n21 Experiments with Wavetek Model 3001 Signal generator
page is not yet ready


The equipment is quite old, but extremely well constructed, and very useful if you learn to exploit the possibilities by reading the handbook. Perhaps you'll have some real surprises.

Remote control for model 3001


Copy from the handbook
Principle for the remote sweep control circuit


I natt fant jeg feilen som har plaget Wavetek'en hele tiden.
I den ene vco'n (1.2+ ghz) var det vakkel i drosselen som fører spenning til 1 av 4 varicaper.
Drosselen ver en ferittperle med 10 t.og hang i ledningene. Bruddet var ikke synligt da da drosselen var lakkert og
den løse ledningen hang fast i lakken. I dag er den stabil som fjell.


Vedr. ferritperlen med vakkel så kan den sees på bilde 113 som er baksiden av den modulen med 2 vco  + mixer som gir 0-520 mc ut.
Den nederste perlen har fått ny vikling.Bilde 115 viser framsiden av samme modul.
Kretsen i forgrunnen er 1200-1700 mc vco. Lokket er tatt av.  Du kan se 4 stk varicap seriekoblet.
I bakgrunnen (med lokket på ) 1200 mc (+ - noen kc) vco.

Midtpartiet inneholder diodemixer.

Ottar, LA1TN


Last update: 2005.01.09