Tornister Funkgeräte b1 (-c)
III) Component specifications
(tnx DL1OY !)


13) Ausbau der Relais und Prüfung der Relaisbetriebswerte

Die Prüfung der Relaisbetriebswerte erstreckt sich auf die Messung der Wicklungswiderstände und die Betriebsspannungen und Ströme.
Zur Prüfung sind die Relais auszubauen. Die Prüfung und der Ausbau darf nur durch Fachpersonal erfolgen, da durch unsachgemäße Behandlung sehr leicht die Relais zerstört werden können.

Die Betriessollwerte sind folgende:

Mikrofonrelais (47).
... Wicklungswiderstand 32 Ohm
... Relaisbetriebsspannung: 2V
... Reelaisbetriebsstrom: 62mA

Tastrelais (45)
... Wicklungswiderstand 0,75 Ohm
... Relaisbetriebsspannung: 0,29V
... Relaisbetriebsstrom: 0,38A
... Relaisanzugsstrom: 0,26A

Antennenrelais (46).

... Widerstand Wicklung I: 4,50 Ohm
... Widerstand Wicklung II: 2,2 Ohm (wird nach dem Anziehen kurzgeschlossen)
... Relaisbetriebsspannung: 1,71V
... Relaisbetriebsstrom: 0,38ASchaltung des Tast-(45) und Antennenrelais (46)


V Stückliste des Senders (3000-5000kHz)

(1) Heizsammler 2V 2B 38
(2) Haupschalter 3 Stellungen
(3) Steuerröhre RV 2 P 800
(4) Leistungsröhre RL 2 P 3
(5) Anodenbatterie 90V DIN VDE 1600
(6) Anodenbatterie 90V DIN VDE 1600
(7) Anodenwiderstand 1000 Ohm + 5%
(8) HF-Ableitkondensator 10 000 cm + 10%
(9) Schwingkreisspule des Steuerkreises:
15 Wdg., Anzapf. bei 3 1/2 Wdg.
7 Wdg. Ende bei 13 1/2 Wdg. (4cm Durchmesser, 3,5cm Lang)

(10) Schwingkreisspule des Leistungskreises
15 Wdg., Anzapf. bei 1 1/2 Wdg.,
Ende bei 13 1/2 Wdg. (4cm Durchmesser, 3,5cm Lang)

(16) Schwingkreiskondensator im Steuerkreis 10 .... 155cm
(16a) Schwingkreiskondensator im Leistungskreis 10 .... 155cm
(17) Parallelkondensator 30cm (33pF)
(18) Parallelkondensator 25cm
(19) Trimmerkondensator 1,5cm
(20) Trimmerkondensator 5...70cm
(21) Neutralisierungskondensator 4cm
(22) Ankopplungskondensator 10cm 5%
(24) Schirmgittervorwiderstand 1000 Ohm
(25) Schirmgitterkondensator 10 000cm
(26) Schirmgittervorviderstand 1000 Ohm
(27) Schirmgitterkondensator 500cm
(28) Antennenverkürzungskondensator 50cm (56pF)
(29) Antennenwählschalter (2 Stellungen)
(30) Antennenvariometer (b1:11,8-62,8µH [innen: 7 + 7 1/2 Wdg, außen: 9 + 9 1/2 Wdg], c: 53,4-255µH)

(31) Schwingungsanzeiger 300mA
(33) Mikrofontransformator
I: 300 Wdg.; 1,3 Ohm
II: 6000 Wdg., 680 Ohm
Abgriff 1200 Wdg., 128 Ohm

(34) HF-Drossel
4x 12 Wdg.

(41) Modulationsstransformator
I: 3000 Wdg., 440 Ohm
II: 3000 Wdg., 550 Ohm

(45) Tastrelais. 1 Arbeits-, 1 Ruhekontakt (RV 6761)
(46) Antennenrelais 1 Arbeits-, 2 Umschaltkontakte (Sk 580 981)
(47) Mikrofonrelais. 1 Arbeits-, 2 Ruhekontakte (RV 6761)
(116) Klinke 1 Arbeits-, 1 Ruhe-, 1 Umschaltkontakt (ZO 7271)
(117) HF-Drossel. 4x 12 Wdg.
-.Fu.b1 TX (HF-Spulen)Transmitter RF partsStückliste des Empfängers (3000-6670kHz) ZF = 2MHz

(36) ZF Gitterkreisspule 8 + 12 + 12 Wdg., Anzapfung bei 4 Wdg
(38) ZF Anodenkreisspule 8+12+12 Wdg., Anzapfung bei 8 Wdg.
(59) HF Schwingkreisspule Mischstufe 14 2/6 Wdg., Anzapfung bei 3 5/6Wdg (33-34µH)
(63) ZF Anodenkreisspule 8 + 12 + 12 Wdg
(66) Schwingkreisspule Ûberlagererstufe 9 Wdg., Anzapfung bei 2 Wdg. (4µH)
(67) NF Zwischenübertrager I: 2000 Wdg., 300 Ohm, II: 10 000 Wdg., 5000 Ohm
(70) NF Ausgangsübertrager I: 4000 Wdg.; 638 Ohm. II: 4000 Wdg., 800 Ohm. Anzapfung: 1500 Wdg., 280 Ohm.
(73) Schwingkreisspule HF-Verstärkerstufe: 14 2/6 Wdg. (33-34µH)
(81) Sperrkreiskondensator 15...160cm + 1200 cm + 1% fest
(82) ZF Sperrkreisspule 3 + 5 + 3 Wdg
(83) HF Ankopplungsspule 10 Wdg (an Spule '73')
(84) Schwingkreiskondensator HF-Stufe 10-250cm
(84a) Schwingkreiskondensator Mischstufe 10-250cm
(84a) Schwingkreiskondensator Überlagererstufe 10-250cm
(85),(86) Abgleichkondensator 5-70cm
(87) Abgleichkondensator 5-70cm +25cm + 2,5% fest
(88) Serienkondensator 5-120cm + 460cm 5% fest
(89) Ankopplungsspule 2Wdg. (an Spule '66')
(90) Rückkopplungsregler 20k ohm
(91) Lautstärkeregler 2x 100kW
(104) Anodenkreiskondensator 5-70cm +95cm 5% fest
(105) Kopplungskondensator 5-35cm
(110) ZF Gitterkreisspule 12 + 12 + 8 Wdg. Anzapfung bei 8 Wdg
(111) Rückkopplungspule 6 Wdg (an Spule '110')
(112) Rückkopplungskondensator 5-70cm
(116) Klinke 1 Arbeits-, 1 Ruhe- und 1 Unschaltkontakt (ZO 7271)
(117) HF-Drossel 4 x 12 Wdg
(118) Spannungsmesser 0-3, 0-150V
Note that the RX oscillator drawing applies for -Fub1/-Fu.f only, not for -Fu.c, see circuit below

