n15) 40W Linear Power amplifier with FETs for 80m
Some notes about saturation in ferrite- and iron-cores.
Written by LA7MI Stein Torp, N-5005 Bergen (Sept 93/May 98)
(partly translated by LA8AK, and added some pictures and notes based on telephone conversation with the author).25 years ago the first power fets appeared on the marked. Today most semiconductor manufacturers produce such devices. FETs designed for RF applications are expensive, while devices for audio amplifiers, motor control and power electronics are reasonable priced
It is possible to find such devices for application up towards 30MHz with 5W RF output. In my 80m transceiver is used the Siemens SIPMOS BUZ21. In lager quantities they cost under NOK 10,- each, and has impressive data: Max drain-voltage 100V. Max draincurrent 19A. Max gate-swing is +/- 20Vin respect to source. Max power dissipation is75W @25°C,
IRF630 was offered at a VHF meeting for NOK 1,-each, and they are useful up to above 14MHz.

På lave frekvenser kan man se bort fra indre kapasiteter og gate-elektroden er svært høyimpedanset. På HF kommer kapasitansene mellom alle elektrodene med i koplingen og gate blir lavohmig. Kapasitetene varierer også med spenningen mellom elektrodene. IRF510 har langt lavere kapasiteter mellom elektrodene. Når vi skal bruke transistoren må drain mates fra et positivt supply, og gate må forspennes et par volt positivt så det flyter en viss hvilestrøm (ca.50-100mA).


Eksempel på PA-trinn med en FET transistor.
På inngangen sitter en trifilar-viklet toroidtrafo som nedtransformerer 50ohm impedans til 5 ohm. Dette betyr at gate drives svært lavohmig, og muligheter for selvsving er liten. I drain ligger en bifilarviklet trafo viklet på 3-5cm ferritstav. En toroid uten luftgap brukt her ville gått i metning pga likestrømmen som flyter (se side n12).

Power amplifier with single power FET.
To avoid DC saturation the output transformer uses a 50mm long ferrite rod with 2x 10 turns, while the input transformer is an ordinary ferrite toroid (µ=850) with 3x 4 turns. Idle current = 100mA.


How to avoid DC saturation in cores.


Here is a typical RF choke wound on a 35mm long ferrite core (ferrite antenna) which is not so easily saturated by DC current, it is primarily meant as an illustration for RF choke or RF transformer with DC-field.
This coil consists of 25 turns in 2 layers of 1.5mm enamelled copper wire on a 35mm long piece of 10mm diameter ferrite core (ferrite antenna) is quite useful as choke, it has 27µH inductance. (LA8AK)

To the right is shown a toroid core with air-gap (0.05), suppose it is made for DC-DC convertersDC-saturation (how to check influence of DC saturation in a ferrite core).
For an Amidon FB43-4301 ferrite toroid core the inductance drops by 50% for 1.2At. 3At for 75% reduction. One should keep the DC-current below the value of 0.5A to keep the reduction below 10%. In the example above this rule is used, but the best is to use push-pull arrangement and the DC magnitation is kept to a minimum level. The inductance reduction is stored and the effect is called remanence, cores used with direct current should have air-gap, and several such cores exists for low frequency power inverter applications.As an illustration for measuring core saturation this picture could be used. NOTE: An RFC should also have been connected in series with the input side. A DC voltage is applied to one side, and an inductance meter to the opposite. Note the DC current voltage needed to reduce the inductance by 10%. Say the DC voltage is 1.25V, the current is 0.25A, and the ampere-turn = 2 * 0.25 = 0.5At (provided voltage drop over the winding is negligible).


Preliminiary (texted in Norwegian).


Når det gjelder å finne induktans ved DC-magnetisering av ferritkjerner så bruker jeg andre metoder. Jeg har et induktansmeter basert på at den ukjente spolen skal ha resonnans med en 2000pF kondensator (i instrumentet). Jeg lager da to like ferritspoler og kopler som vist. Man måler L/2 og unngår at kraftforsyningen demper spolen.

Ved måling av LF drossler på jernblikk-kjerne brukes denne oppstillingen. En MOS-power transistor mater strøm gjennom spolen. Deb er så høyohmig at den ikke gir feile måleresultateter. Det er interessant å måle på blikk-kjerner og så endre luftgapet. Man tåler flere amperetørn ved stort luftgap, men da blir det varmgang i spolen. Man må finne et kompromiss mellom stort amperetørntall og passende oppvarming.


Jeg prøvevikler 100 tørn på en ukjent blikk-kjerne. Så måles induktans som funksjon av amperetørn uten luftgap. Når en innfører luftgap fåes lavere indukant ved liten magnetisering, men større induktans ved stor magnetisering sammenlignet med kjerne uten luftgap. Tilsvarende betraktninger brukes for ferritkjerner i switchmode kraftforsyninger. I Philips databøker står kurver for ferritpottekjerner med forskjellige luftgap. Dvs det er kjernens effektive permeabilitet som er parameter. Den er igjen avhengig av luftgapet.
Det var en gang en mann som het "Hanna" som introduserte slike kurver, de kalles da også for "hannakurver".
I gode gamle powersupply ble brukt swinging-chokes. Da var det smått med luftgap og induktans ved liten strøm var svært stor. Man oppnådde en bedre regulering ved belastningsvariasjoner på et nettdrevet powersupply fordi induktansen i serie med likeretteren avtar når strømmen øker. (2004.10.01)


Nødvendig driveeffekt
er etpar hundre mW

Required drive level is a
few hundred mW
Drivertrinnet består av 2N3904 (BC107) som emitterfølger og BD135 på utgangen. En original detalj er diode 1N4148 mellom basis på 2N3904 og kollektor på BD135. Den fjernet tendenser til selvsving på 1,8MHz i BD135. BD135 leverer ca. 0,5W til utgangstrinnet. PA-trinnet tåler å gå ubelastet, men det tåler ikke en kortslutning av utgangen. En SWR-detektor beskytter PA-trinnet ved opptuning av antennetuner.

The driver consists of 2N3904 as emitter follower with BD135 on the output. The diode 1N4148 between base (2N3904) and collector (BD135) cures self oscillation tendencies on 1.8MHz. BD135 delivers 0.5W to the output stage. The power amplifier will run without load, but shouldn't run with shortcircuited output. A VSWR detector protects the linear amplifier when tuning with an antenna tuner.


Forklaring på oppbygningen av utgangstrafoen med Philips ferritrør
3122 134 90783 (ferrit type 4A1, se forøvrig side n22)

Explanation for the output transformer using Philips ferrite tube
3122 134 90783 (ferrite grade 4A1, see also page n22)


Resten av transceiveren er nesten identisk med den som er beskrevet i Amatør Radio nr 3-1995. Driver og PA-trinn mates med 24V. De andre krestsene mastes via 12V regulator (LM317).
Alle kretskort er utfrest med tannlegebor og det er brukt overflatemonterte komponenter i stor grad. Amidonkjerner leveres fra ELFA i Oslo. Transceiveren trekker ca 4A fra 24V supply når man plystrer i mike'n. Under normal tale går det ca 2A. Overstrøket PA er byttet med FET-trinn. (se også side n12)
LA7MI 25/5.98

Reference article:
n12 Choosing ferrite cores for linear amplifier (LA7MI)


Documents received from LA7MI in May and Oct. 2004..
The author has no email, but is reached by telephone nr
+47-55-902392.
Letters are welcomed to: LA7MI Stein Torp, Tollbodalmenning 34, N-5005 Bergen, Norway


BACK

Updated: 2004.10.03