliserer bare spenningen ut under forutsetning av at en
ikke belastes med mye strøm.Torn.E.b. kraftforsyning .................................. LA8AK AR 83-10-277

1983: De tyske mottakere begynner atter å bli interessante. På en uke fikk jeg 3 forespørsler
om å konstruere en enkel glødestrømsforsyning til Torn.E.b. Da det sikkert er mange
andre som kan være interessert bringer jeg skjemaet videre.Kraftforsyning fra den gangen 2N3055 omtrent vokste på trær, de kostet vel kr 2,50 pr
stk nye hvis en gikk rette plassen. Denne klarer Torn.E.b, men ikke mer, selv med
ordentlige likeretterdioder. Begrensningen skyldes at en ikke kan bruke for små verdier
for R1 og R2, samtidig som at strømforsterkningen for 2N3055 er litt lav, en darlington-
transistor har mindre spenningsmargin å virke på (høyere U
SAT).Reguleringen var tålig bra,
men ikke mer, hovedsaken var at den skulle være brumfri. Laget den for LA3JA/LA1FA
og tror den ble kopiert av endel andre.
Komponenter: D1...D5= 1N4002, R1= 47-68 ohm 1W (tilpasses om nødvendig),
R2= 68 ohm 1W, R3= 1K, R4 ikke brukt, R5= 680 ohm, R6= 2K2. Q1= BC237B, BC547
e.l., Q2= 2N3055, BD142R, MJE3055 e.l.

Det er brukt minimum komponenter. Dette er ikke noen superkonstruksjon, men den
syntes å tilfredstille krav til stabil spenning for akkurat denne mottakeren, og samtidig
er det tilstrekkelig lite rippel på utgangen. Alle komponenter skulle være tilgjengelige
for alle. Husk kondensatoren over likeretterbroen, uten den vil du ha liten glede av å
lytte på lang- og mellombølge. Spenningen til regulatoren er filtrert med R1-C3-R2.
Denne koplingen med ekstra kondensator ga god forbedring. Ripple ble målt til 8mVpp
(3mV RMS) ved 0,8A belastning, og det kan reduseres til halvparten ved å øke C3 til
1000µF. Ekstra filtrering kunne en hatt på utgangen, men der ville en trenge veldig
store kondensatorer for å oppnå noe som helst forbedring.
Utgangsspenning bestemmes av spenningsdeleren på basis av Q1. Her kunne en
brukt et trimmepotmeter, men da er alltid muligheten tilstede for at det kan komme
i uheldig stilling eller ha vakkel slik at mottakerrørene kan bli skadet.
Når en koplet R6 i paralell med R5 faller spenningen. Kopler en inn R4 vil
spenningen stige. For å justere til rett spenning monterer en inn R3 og R5 og
trikser til en paralellkopling med ekstra motstander til en kommer passe nær rette
spenning med belastning. Som regel har en noe spenningsfall i tilledningene,
slik at det nytter ikke å tro at 1,9V fra likeretteren skal virke på mottakeren.

Utgangsspenningen varierte fra 2,2 til 2V når en tilkoplet Torn.E.b som trekker
0,8A. Et alternativ for å få mere spenning å gå på kan være å bruke en centertappet
12,6V trafo med 2 likeretterdioder. Det skulle gi 1V bedre margin.
Et problem med å bruke stab.rør er at det gir ut en savtakkspenning som kan støymodulere
følsomme trinn, f.eks. en oscillator. Problemet kan ikke løses ved å kople inn en avkoplingskondensator direkte over stabrøret.Stabrøret røret vil blinke kraftig og langsomt, og vil fort brenne opp.
En bedre løsning er vist på skjemaet. Det er brukt 2 dioder og en ekstra motstand. Her vil ikke en kondensator på utgangen ha noen påvirkning på stabrøret, samtidig vil røret kunne tenne uannsett hvilken spenning som kommer ut. Det stabiliserer bare spenningen ut under forutsetning av at en ikke belastes med mye strøm.


Dette er bare vist som et eksempel. Uten videre er det ikke sagt at OB2 kan erstatte STV100/60Z i NA6a.

Det er mottatt endel flere forespørsler og det er tydeligvis problemer å skaffe de
rette trafoene. Her er derfor vist et forslag til hvordan man kan kople høyspennings-
trafo hvis en allerede har passe trafo til lavspenning.
En 15V trafo som er fødet med 6V inn på sekundæren vil teoretisk sett gi 88V på
primæren, antakeligvis noe mer - avhengig av belastning, og det er etter min mening
nok spenning til endel aktuelle koplinger. Nå er det bare slik at det er ingen som har
det man foreslår, knapt en selv. Interessant er det å bruke trafo fra alle mulige batteri-
eliminatorer som ligger og slenger, noen modem skal ha 15VAC, andre 18VAC.
Hvis en i tillegg bruker LA6NCA's omformer fra 10...15V til +2V står en ganske fritt
i hvilke kombinasjoner av trafoer og spenninger man velger å løse kraftforsyningen
med, se skjema på side
e97.


Bruk av utgangspentoder til regulatorer.Triodekoplet 6AQ5/EL90 (6005). Man ser fort at denne ikke egner seg godt til serieregulator,
fordi den ikke er i stand til å trekke særlig mye strøm ved lav anode- og skjermgitterspenning,
og den trenger relativt stort gitterspenningssving som ikke passer med integrerte kretser.


Triodekoplet EL84/6BQ5. Ikke noe vesentlig bedre enn 6AQ5 i så måte, må ha 100V
for å trekke 50mA anode/skjermgitterstrøm, selv om røret kan trekke 200mA om en
hadde hatt +250V tilgjengelig. Det er noe bedre enn 6AQ5 som skjermgitter-
spenningsregulator for PA-trinn - fordi det da kan få høyere skjermgitterspenning enn
det er på anoden, spesielt å legge merke til at det trenger vesentlig mindre negativ
forspenning for cutoff enn 6AQ5.
EL86 (6CW5).
Favorittrøret mitt til serie- og paralellregulator. Røret kan trekke 50mA ved bare +50V, og
120mA ved +100V.

Normalt tar man hensyn til hva som er rimeligst å anskaffe og om det da passer til sine
anvendelser
English text on page d23


Referanser og planlagt brukt:

Kw.E.a. Forbedringer for SSB ....(se
side f12)........................LA8AK AR 73-09-195Back to next page for power supply units (e97)
Separate page for NA6a/NA6 power supply unit for KwEa/LwEa (28c)

2004.02.27