b.99 AP2000 (AP2120/18) 70cm FM

AP2000. 70cm PA.
It is probably the only part of the 70cm rig worth considering if you wish to avoid
wasting your time on something which may not operate when you need it. Several
power amplifiers has been modified to linear operation and 30W PEP output for SSB.
TR.128)  Noter om AP-2000 (70cm: AP2120/18)           fig 128-1+2   a)

AP-2000 går normalt bare på kanal 1-79 (433.000-434.950). For å kjøre kn.80 (RU15) må Q5 og Q6 på front B44A1 for 'lang' type klippes av (gjelder ikke for front B49A - 'kort' utgave). De to transistorene sitter øverst til høyre av fronten (sett forfra).   b) B70A1 LOGIKK KORT: For å kunne sende/motta høyere frekvenser klippes Q10 og D17. Loddetinn mellom emitter og basis på Q1 kan ligge. Den lille krafttransistoren på kortet (+5V regulator) kan godt fjernes   c) 9600baud (G3RUH kort). Jeg har koplet slik som vist på tegningen (128-1). Tilkoplinger i kassett til multikontakt med coax-kontakter. B10D1: Kople forbindelse mellom stift 3 og potmeter (R27), fjerne C19 og C21. Det ligger koplet forbindelse fra discriminator til punkt merket TONERX, dette tilkoples for mottakertilkopling (5). En må ikke modifisere VCO filter (kort B43 eller B65) for hurtig scanning, i tilfelle blir senderen ubrukelig til 9600baud!  
Test: Tilkople 0.2V RMS, 0.56Vp-p (0.05-5kHz) tone eller signal fra G3RUH kort på input. Still potmeter slik at en får +/-3kHz deviasjon. Deviasjon skal være kontant for en viss AC-spenning inn og uavhengig av tonefrekvens (0-5kHz), dette er ren FM.  

d) Repeatershift med shift av VCO frekvens er dårlig til 9600baud. Bedre er det å bytte ut 10.7MHz krystall med 11.5MHz HC25/U (for sending på 1.6MHz lavere frekvens) eller 9.9MHz (for høyere sending). Repeatershift for telefoni får en ved å jorde Y64 (B70A1) ved hjelp av en BC238 e.l. under sending. VCO shifter 64  * 25kHz = 1600kHz.  

e) KONTROLL AV FREKVENS. På alt det utstyr jeg har plassert rundt om har dette det vært springende punkt. Det er viktig å finne mest mulig entydige måter, helst uten bruk av for mye omregninger og prosedyre. På AP2000 kontrolleres først og fremst at VCO er i lås, frekvensen er stabil. Ved å skru på kanalinnstilling varierer frekvensen i 25kHz trinn opp eller ned. Er VCO rett vil frekvensen være delelig med 25kHz. En passende sonde (probe) med loop på coaxkabel for tilkopling av frekvensenteller er vist i TR nr.87 (3-93). VCO frekvensen ligger 21.4MHz  over  RX  og TX frekvens for simpleks kanaler. Frekvensen korrigeres ved å skrue på trimmekondensator ved 18.8MHz krystall. Siden det er en 10.7MHz xtal osc for TX, må også denne frekvensen være rett (2x10.7=21.4MHz). Kople senderen (uten PA-trinn) til dummyload med 20-26dB test-uttak for frekvensteller.
10.7MHz osc stilles til rett frekvens på senderutgang, de
fleste 10.7MHz krystaller synes å svinge litt for lavt, så det er litt vanskelig å få frekvensen helt ned til helt rett frekvens. Xtal er trolig spesifisert for 30pF.  
RX 1.MF frekvens er fast 21.4MHz og skal ikke røres. Hvis en ikke sjekker at VCO går på rett frekvens før en måler utgangen av sender kan en risikere at mottakeren går på feil frekvens!  

Fig.128-1 AP2000 og SRP25 Regulator for variasjon av uteffekt. For AP2120 er reguleres spenningen ned til 2.5V ved mottaking. Det er ikke nødvendig for SRP25, se også tidligere artikkel om denne. Tilkopling til kontakt som tidligere ble brukt til DC-feedback fra PA tilkoples nå potmeter som står i kassetten.

Fig.128-2 AP-2000 tilkoplinger for å kjøre 9600 baud


Se forøvrig følgende artikler om denne type utstyr:
AP-2120/18 Noter om ombygging til 70cm       LA8AK  AR  91-06-
AP-2000  UHF Mobiltelefon (2)                LA8AK  QSO 87-01-045
AP-2000  Repeatershift, gjør det enkelt      LA8AK  OZ  88-04-199
AP-2000  Ombygging til 433MHz                OZ8CY  OZ  84-12-840
AP-2000  Ombygging til 433MHz                       QTC 89-01-010
AP-2000  UHF mobiltelefon (1) Noter/ombygning LA8AK QSO 86-05-055
AP-616 ombygging (OZ 11/74) Rettelse        OZ3UN  OZ  74-12-429 
AP-2000 UHF TXmixer C86A1 problemer           LA1ZD  AR  95-01-007
AP-2000 2m RX forbedring                             AR  93-02-036
AP-2000 ombygging                                    AR  94-09-251
AP-2000 ombygging                                    AR  91-06-004
AP-2000 2m  - ombygging                              AR  92-01-007
AP-2000 UHF -problemer med TXmixer C86-A1    LA1ZD  AR  95-01-007
AP-2000 (UHF) Effektregulator for -           LA8AK  OZ  93-11-659
AP-2000 ombygging                                    AR  94-07-205
AP-2000 2m og 70cm xtals                      LA2EC  AR  92-11-006
AP-749, Ombygning af -..til 12,5kHz      OZ8VM OZ1AKD OZ  91-03-132
AP-749 og AP749RC,  Ombygning af-             OZ9ZI  OZ  93-03-135
AP-749 2m - xtals                             LA2EC  AR  92-11-006

BACK