-.Fu.b1: 3,0-6,6MHz, Überlagerer: 5 ... 8,6 MHz, ZF: 2.0MHz
- Fu.c: ..1,5-2,6MHz, Überlagerer: 3,5..4,6 MHz, ZF: 2.0MHz
- Fu.f: ...3,0-6,6MHz, Überlagerer: 5 ... 8,6 MHz, ZF: 2.0MHz

-Fu.b1 RX coils are marked with slate (grey) paint, while -Fu.c coils are marked with light-blue paint.


Spulen Meßwerte (Empfänger):

    Geräte Geräte
Spule Pot. -.Fu.b1 -.Fu.c
'73' 34-35 9,3µH 33µH
'83" 0-33 4,7µH 11µH
"59" 36-38 9µH 34µH
  38-39 5,6µ 9µH
  36-39 1,6µH 13,7µH
"66' 45-47 2,8µH 17µH
  45-49 0,9µH 2µH
  47-49 2,8µH 11,4µH
"89" 39-40 0,8µH 0,9µH

Zero reading reference: 0,7µHTorn.Fu.c Empf., Schaltung des Überlagerer (???)


Oscillator stage details of -Fu.c receiver, compared to -Fu.b1 padding capacitors (two different)
The capacitor values for the second picture (Fu.b1) are 100pF (87a), 1000pF (88) and 30pF trimmers.
Two more IF/AF units received as wrecks.


Handbook


Maling av Wehrmacht- og Luftwaffe utstyr (finding paint colour for Wehrmacht/Luftwaffe equipment).

Det har vært nokså mye styr å finne passende farver til front og kasser for dette utstyret. Mye utstyr har slitasjemerker og korrosjon som kanskje bør rettes, samtidig som man skal huske på at utstyret ikke er nytt, men ca 60 år gammelt og da er det mest naturlig at det bærer preg av det. Noen kasser har Luftwaffe-farver på kasser, men grønnfarven på frontplater er verre å finne frem til. Jeg traff utrolig bra for Torn.Fu.b1 (tidlig utgave 1935 med keisermerke) med JOTUN Fenomix C-base farvekoder: BV 5, HT 33, OK 38, SS 24, Chk 958. Samme farve synes å stemme tålig bra for en 15WSEa (1941) og FuHEc (1940). Jeg oppdaget etter hvert at det kunne være en fordel med grunning, antakelig skulle jeg ha brukt etchprimer. Til Feldfernschreiber (Hellschreiber) 24a-32 var det verre, umulig å finne den kjølige gråfarven. Etter farvekart tok jeg ut følgende HT 51, GV 1, OK 36, SS 27, Chk 870, men det ble for grønnt - mere passende til å male 2m antenner med. Et annet problem er at man sjelden finner to like utstyr, det var variasjoner hele tiden og da er det kanskje ikke så viktig, allikevel.

For EZ6 brukte jeg Fenomix C-base kode 85.02B, men den er kanskje en tanke for blankt <AR febr.95, TR190B>.


Meßmittel. Hjelpemidler til målinger.

Impedanstrafo til å måle MF selektivitet
Impedans tilpassningstrafo for å måle selektivet ved å ta ut MF-signal fra mottakere. Akkurat denne dekker 200-1000kHz, men er brukbar lenger ned, testet ned til 100kHz. Har ikke testet høyere og vil forvente at en bruker andre kjerner over 1MHz. Med 10k belastning måler en ca 60 ohm på lavimpedanset inngang. Har brukt en Siemens toroid kjerne type B64200-J8046-X830, N30 material, OD=25mm, ID= 15mm. Denne kan selvsagt også brukes til å tilkople signalgenerator på varm side av spoler, men i alle fall vil den ødelegge selektiviteten for akkurat den kretsen man tilkopler på.

Komponentene er montert på en isolerende plate, helst av bakelitt og plassert i en plastboks, ytre mål ca 75x56x25mm. Tror de kommer fra NRHF. Mener det er viktig at coaxkabelen ikke jordes i utstyret det skal måles på, men man bør ta tiltak for å unngå stråling på trinn som kan gi feilmålinger.


E-MAIL
Correspondence: You may write in English or German, Danish or Swedish, but I will reply in English (or Norwegian)


Remote control equipment for Tornisterfunkgeräte (25f)
Accesories to build (f14)
Back to first page

2005.01.17


DL1OY Helmut Liebich's QSL card